Prinsjesdag: Wat verandert in 2022 voor ondernemers en werkgevers?

Prinsjesdag: Wat verandert er in 2022 voor ondernemers en werkgevers?

Heeft u nog geen tijd gehad om alle veranderingen voor 2022 te bekijken die op Prinsjesdag zijn aangekondigd? Edwin de Witte en Boris Meinders, beiden directeur belastingadvies bij KroeseWevers, geven in dit artikel een samenvatting in de vorm van 15 highlights. Hierin zijn de belangrijkste veranderingen voor ondernemers, werkgevers en DGA’s opgenomen.

Highlight 1: Overheid blijft investeren in de economie

De algemene tendens van Prinsjesdag: er zijn niet veel grote veranderingen en de overheid blijft flink geld uitgeven. Dat er zo veel wordt geïnvesteerd is volgens Edwin de Witte en Boris Meinders ‘een goede zaak’. “We constateren dat de overheid er alles aan doet om in de economie en het welzijn van de maatschappij te investeren. Als we al een zorg hebben, dan is het dat het geld wel ergens vandaan moet komen en dat er toch weer een appèl wordt gedaan om een deel van de uitgaven te financieren door extra heffingen bij het bedrijfsleven. Ondernemers hebben het in coronatijd ook niet altijd makkelijk gehad”, zegt De Witte. En er zijn nog veel openstaande belastingschulden die terugbetaald moeten worden.

Highlight 2: Zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd

Tijdens Prinsjesdag is opnieuw gesproken over het afbouwen van de zelfstandigenaftrek. Geen nieuws volgens de belastingspecialisten van KroeseWevers, want de zelfstandigenaftrek wordt elk jaar verder verlaagd. “De gedachte is dat de overheid het aantal zzp’ers wil terugdringen, want er zijn nog steeds veel zzp’ers die een verkapt dienstverband hebben.” In de praktijk betekent het dat de zelfstandigenaftrek in 2022 verlaagd wordt van € 6670,- in 2021 naar € 6310,- in 2022. Uiteindelijk wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd naar € 3240,- in 2036.

Highlight 3: Meer milieu-investeringsaftrek (MIA)

Staan er investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de planning? Het loont om deze investeringen uit te stellen tot 2022. Want vanaf 1 januari 2022 worden de percentages voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd door de overheid. Op dit moment zijn de drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Deze percentages worden per 1 januari 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. De aftrekposten gelden voor de ib (Inkomstenbelasting) en de vpb (vennootschapsbelastingen) en daarmee kunt u als ondernemer flink geld besparen.

Highlight 4: Bijtelling elektrische auto’s naar 16%

Wie overweegt een elektrische auto aan te schaffen of te leasen, kan dat beter in 2021 nog doen. In 2021 is de bijtelling voor elektrische auto’s namelijk nog 12% en dat percentage geldt voor de komende vijf jaar. Vanaf 1 januari 2022 gaat de bijtelling naar 16% voor elektrische auto’s tot een bedrag van € 35.000. Daarboven geldt de reguliere bijtelling van 22%. Deze verandering is ook niet nieuw, de bijtelling van elektrische auto’s wordt geleidelijk afgebouwd. Het is de bedoeling dat bijtelling voor elektrische auto’s in 2026 op hetzelfde niveau zit als voor niet-elektrische auto’s. Voor emissieloze elektrische bedrijfsauto’s zijn er overigens ook andere subsidieregelingen, zoals de SEBA. Deze subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs of 10% van de verkoopprijs zonder btw.

Highlight 5: Bedrijfsopvolgingsregeling blijft gehandhaafd

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting blijft in de huidige vorm gehandhaafd. Er waren vermoedens dat deze bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgebouwd of versoberd, maar daarvan is voorlopig nog geen sprake. Met de BOR is het bijvoorbeeld mogelijk om fiscaal vriendelijk het bedrijf over te dragen aan kinderen. Dat de regeling nu gehandhaafd blijft is volgens Edwin de Witte en Boris Meinders geen reden om rustig achterover te leunen. Want het is allesbehalve zeker dat de regeling zoals die nu bestaat, ook zal blijven bestaan. “Daarom is het juist goed om te blijven nadenken of en hoe deze regeling van toepassing kan zijn op de onderneming. Want nu de faciliteit er nog is, kan er nog gebruik van gemaakt worden”, adviseert Edwin de Witte.

Highlight 6: Tariefopstap vennootschapsbelasting naar €395.000

De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven gelijk. Maar het tarief van 25% gaat in 2022 pas gelden bij winsten hoger dan € 395.000 en niet - zoals nu het geval is - bij € 245.000. Dit betekent dat bedrijven tot een winst van € 395.000 het vpb-tarief van 15% betalen. Volgens de fiscale specialisten van KroeseWevers kan dit voor veel mkb-bedrijven tot voordelen leiden. Aandachtspunt om van het voordeel gebruik te kunnen maken is de structuur van de bv. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere belastingen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze nieuwe tariefopstap kan het aanpassen van de structuur voordelig zijn. De adviseurs van KroeseWevers kunnen u hierover adviseren.

Highlight 7: Voorwaartse verliezen onbeperkt verrekenbaar

Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar. Vanaf 1 januari 2022 mogen bedrijven hun voorwaartse verliezen met inachtneming van een maximumbedrag per jaar onbeperkt verrekenen. “Voor bedrijven die in zwaar weer zitten is dit een hele belangrijke bepaling. Ze krijgen veel langer de tijd om hun verliezen te verrekenen”, legt Edwin de Witte uit. De huidige voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot een maximum van 6 of 9 jaar. Zo is een verlies uit 2013 op dit moment verrekenbaar tot en met 31 december 2022. Verliezen vanaf 1 januari 2022 zijn net als de nog openstaande verliezen per 31 december 2021 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Dit betekent dat als op 31 december 2021 nog verliezen openstaan vanaf het jaar 2013, deze verliezen vanaf 2022 weer onbeperkt verrekenbaar zijn. Verliezen uit 2012 vallen niet onder deze overgangsregeling, aangezien deze verliezen slechts verrekenbaar zijn tot 31 december 2021.

Highlight 8: Hypotheekrenteaftrek verder verlaagd

In 2022 is de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning maximaal 40%. Dat was in 2021 nog 43%. De verlaging van de hypotheekrenteaftrek is in 2014 al ingezet. In 2023 zal nog één keer een verlaging worden doorgevoerd, waardoor de hypotheekrente definitief aftrekbaar is tegen maximaal 37,05%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de eerste schijf. De fiscale specialisten van KroeseWevers geven als tip dat het in bepaalde situaties goed kan zijn om een half jaar rente vooruit te betalen waardoor een klein voordeel te behalen is.

Highlight 9: Verlaging eigenwoningforfait

De eerder aangekondigde verlaging van het eigenwoningforfait wordt doorgezet. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning en wordt bij het inkomen geteld. Door deze verlaging stijgt per saldo de aftrekpost eigen woning. Tot € 1.110.000 bedraagt het forfait in 2022 0,45% (0,50% in 2021) en boven € 1.110.000 blijft het 2,35%. Deze verlaging is een compensatie voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Highlight 10: Verhoogde schenkingsvrijstelling in 2022 voortgezet

Wilt u geld schenken om iemand te helpen met de aankoop of het (ver)bouwen van een woning of het aflossen van de eigenwoninglening? De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 105.302 wordt ook in 2022 voortgezet. De daadwerkelijke hoogte van de vrijstelling wordt aan het einde van 2021 bekendgemaakt. Over de gift hoeft de ontvanger geen belasting te betalen. Voorwaarde is wel dat u het bedrag schenkt aan iemand die tussen de 18 of 40 jaar oud is. De gift kan gebruikt worden voor het kopen of verbouwen van het huis, maar ook voor het aflossen van een hypotheek of restschuld.

Highlight 11: Tarief eerste schijf inkomstenbelasting iets verlaagd

  • Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2022

    Belastbaar inkomen meer danMaar niet meer dan


    Tarief 2022    1e schijf-€ 69.39837,07 %
    2e schijf€ 69.398-49,5%


Highlight 12: Tarief voor dividenduitkeringen blijft hetzelfde

Het tarief in Box 2 is in 2022 hetzelfde als in 2021: 26,9%. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé en de winst bij verkoop van aandelen. Overweegt u om in 2021 nog een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op. Als u gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona, mag u bij bepaalde maatregelen geen dividend uitkeren. Dit geldt als u nog van de maatregel gebruik maakt, maar ook als u hier eerder gebruik van heeft gemaakt.

Highlight 13: Aandelenopties worden aantrekkelijker voor werknemers

Wilt u als werkgever goed personeel behouden of juist binnenhalen? Het wordt aantrekkelijker om werknemers in aandelenopties uit te betalen. Momenteel betaalt de werknemer belasting over aandelenopties zodra het verkregen optierecht wordt omgezet in aandelen. Vaak heeft de werknemer op dat moment niet voldoende financiële middelen om de belastingheffing te voldoen, omdat er nog geen mogelijkheid bestaat om de aandelen te verkopen. Daarnaast heeft het bedrijf misschien de financiële middelen niet om de aandelenoptie in geld uit te keren. Daarom wordt het nu mogelijk het heffingsmoment uit te stellen naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Zo kan de belasting worden betaald uit (een deel van) de opbrengst van de verkochte aandelen. Deze verruiming gaat gelden voor aandelenopties na 1 januari 2022.

Highlight 14: Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

Werkgevers kunnen thuiswerkers een thuiswerkvergoeding geven van € 2 per dag. Dit is het bedrag dat het Nibud eerder al berekende voor extra kosten door thuiswerken. De kosten die het Nibud heeft meegenomen, zijn voor extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het kabinet neemt dit bedrag over en stelt € 2 per thuis gewerkte dag of dagdeel gericht vrij. U kunt als werkgever voor een werkdag óf een reiskostenvergoeding geven óf een thuiswerkvergoeding, maar niet beide. U heeft in deze situatie de keuze welke vergoeding u wilt toepassen. Wanneer de werknemer tijdens een thuiswerkdag naar een zakelijke afspraak gaat - die niet op de vaste werkplek is - dan kan voor deze reis wel een reiskostenvergoeding worden gegeven zonder dat dit gevolgen heeft voor de thuiswerkvergoeding.

Highlight 15: Startersvrijstelling blijft gehandhaafd

Om starters te helpen bij de aankoop van een woning geldt vanaf 1 januari 2021 de startersvrijstelling. Dit is een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar. Voorwaarde is dat zij de gekochte woning als hoofdverblijf gebruiken en dat de woningwaardegrens van € 400.000 niet wordt overschreden. Volgens Edwin de Witte en Boris Meinders is het belangrijk dat kopers zich realiseren dat de startersvrijstelling er niet alleen is voor de eerste woning. “Het is vaak een reflex om meteen de startersvrijstelling in te zetten, maar je zou ‘m ook kunnen inzetten als je bijvoorbeeld van plan bent over drie jaar een duurder huis te kopen.” Kanttekening daarbij is dat er natuurlijk geen zekerheid is dat de vrijstelling er dan nog is. “Maar het is goed om er over na te denken, want de startersvrijstelling is een troef die je maar één keer kunt inzetten. Bij een duurder huis heeft de troef meer waarde.”

Meer informatie over de veranderingen in 2022

Wilt u meer weten over de veranderingen en wat deze voor u betekenen? In onze special ‘Miljoenennota 2022’ hebben we alles uitvoerig beschreven. Voor vragen over uw specifieke situatie kunt u terecht bij onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Prinsjesdag: Wat verandert in 2022 voor ondernemers en werkgevers?

Meer weten? Neem contact met ons op.

Drs edwin de witte rb
drs. Edwin de Witte
Directeur belastingadvies
+31 (0)5 72 74 58 13
Mr boris meinders
mr. Boris Meinders
Directeur belastingadvies
+31 (0)5 38 50 49 60
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld