Timing: de meest onderschatte succesfactor bij subsidieaanvragen

Timing de meest onderschatte succesfactor bij subsidieaanvragen

Benut de subsidiemogelijkheden voor je bedrijfsactiviteiten optimaal door perfecte timing.

Nederlandse ondernemingen kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van de overheid vanuit een groot aantal subsidieregelingen, fiscale regelingen en fondsen. De beschikbare instrumenten vanuit de Europese Unie, rijksoverheid, provincies en gemeentes zijn gericht op het stimuleren van beleidsdoelstellingen op uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard bestaan er grote inhoudelijke verschillen tussen de regelingen, maar de factor timing zien we in alle regelingen terug en is vaak van groot belang voor het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag.

Helaas blijkt in de praktijk vaak dat ondernemers niet optimaal gebruik maken van de beschikbare subsidiemogelijkheden. Vaak zijn bedrijfsactiviteiten qua timing onvoldoende afgestemd op de voorschriften vanuit passende subsidieregelingen. Achteraf blijkt dan dat de subsidie onnodig is misgelopen.

Hieronder geven we enkele concrete aanbevelingen en tips waarmee je subsidiekansen vergroot. We hebben hierin een opdeling gemaakt in duurzame en innovatieve subsidieregelingen.

Duurzaamheid

De Nederlandse overheid stimuleert het bedrijfsleven om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en technologie via de Energie-Investeringsaftrek. Fiscaal voordeel voor investeringen in milieuvriendelijke technieken is beschikbaar vanuit de Milieu-Investeringsaftrek.

De investeringen in bedrijfsmiddelen kunnen gedurende het hele kalenderjaar worden gemeld voor EIA of MIA onder een voorwaarde: de melding dient uiterlijk 3 maanden na aangaan van de opdrachtverplichting te worden gedaan. Indien de termijn is verstreken vervalt de mogelijkheid op het fiscale voordeel.
Tip 1: het is raadzaam om bij geplande investeringen tijdig contact op te nemen met onze subsidieadviseurs, zodat de EIA \ MIA regeling optimaal wordt toegepast en geen subsidie wordt misgelopen.

De rijksoverheid subsidieert daarnaast een specifieke groep bedrijfsmiddelen (warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels biomassaketels) via de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).
Hier is de procedure voor zakelijke gebruikers anders dan bij EIA \ MIA: de regeling is het hele jaar geopend, maar de subsidie moet voorafgaand aan de koopovereenkomst worden aangevraagd. Indien hier niet aan wordt voldaan komt de investering niet (meer) in aanmerking voor subsidie.
Tip 2: ga pas tot aankoop over als er een besluit over de ISDE aanvraag is genomen.

Bedrijven en instellingen die investeren in hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind of zon kunnen gebruik maken van de SDE+ regeling.
De SDE+ is slechts tweemaal per jaar geopend: de voorjaarsronde start in maart en de najaarsronde in oktober, en zijn opengesteld gedurende enkele weken. Daarbij heeft een openstellingsronde meerdere fasen die van invloed zijn op de hoogte van de subsidie, waardoor er goed op het precieze tijdstip van indiening geanticipeerd moet worden. Daarbij worden aanvragen binnen een fase op basis van volgorde van aanvraagbedragen gerangschikt.
Tip 3: betrek onze subsidieadviseurs in een vroeg stadium. Wij kunnen je investering tijdig en in de juiste fase binnen de SDE+ onderbrengen.

Innovatie

Met de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat innovaties door Nederlandse bedrijven. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt gecompenseerd. De WBSO is het gehele jaar opengesteld voor indiening van aanvragen, waarbij de looptijd van een aanvraag kan variëren tussen 3 en 12 maanden. S&O-werkzaamheden kunnen niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Een kwalificerend project heeft dus altijd betrekking op een voorgenomen ontwikkeling of onderzoek.
Tip 4: Qua timing moet de aanvraag 1 kalendermaand voor aanvang van de aanvraagperiode worden ingediend; houd hier rekening mee zodat optimaal van regeling gebruik wordt gemaakt.

Wanneer je als ondernemer winst maakt met innovatieve activiteiten kom je mogelijk in aanmerking voor de innovatiebox.
Met betrekking tot het tijdspad zijn er een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Voordat de innovatiebox kan worden toegepast dient jouw onderneming in het bezit te zijn van een S&O-verklaring, die via de bovenstaande WBSO regeling kan worden verkregen. Houd hierbij ook rekening met de afhandelingstermijn door de subsidieverstrekker van maximaal 3 maanden.
De WBSO is daarmee een belangrijk toegangsticket voor de innovatiebox, en volstaat voor het toepassen van het forfait: een vast percentage van de winst waarop de innovatiebox wordt toegepast. Indien niet voor de forfaitaire regeling wordt gekozen dient te worden bepaald welk deel van het resultaat als opbrengst van de innovatie kwalificeert. Het advies is de methodiek van toerekening vast te leggen in een afspraak met de Belastingdienst.
Tip 5: Een goede voorbereiding tezamen met een fiscaal specialist van KroeseWevers is essentieel. Houd rekening met een ruime doorlooptijd voor vaststellen van de winstsplitsing en afstemming hierover met de fiscus.

Hulp bij het aanvragen van subsidies

Wil jij in 2018 subsidie aanvragen voor innovatie of duurzame investeringen? Onze subsidieadviseurs helpen je graag bij de aanvraag. Wil jij meer informatie over een van deze subsidieregelingen? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs.

Meer weten?
Neem contact op.
Erik Schapink - KroeseWevers
Erik Schapink
Subsidieadviseur
+31 (0)5 41 21 74 49
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld