Financieringsrente stijgt fors: wat betekent dit voor ondernemers?

Financieringsrente stijgt

Wanneer u een financiering afsluit, moet u rente betalen. Het rentetarief is een percentage dat bepaalt hoeveel vergoeding aan de financier betaald moet worden voor een financiering. Waar de rente op zakelijke financieringen jarenlang relatief laag was, is deze sinds medio 2022 fors gestegen als gevolg van economische ontwikkelingen, onder meer veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het spreekt voor zich dat hoe hoger de rente is, hoe duurder het voor onderneming is om geld te lenen. Om te weten welke mogelijkheden u eventueel heeft om het effect van rentestijging te beperken, is in de eerste plaats goed om te weten hoe uw financieringslasten zijn opgebouwd. Vervolgens is in het bijzonder van belang hoe de rentevergoeding is opgebouwd en op welke factoren u zelf invloed kunt hebben.

Waaruit bestaan de financieringslasten voor uw financiering?

Een passende financiering kan gezien worden als een optimale mix tussen omvang, looptijd & aflossing, flexibiliteit, kosten en zekerheden. Dit wordt vastgelegd in een kredietovereenkomst tussen de onderneming en de financier. De prijs voor een financiering bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen: de rente en de provisie. Daarbij moet ook de aflossing van de financiering worden betaald. Gezamenlijk worden dit de financieringslasten genoemd.

Download de infographic en kijk hoe deze componenten de financieringslasten bepalen.

 • Rente
  Over het algemeen is dit het meest complexe onderdeel. De rente kan gebaseerd zijn op een variabele of vaste rentebasis en bestaat uit twee of drie van de volgende componenten: rentebasis, generieke toeslag en (klant)specifieke opslag). Regelmatig zijn deze rentecomponenten niet individueel zichtbaar, maar wordt één totaal tarief vermeld, zoals bij leningen met een vaste rentebasis.

 • Provisie
  De twee belangrijkste varianten zijn de éénmalige provisie, zoals afsluitprovisie, en de doorlopende provisie, zoals de bereidstellingsprovisie bij een rekening-courant krediet.

 • Aflossing
  De aflossing is het periodieke bedrag waarmee de lening of het krediet binnen de afgesproken termijn en/of voorwaarden moet worden terugbetaald. Dit wordt het aflossingsschema genoemd, waarbij lineaire aflossing, annuïtaire aflossing en aflossingsvrij de meeste voorkomende varianten zijn. Hierbij is van belang dat het aflossingsschema past bij de situatie van de onderneming. Bij rekening-courant krediet is geen sprake van aflossingsschema's, maar kan wel worden afgesproken dat de limiet na bepaalde tijd wordt verlaagd.

 • Overige kosten
  Naast rente en provisies kan een financier nog andere kosten in rekening brengen, zoals incassokosten en taxatiekosten. Incassokosten kunnen nodig zijn als een onderneming de afspraken met de financier niet nakomt. Als de onderneming te laat betaalt, kan de financier een vertragingsrente in rekening brengen.

Wat bepaalt de hoogte van de rentevergoeding voor uw financiering?

Zie ook het onderdeel ‘Rente’ in de infographic. De hoogte van de rentevergoeding is afhankelijk van de volgende elementen:

 • Fundingkosten
  Samengevat zijn de fundingkosten mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en visie van de Centrale Banken, het gekozen rentetype, de afgesproken rentevast periode en de wijze van aflossen van de financiering. Om geld aan uw onderneming te kunnen uitlenen, moet een financiële instelling zelf geld ‘inkopen’ (lenen) op de financiële markten, zoals de geldmarkt, kapitaalmarkt en de markt voor spaargeld. De fundingkosten zijn opgebouwd uit enerzijds de rentebasis en anderzijds de liquiditeitskosten:

  • Rentebasis: de hoogte van de rentebasis wordt in de financiële markten of door Centrale Banken bepaald en hangt dus af van welke rentebasis van toepassing is. Bij leningen met een variabele rentebasis en rekening-courant krediet is de rentebasis meestal een fluctuerend markttarief, zoals Euribor of een tarief dat door Centrale Banken wordt vastgesteld. Bij leningen met een vaste rentebasis is dit gekoppeld aan de rente op de kapitaalmarkt, die vaak gerelateerd is aan de rente op staatsleningen. In algemene zin geldt dat in normale marktomstandigheden een vaste rentebasis hoger ligt dan een variabele rentebasis. En bij een vaste rentebasis geldt dat deze meestal hoger ligt wanneer de rentevaste periode langer is.
  • Liquiditeitskosten: extra kosten die de financiële instelling boven op de rente moet betalen bij het lenen van geld op de geld- en kapitaalmarkt. Deze zijn onder meer afhankelijk van contractuele voorwaarden, de rating van de financiële instelling en de looptijd van de lening.
 • Risicokosten: deze kunnen verschillen per klant en worden bepaald door het kredietrisico en de kapitaalkosten. Iedere financieringsaanvraag is anders, omdat iedere onderneming en de situatie waarin die zich bevindt anders is. Door uitgebreide analyses berekent de financiële instelling per aanvraag wat de risico’s zijn. Belangrijke factoren zijn onder meer kredietwaardigheid, type, omvang & looptijd financiering, zekerheden en branche waarin de onderneming actief is.

  • Kredietrisico: gedurende de looptijd van de financiering moet voldoende geld uit de bedrijfsvoering van de onderneming vrijkomen (cashflow) om de financieringslasten te kunnen dragen. Bij het niet terug kunnen betalen van een financiering lijdt de financiële instelling verlies. Dit zijn de risicokosten, die gebaseerd zijn op de hoogte van de financiering, de branche waarin de onderneming actief is, de rentabiliteit van de onderneming, de vermogenspositie van de onderneming en de gestelde zekerheden. Hoe hoger de kans op verlies voor de financier, hoe hoger de risico-opslag.
  • Kapitaalkosten: conform wet- en regelgeving moet een financiële instelling kapitaal aanhouden als buffer voor onverwachte gebeurtenissen, voor elke financiering die zij verstrekt. Dit verschilt per klant en financiering. Hoe hoger het kredietrisico, hoe meer kapitaal moet worden aangehouden. De kosten hiervan worden kapitaalkosten genoemd.
 • Operationele kosten: dit zijn kosten voor de bedrijfsvoering van de financiële instelling. Dit betreft met name kosten voor personeel, kantoren en IT-systemen. Een deel van de kosten is afhankelijk van de omvang van de financiering, maar er zijn ook vaste kosten die voor elke financiering ongeveer even hoog zijn. Belangrijke factoren zijn onder meer kredietwaardigheid, de complexiteit, omvang, type & looptijd van de financiering, en zekerheden. Bij hogere risico zullen de operationele kosten toenemen vanwege intensiever beheer.

 • Marge: financiële instellingen zijn (over het algemeen) commerciële bedrijven. Een deel van de rente wordt gebruikt om winst te maken, na aftrek van belastingen. Deze winst moet bijdragen aan de continuïteit waardoor ook in de toekomst financiering kunnen worden verstrekt.

Rente in beweging

De rentemarkt is volop in beweging. Niet alleen zijn de rentetarieven in een relatief korte periode fors gestegen, maar ook de termijnen om de rente vast te zetten in trajecten worden verkort, tussentijdse rentestijgingen worden eerder doorbelast en er worden strengere voorwaarden gesteld aan de maximale termijn aan het daadwerkelijk opnemen van de gelden. Hierbij is opvallend dat bij veel non-bancaire financiers de gevraagde rentevergoeding minder snel is gestegen dan bij banken. Overigens ligt de hoogte van de rente in de markt van non-bancaire financiers over het algemeen nog wel op een hoger niveau dan die van de traditionele banken. Soms zelfs aanzienlijk hoger, afhankelijk van het type financier en financiering.

Wat kunt u doen tegen de stijgende rente?

Het begint met inzicht: in veel gevallen kunnen de financieringsspecialisten van Moore MKW corporate finance u helpen inzicht te krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de rentevergoeding die de financiële instelling in rekening brengt. Samen met u onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om deze factoren te verbeteren. Met een verbetering van deze factoren kunnen we de financiële instelling proactief benaderen om tot betere voorwaarden en tarieven te komen.

Creditrating

Zoals uit de infographic blijkt is de kredietwaardigheid van uw onderneming een belangrijke factor die de hoogte van de rentevergoeding bepaalt. De beoordeling van de kredietwaardigheid van uw onderneming door een financiële instelling wordt ook wel ‘creditrating’ genoemd. KroeseWevers corporate finance beschikt over een tool waarmee inzicht kan worden gekregen in de creditrating, wat ondersteuning kan bieden bij:

 • Verlagen van het risicoprofiel van uw onderneming;

 • Verlagen van de risico-opslag op uw financiering;

 • Uitbreiden van en/of flexibiliteit in uw financieringsmogelijkheden;

 • Verminderen van de door afgegeven zekerheden;

 • Onderbouwen van een dividenduitkeringstoets;

 • Verbeteren van het rendement van uw onderneming.

Ontdek de mogelijkheden

Wilt u onderzoeken welke mogelijkheden uw onderneming heeft ten aanzien van de stijgende rente of heeft u op dit moment een financieringsvraagstuk, neemt u hiervoor dan contact op met één van onze specialisten.

Financieringsrente stijgt fors: wat betekent dit voor ondernemers?

Meer weten? Neem contact op.

René otten
ir René Otten RV RAB
Adviseur corporate finance
+31 (0)5 72 74 58 21
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld