Door Maikel Luisman FB 04-09-2018

Vijf vragen over en antwoorden op de afschaffing van de dividendbelasting

Vijf vragen over en antwoorden op de afschaffing van de dividendbelasting - KroeseWevers Belastingadvies

Naar verwachting wordt tijdens Prinsjesdag 2018 aangekondigd dat de dividendbelasting per 1 januari 2020 wordt afgeschaft. KroeseWevers krijgt al veel vragen over de mogelijke effecten hiervan. In dit artikel beantwoorden wij de vijf meest belangrijke en tevens meest gestelde vragen hierover, ervan uitgaande dat de dividendbelasting wordt afgeschaft.

1: Kan ik als dga in Nederland belastingvrij dividend uitkeren?

Ook als de dividendbelasting wordt afgeschaft, blijft u als dga 25% inkomstenbelasting verschuldigd over uitgekeerd dividend. Een dividenduitkering vanuit uw vennootschap wordt bij de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking genomen als belastbaar inkomen in box 2. Over dit inkomen bent u nu 25% inkomstenbelasting verschuldigd. De dividendbelasting (15%) is een voorheffing op de inkomstenbelasting en kan worden verrekenend met de verschuldigde inkomstenbelasting van 25%. Overigens zijn er plannen om het inkomstenbelastingtarief vanaf 2020 stapsgewijs te verhogen van 25% tot 28,5%.

Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, zal de voorheffing van 15% vervallen. Als uw vennootschap op dat moment een dividenduitkering doet, zal de netto-uitkering die u ontvangt hoger zijn. Omdat de netto-uitkering hoger is, kan wel sprake zijn van een hogere belastingheffing in box 3.

Afschaffing dividendbelasting

Het vermogen op 1 januari (peildatum voor box 3) zal namelijk hoger zijn dan in de situatie dat dividendbelasting was ingehouden.

Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan
De inkomstenbelasting die u verschuldigd bent over de dividenduitkering hoeft u pas af te dragen zodra u aangifte inkomstenbelasting doet. Bij een uitkering in januari 2020 is dit pas in de loop van 2021. Als de aanslag na 1 juni wordt opgelegd, berekent de Belastingdienst belastingrente (4%). Ter voorkoming van belastingrente is het noodzakelijk tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

#2: Is het voor een dga verstandig dividenduitkering uit te stellen?

Gelijktijdig met de afschaffing van dividendbelasting zal naar verwachting het belastingtarief in box 2 worden verhoogd. Om die reden is het naar verwachting niet verstandig om een dividenduitkering uit te stellen.

Bij afschaffing van de dividendbelasting wordt door een Nederlandse vennootschap bij een winstuitkering geen dividendbelasting meer ingehouden. Dit zal ook gelden voor winsten die in het verleden zijn behaald. Door een dividenduitkering uit te stellen, kan de afdracht van de dividendbelasting en het netto-dividend worden uitgesteld. Dit biedt een liquiditeitsvoordeel.

Verhoogde tarief

Er zijn echter ook voornemens om het belastingtarief te verhogen tot 28,5%. Dit verhoogde tarief zal ook gaan gelden voor winsten die in het verleden zijn behaald en nog niet zijn uitgekeerd. Omdat de uitkering uiteindelijk 3,5% hoger belast kan worden, is het doorgaans niet voordelig een dividenduitkering uit te stellen. Het blijft echter maatwerk; ook het rendement op het al dan niet uitgekeerde vermogen is een factor die moet worden meegewogen.

#3: Heb ik als belegger voordeel bij de afschaffing van dividendbelasting?

Voor een Nederlandse belegger zal de afschaffing van dividendbelasting geen grote wijziging betekenen. Nederlandse dividendbelasting kan worden verrekend met de in Nederland verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als een Nederlandse vennootschap waarin u een aandelenbelang hebt (bijvoorbeeld Philips) dividend uitkeert, wordt op dit moment nog dividendbelasting ingehouden. Door verrekening met de in Nederland verschuldigde belasting ontvangt u de door de vennootschap ingehouden dividendbelasting per saldo weer terug.

Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting heeft voor een in Nederland woonachtige belegger dan ook alleen een liquiditeitsvoordeel. Indien u bijvoorbeeld in januari 2020 een dividenduitkering ontvangt, hoeft u niet tot 2021 te wachten om de dividendbelasting terugbetaald te krijgen.

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) betaalt geen vennootschapsbelasting en kan ingehouden dividendbelasting dan ook niet verrekenen. Voor een VBI heeft de afschaffing van dividendbelasting tot gevolg dat de niet te verrekenen dividendbelasting als kostenpost wegvalt en dus een hoger rendement kan worden behaald.

4: Heeft de afschaffing van dividend belasting invloed op buitenlands dividend?

Het huidige voorstel tot afschaffing van dividendbelasting heeft alleen betrekking op de dividendbelasting die Nederlandse vennootschappen dienen in te houden. Op buitenlands dividend heeft het voorstel derhalve geen invloed.

Op dividend dat wordt ontvangen van buitenlandse vennootschappen wordt ook dividendbelasting ingehouden.

Wetgeving

De inhouding van dividendbelasting vindt plaats op basis van de wetgeving van het land waar de vennootschap is gevestigd in combinatie met het mogelijke belastingverdrag tussen dit land en Nederland. Onder voorwaarden kan buitenlandse dividendbelasting worden verrekend met in Nederland verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. De verrekening is hierbij nooit hoger dan 15%.

5: Wordt het voor buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse vennootschappen voordeliger?

Voor een buitenlandse aandeelhouder is het afhankelijk van de situatie of Nederlandse dividendbelasting wordt ingehouden. Is de buitenlandse aandeelhouder bijvoorbeeld een vennootschap die gevestigd is binnen de Europese Unie, dan kan deze aandeelhouder mogelijk nu al aanspraak maken op een vrijstelling van dividendbelasting. Verder zijn de belastingwetten in het woon- of vestigingsland van belang en kan er sprake zijn van een belastingverdrag tussen dit land en Nederland.

Woon- of vestigingsland

Indien in het huidige woon- of vestigingsland geen aanspraak gemaakt kan worden op een vrijstelling of als het niet mogelijk is de ingehouden dividendbelasting te verrekenen, zal het voordelig zijn als Nederland geen dividendbelasting meer inhoudt. In bepaalde situaties zal Nederland ook na 2019 nog dividendbelasting inhouden. Dit is onder meer afhankelijk van uw woon- of vestigingsland. Mocht u willen weten of de voorgestelde afschaffing van dividendbelasting voor u gevolgen heeft, dan is het raadzaam om informatie in te winnen op basis van uw persoonlijke situatie.

Vijf vragen over en antwoorden op de afschaffing van de dividendbelasting
Meer weten? Neem contact op.
Maikel Luisman - KroeseWevers
Maikel Luisman FB
Belastingadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 38 50 49 55
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.