Prinsjesdag 2019: de belangrijkste veranderingen rondom overige maatregelen

Keuze post Belastingdienst: digitaal of op papier

De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo’n 175 miljoen brieven. Veel van deze brieven versturen ze nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig.

De Belastingdienst treft voorbereidingen

Daarom wordt de wet aangepast, zodat belastingplichtigen kunnen kiezen of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen. Die keuze kan (meerdere malen) worden herzien. De Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. Daarna kunnen belastingplichtigen aangeven of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen.

Openbaarmaking vergrijpboeten beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers

Onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars worden opgelegd voor het medeplegen van belastingontduiking en toeslagfraude, kunnen vanaf 1 januari 2020 openbaar worden gemaakt. Het doel van deze maatregel is om het publiek voor te lichten over beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren, zodat een beter geïnformeerde keuze voor een adviseur gemaakt kan worden.

De nieuwe maatregel

De openbaarmaking van een boete mag niet zomaar plaatsvinden. Allereerst moet de openbaarmaking proportioneel te zijn, zodat niet elke vergrijpboete aan een medepleger openbaar wordt gemaakt. Daarnaast kan de medepleger bezwaar aantekenen tegen het besluit tot openbaarmaking.

De nieuwe maatregel geldt niet voor alle vergrijpboeten, maar alleen voor vergrijpboeten die worden opgelegd aan beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers. De openbaarmakingen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Aftrekuitsluiting voor dwangsommen en boeten bij strafbeschikking

Tot op heden bestaat er een verschil in de fiscale behandeling van boeten en dwangsommen. Kosten en lasten in verband met boeten zijn niet aftrekbaar, kosten en lasten in verband met dwangsommen zijn dat in beginsel wel.

Dwangsommen kunnen bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk van aard zijn. Het kabinet acht het wenselijk dat in de toekomst kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen van aftrek worden uitgesloten. Zo wordt een signaal afgegeven om maatschappelijk ongewenst gedrag tegen te gaan en het voorkomt dat een belastingplichtige de dwangsom voor lief neemt als gevolg van een kosten-batenafweging. Daarom worden de kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen per 1 januari 2020 van aftrek uitgesloten bij de bepaling van winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en de winst bij lichamen.

Voor privaatrechtelijke dwangsommen blijven de kosten en lasten wel aftrekbaar.

Kosten en lasten die betrekking hebben op strafbeschikking

Ook kosten en lasten die verband houden met geldsommen in het kader van strafbeschikkingen worden van aftrek uitgesloten. Als de werkgever dwang- of geldsommen voor de werknemer vergoedt, is het niet toegestaan deze als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Een dergelijke vergoeding vormt altijd loon, waarover loonbelasting ingehouden moet worden.

Kosten en lasten die betrekking hebben op het bovenstaande, zijn alleen van aftrek uitgesloten als de strafbeschikking is uitgevaardigd of de dwangsom is verbeurd na 31 december 2019. Indien de betaling ziet op een rechtshandeling in 2019, maar plaatsvindt in 2020, is overgangsrecht van toepassing. In die situatie zijn de kosten en lasten nog aftrekbaar bij de werknemer.

Wat miste er in de belastingplannen?

Voor een aantal onderwerpen ontbraken er ook diverse wetvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om de huidige Wet DBA te vervangen en een voorstel voor de aangekondigde aanpassing van de belastingheffing in box 3 (zomer 2020 verwacht).

Het wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen van de aandeelhouder bij de vennootschap volgt in het vierde kwartaal 2019.

Nieuwe regeling

Met deze wet zullen leningen die dga’s van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de dga dubbel belast wordt. De regering streeft ernaar dat deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. Het is voor de dga van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen. Verder is het voornemen om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van de fiscale veranderingen die Prinsjesdag 2019 met zich meebrengt? Neem dan contact op met onze belastingadviseurs.

Contact opnemen

Meer veranderingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2019

Bekijk hieronder de belangrijkste veranderingen per thema of download hier onze Special Miljoenennota 2020.

Special Miljoenennota 2020.
Prinsjesdag 2019: de belangrijkste veranderingen rondom overige maatregelen
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.