Financieren in roerige tijden: hoe doe je dat?

Corporate Finance KroeseWevers

Ondernemers hebben het afgelopen jaar massaal gebruik gemaakt van de diverse overheidsmaatregelen en de door banken geboden mogelijkheid om de betaling van rente- en aflossingen op te schorten. Ook hebben veel ondernemers hun reserves aangesproken vanuit de hoop dat het tij zou keren, maar voor velen is de bodem van hun financiële mogelijkheden bereikt. Kan financieren uitkomst bieden? En welke mogelijkheden zijn er?

Acute geldproblemen toegenomen

2020 was in vele opzichten een bewogen jaar. Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat een virus ons leven zo op de kop zou zetten. Vanaf maart ging letterlijk geen dag voorbij zonder geconfronteerd te worden met de gevolgen van het coronavirus. En waar het begin van een nieuw jaar meestal gepaard gaat met goede voornemens en nieuwe kansen, neemt voor een deel van ondernemend Nederland de impact van de coronacrisis steeds zorgwekkendere vormen aan. Niet alleen voor bedrijven in de horeca- en evenementensector wordt de financiële situatie steeds nijpender. Ook diverse -kleinere- retailondernemingen hebben het zwaar. Uit een recente peiling van Stichting MKB Financiering werd duidelijk dat het aantal bedrijven in acute geldproblemen aanzienlijk is toegenomen sinds de tweede lockdown. Ook het aantal financieel gezonde bedrijven is verder afgenomen volgens Graydon.

Coronakrediet en bedrijfsfinanciering

Recent vermelde het Financieel Dagblad nog dat de banken sinds het uitbreken van de pandemie in maart 2020 voor € 1,8 miljard aan coronakredieten hebben verstrekt aan circa 6.500 bedrijven. Inclusief de reguliere kredieten hebben banken gedurende de coronacrisis voor bijna € 30 miljard aan leningen verstrekt aan het bedrijfsleven. In totaal kregen 129.000 bedrijven en 37.000 consumenten een betaalpauze. In dat opzicht kan worden gesteld dat banken het afgelopen jaar veel hebben gedaan om bedrijven en consumenten te ondersteunen. Ook in de huidige lockdown zouden noodkredieten en extra uitstel van aflossing nog steeds tot de mogelijkheden behoren. Wel met de kanttekening dat dit geldt voor de in de kern gezonde ondernemingen. Met name dit laatste zou tot discussie kunnen leiden. Vooral voor sectoren in nood blijkt het lastig om extra krediet te krijgen. Daarbij spelen ook de zorgen dat ondernemers verborgen schulden opbouwen: onder meer omdat veel bedrijven ook betalingsuitstel kregen van verhuurders, leveranciers en de Belastingdienst.

Financieringsmogelijkheden

Naast dat ondernemers ook zullen moeten kijken naar andere oplossingen binnen de mogelijkheden van de onderneming, blijft financiering nog steeds één van de belangrijkste hulpmiddelen. Dit geldt niet alleen voor de bedrijven die in zwaar weer verkeren, maar ook voor bedrijven die herstel c.q. groei verwachten, maar waarbij onvoldoende liquiditeit is om dit te financieren. Dat traditionele financiers zoals banken begrijpelijkerwijs steeds kritischer zijn geworden bij het verstrekken van nieuwe of aanvullende financiering wil niet zeggen dat er geen financiering mogelijk is. Hierbij moet ook worden gedacht aan niet-bancaire financiers, bijvoorbeeld op het gebied van online werkkapitaal, factoring per zelfgekozen factuur en leasing. Dit is echter lastig voor veel ondernemers, door de diversiteit van het aanbod. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om te financieren met overheidssteun. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat sinds de tweede helft van 2020 ook diverse niet-bancaire financiers zijn geaccrediteerd.

Financieren met overheidssteun

Op dit moment is het voor Nederlandse bedrijven nog steeds mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van financiering met overheidssteun. De bekendste vorm is de verruimde regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) waarbij de overheid garant staat voor een deel van de financiering. Andere voorbeelden van financiering met overheidssteun zijn:

 • Klein Krediet Corona (KKC)

 • Corona-Overbruggingskrediet

 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)

 • Corona Overbruggingslening (COL)

Het is gebleken dat de meeste vormen bij veel ondernemers nog minder bekend zijn. Daarom geven wij hier de hoofdlijn van de belangrijkste varianten.

Borgstellingskrediet (BSK-C)

 • Regeling is verlengd tot 1 april 2021;
 • het maximale BSK bedraagt €1,5 miljoen;
 • het BSK is maximaal 75% van de totale financiering;
 • de overheid staat garant voor 90% van het BSK;
 • bij een bv wordt van de meerderheidsaandeelhouder een persoonlijke borgstelling van minimaal 10% gevraagd;
 • de looptijd is maximaal vier jaar;
 • de provisie bedraagt 2% bij een looptijd tot en met acht kwartalen en 3% bij een looptijd tot en met zestien kwartalen;
 • naast de banken zijn ook diverse niet-bancaire financiers geaccrediteerd, zoals Qredits, Floryn, October en Beequip. Kijk hier voor een overzicht van deelnemende financiers.
Klein Krediet Corona (KKC)

 • Regeling is verlengd tot 30 juni 2021;
 • de lening bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €50.000;
 • de lening bedraagt maximaal 25% van de jaaromzet;
 • de overheid staat garant voor 95% van het KKC;
 • bij een bv wordt van de meerderheidsaandeelhouder een persoonlijke borgstelling van minimaal 10% gevraagd;
 • de vaste looptijd is vijf jaar, waarvan het eerste jaar aflossingsvrij is;
 • de vaste rente is maximaal 4%;
 • de provisie bedraagt 2%.
Corona Overbruggingskrediet via Qredits


Het overbruggingskrediet van Qredits is een tijdelijke regeling, bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode. Hierbij wordt aan kleine ondernemers een lagere rente in rekening gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen geboden. Deze vorm wordt wel ondersteund door de overheid, maar niet in de vorm van een garantstelling.

 • Microkrediet van maximaal €25.000;
 • krediet voor bestaande ondernemers (niet voor starters);
 • de looptijd is maximaal vier jaar, waarvan er in de eerste zes maanden geen aflossing wordt gevraagd;
 • deze aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar twaalf maanden;
 • na het eerste jaar mag het krediet boetevrij worden afgelost;
 • de rente is in het eerste jaar vast 2%, daarna 5,75%;
 • behandelkosten zijn éénmalig €275.
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)


De GO-C valt buiten de BMKB-regeling en is een financiering met overheidssteun die gericht is op het grote en middelgrote mkb. De GO-C kan worden aangevraagd via de grootbanken.

 • Regeling is verlengd tot 1 april 2021;
 • de lening bedraagt minimaal €1,5 miljoen en maximaal €150 miljoen;
 • de overheidsgarantie is afhankelijk van de omvang van de onderneming:
  • 90% staatsgarantie voor ondernemingen met een omzet tot €50 miljoen
  • 80% staatsgarantie voor ondernemingen met een omzet boven €50 miljoen;
 • de looptijd is maximaal zes jaar;
 • de rente kan zowel vast als variabel zijn en wordt per case bepaald;
 • de provisie wordt berekend over het gegarandeerde deel van de lening en is gebaseerd op de marge boven de Euribor-rente die de bank in rekening brengt, onder aftrek van:
  • 50 basispunten (0,50%) voor beheerskosten voor de bank,
  • de liquiditeitspremie zoals die in de marge is opgenomen (de liquiditeitsopslag die bovenop de Euribor-rente komt),

De provisie wordt per kwartaal in rekening gebracht.

Corona Overbruggingslening (COL)


De COL is een door de overheid beschikbaar gesteld noodkrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ondernemingen die in financiële problemen zijn gekomen door Covid-19. De COL kan worden aangevraagd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) via een aanvraagportal. Kijk hier voor uitgebreide informatie.

 • Regeling is verlengd tot 30 juni 2021;

 • de lening bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 2 miljoen;

 • toekenning op basis van tendersystematiek;

 • persoonlijke borgstelling is niet noodzakelijk.


Voor COL-leningen tussen €50.000 en €500.00 geldt:

 • de looptijd is maximaal drie jaar;
 • eerste jaar is aflossingsvrij, daarna volgt aflossing per kwartaal in twee jaar lineair;
 • boetevrij vervroegd aflossen is toegestaan;
 • de vaste rente is 3%;
 • voor financiering tussen €250.000 en €500.000 wordt gevraagd om cofinanciering van 25% van de totale financieringsbehoefte door de aandeelhouders of eventueel van derden.


Voor COL-leningen tussen €500.000 en €2 miljoen geldt:

 • de looptijd is maximaal drie jaar;
 • eerste jaar aflossingsvrij, daarna aflossing per kwartaal in twee jaar lineair;
 • de vaste rente is 3% plus een premie van 2% per jaar; deze worden bijgeschreven bij de verstrekte hoofdsom;
 • aflossing na drie jaar;
 • boetevrij vervroegd aflossen mits aflossing minimaal €50.000 bedraagt;
 • voor deze financiering wordt gevraagd om cofinanciering van 25% van de totale financieringsbehoefte door de aandeelhouders of eventueel van derden.

Financiering is maatwerk

Bij de beoordeling van een financieringsvraagstuk kijken financiers naar de onderbouwing en of een onderneming voldoende continuïteitsperspectief heeft. Met andere woorden: blijft de onderneming in staat om de financieringsverplichtingen op te brengen. De juiste aanpak en onderbouwing van een financieringsvraagstuk maakt het verschil voor een passende toekomstgerichte financiering van de onderneming. Deze aanpak kan uiteenlopen van een relatief eenvoudige aanvraag met behulp van jaarcijfers en transactiegegevens tot het opstellen van een goed onderbouwd financieringsplan met uitgewerkte prognoses en een passende financieringsstructuur.

De financieringsspecialisten van KroeseWevers kunnen u helpen met de best passende aanpak voor uw financieringsvraagstuk. Zij beschikken over de kennis, ervaring en tools en hebben een uitgebreid netwerk van relevante marktpartijen, zoals banken, leasemaatschappijen, factormaatschappijen, participatiemaatschappijen, informal investors, crowdfunders en private equity partijen.

Wilt u alvast inzicht in mogelijke financiers voor uw financieringsvraagstuk? Doe dan hier onze gratis scan. In twee minuten hebt u inzicht in eventuele financiers. Wilt u daarna de mogelijkheden verder bespreken? Vul aan het eind van de scan uw contactgegevens in, dan nemen wij contact met u op. Wij helpen u graag met de juiste selectie, het aanvraagproces en afstemming met potentiële aanbieders.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig om wegwijs te worden in het financieringslandschap en uw financieringsvraagstuk bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen? Neem dan contact op met één van onze financieringsspecialisten of met uw contactpersoon binnen KroeseWevers. Zij helpen u graag verder.

Financieren in roerige tijden: hoe doe je dat?

Meer weten? Neem contact op.

René otten
ir René Otten RV RAB
Adviseur corporate finance
+31 (0)5 72 74 58 21
Rob koops rv
Rob Koops RV
Adviseur corporate finance
+31 (0)5 38 50 49 22
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld