Inloggen

Mijn KroeseWevers

Welkom bij Mijn Kroesewevers!
Met Mijn KroeseWevers maakt u uw persoonlijke website op basis van úw voorkeuren.

Uw voordelen:

 • Informatie op maat en als eerste op de hoogte
  Direct overzicht van de meest recente blogs, publicaties en whitepapers die aansluiten op uw interesses
 • Persoonlijke aanbiedingen
  Wanneer u zich registreert bieden wij u graag persoonlijke aanbiedingen aan op gebied van accountancy en (belasting)advies

Veranderen uw interesses? Dan kunt u uw voorkeursinstellingen altijd wijzigen bij ‘voorkeuren’.

Ik ben Zakelijk geïnteresseerd in
Ik ben Privé geïnteresseerd in


Registeren

Door te registreren kunt u uw aangegeven interessegebieden op meerdere apparaten gebruiken.

Door op ‘opslaan’ te klikken gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Instellingen opslaan

Door uw instellingen op te slaan kunt u uw aangegeven interessegebieden op meerdere apparaten gebruiken.

Door op ‘opslaan’ te klikken gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt van ons een e-mail met daarin een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.KroeseWevers maakt gebruik van Cookies

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken, zodat je relevante communicatie aantreft bijvoorbeeld. Onze website maakt ook van cookies van derden gebruik om jou een prettige ervaring op onze online kanalen aan te bieden. Zodat je berichten op social media kunt delen bijvoorbeeld. Of om relevante advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'akkoord' te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord
 • mr. Boris Meinders
 • Estate Planning
 • +31 (0)53-8504900
 • +31 (0)6-10959471
mr. Boris Meinders
UBO-register wordt openbaar! Let op uw privacy!
Opslaan in 'Mijn KroeseWevers'

18.02.2016

 • Online diensten
 • Online privacy
 • Data

UBO-register wordt openbaar! Let op uw privacy!

Anonimisering van vermogen en privacybescherming zijn de afgelopen jaren steeds meer een punt van aandacht. Dit komt vooral voor bij vermogende personen, mede vanwege de toenemende digitalisering. Het is immers om redenen van privacy en persoonlijke veiligheid niet gewenst dat derden op relatief eenvoudige wijze kunnen achterhalen over welke inkomens- en vermogensbestanddelen men beschikt en waar men woonachtig is.

In de praktijk ziet men dat hiervoor veelvuldig gebruik wordt gemaakt van structuren met een zogeheten ‘fonds voor gemene rekening’ of ‘commanditaire vennootschap’. Ook het certificeren van vermogen en de gebruikmaking van buitenlandse entiteiten moeten voorkomen dat op al te eenvoudige wijze buitenstaanders een kijkje kunnen nemen in iemands (financiële) huishouding.

UBO-register

Al enige tijd is er op Europees niveau een (anti-witwas)richtlijn, waarin is bepaald dat alle EU-lidstaten een zogeheten ‘centraal UBO-register’ zullen instellen; een openbaar register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Hoewel het UBO-register vooral is bedoeld voor het tegengaan van witwassen, belastingfraude en financieren van terrorisme, heeft de invoering ervan ook gevolgen voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in bonafide situaties.

Het UBO-register ziet op natuurlijke personen met een toereikend belang in een rechtspersoon (zoals een BV, NV of coöperatie) of in een personenvennootschap (zoals een VOF of CV). Het gaat daarbij om de formele of feitelijke zeggenschap over de vennootschap of juridische entiteit, zoals het geval kan zijn bij een belang van meer dan 25% in eigendom, aandelen en/of stemrechten. Ook de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan, kan een indicatie vormen voor een kwalificerend belang. Indien niemand als UBO is te achterhalen of hierover twijfel bestaat, kan als uiterste optie een natuurlijk persoon, behorend tot het hoger leidinggevend personeel, kwalificeren als UBO.

Invulling Nederlandse regering

De richtlijn geeft op hoofdlijnen de eisen waaraan een UBO-register minimaal moet voldoen. Ook de mate waarin men toegang heeft tot het register is tot op zekere hoogte aan de lidstaten zelf over gelaten. De entiteiten die in het Nederlandse UBO-register moeten zijn geregistreerd, komen in grote lijnen overeen met de in het handelsregister opgenomen entiteiten.

De Nederlandse regering heeft het voornemen om iedereen toegang te geven tot het UBO-register. Hier staat een viertal (privacy)waarborgen tegenover:
1. Iedere gebruiker wordt geregistreerd.
2. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzage.
3. Bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie kan (bepaalde) UBO-informatie worden afgeschermd. Dit wordt per individueel geval beoordeeld.
4. Gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten en instellingen krijgen inzage in een beperkte set van gegevens, te weten: naam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het gehouden economisch belang. Daarbij zal worden aangesloten bij de huidige regimes voor gegevensafscherming.

Belang voor de praktijk

Bij vermogensstructurering met het oog op anonimisering en privacybescherming is het raadzaam dat men zich rekenschap geeft van (de gevolgen van) de invoering van het UBO-register. Deze zal gepaard gaan met een zekere mate van toegang tot bepaalde gegevens over natuurlijke personen met een zeker belang in vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het UBO-register moet uiterlijk 27 juni 2017 in werking zijn getreden. Doordat de Nederlandse regering wenst aan te sluiten bij de in het Handelsregister voorkomende entiteiten, lijkt het erop dat een fonds voor gemene rekening vooralsnog buiten de opname in het UBO-register valt. Een fonds voor gemene rekening is namelijk niet verplicht tot inschrijving in het handelsregister.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vermogensstructurering en anonimisering, maar ook de gevolgen van de invoering van het UBO-register, neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Gerelateerd aan deze whitepaper