Corona en de jaarrekening: acht aandachtspunten voor ondernemers

Corona en de jaarrekening: acht aandachtspunten voor ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft vele gevolgen voor ondernemers, waaronder gevolgen voor de jaarrekening 2020. De coronacrisis heeft daarnaast ook impact op de jaarrekening van 2019. Zo is de toelichting op de continuïteit van de onderneming van groot belang, maar ook vragen als: mag ik uitkering van dividend in 2020 voorstellen in de jaarrekening van 2019? Michel Zweers, accountant bij KroeseWevers, geeft aan met welke punten ondernemers rekening kunnen houden bij het opstellen van hun jaarrekening over 2019 en 2020. In dit artikel hebben we acht belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet.

1. Geef een toelichting op de continuïteit in de jaarrekening 2019

Veel ondernemers zijn in 2020 hard geraakt door de coronacrisis. Wat betekent dat voor de continuïteit van hun bedrijf? Het antwoord op die vraag is volgens Michel Zweers belangrijk om op te nemen in een toelichting in de jaarrekening van 2019. Het geven van inzicht in de financiële positie van het bedrijf aan iedereen die met het bedrijf zaken doet of wil doen is namelijk een belangrijke taak van de jaarrekening. En dat inzicht gaat niet alleen over het voorgaande jaar, maar ook over de toekomst en bestaanszekerheid van een bedrijf. De gebruikers van de jaarrekening kunnen vertrouwen ontlenen aan de toelichting welke het bestuur opneemt in de jaarrekening en in deze tijden is dat belangrijk. Als er geen enkele twijfel is omtrent de continuïteit van de onderneming kan een toelichting worden opgenomen in een paragraaf ‘gebeurtenissen na balansdatum’, zegt accountant Michel Zweers.

2. Houd rekening met waarderingsaspecten in de jaarrekening 2020

Iets waar ondernemers in de jaarrekening van 2020 ook al rekening mee moeten houden is de waardering van activa. Bijvoorbeeld onroerend goed, machines en voorraden op de balans van een onderneming. Deze kunnen door de coronacrisis flink in waarde zijn gedaald. “Stel dat voorraden minder waard zijn geworden, houd daarmee dan rekening in de waardering van deze voorraden. Dat zijn inschattingsvraagstukken waarbij wij als accountant behulpzaam kunnen zijn. Ook voor ondernemers in de evenementenbranche behoeft dit juist nu extra aandacht. “Als je ondernemer bent in de evenementenbranche en je levert specifiek materieel voor festivals, wat is dan de waarde van je materieel tijdens de coronacrisis? Natuurlijk weet je niet of en wanneer er weer grote festivals zullen plaatsvinden, maar die onzekerheden kun je wel tot uitdrukking brengen in je jaarrekening”, aldus Zweers.

3. Neem in de jaarrekening 2019 (nog) geen dividendvoorstel op

In de jaarrekening 2019 een voorstel opgenomen om in 2020 dividend uit te keren? Het kan volgens Michel Zweers verstandig zijn om dat dividendvoorstel voorlopig achterwege te laten. Als ondernemers subsidie ontvangen in 2020, zoals een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling, geldt als voorwaarde dat er geen dividenduitkeringen gedaan mogen worden. Volgens Zweers is op dit moment nog niet honderd procent duidelijk of dat ook geldt voor dividenduitkeringen die in de jaarrekening van 2019 worden voorgesteld en in 2020 worden uitgekeerd. In elk geval mag er geen winst over het jaar 2020 worden uitgekeerd. “Als je als ondernemer geen gebruik maakt van de subsidies om banen te behouden, kun je natuurlijk wel gewoon winst uitkeren. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de dividenduitkeringstoets”, geeft Michel aan.

4. Verminder de winst in 2019 met de fiscale coronareserve

Met de fiscale coronareserve kunnen ondernemers het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in de aangifte van 2019 aftrekken. Na het vormen van de reserve, kunnen ondernemers vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019, dat (waarschijnlijk) leidt tot een teruggaaf. Normaal kan een onderneming het verlies over 2020 pas verrekenen nadat er aangifte is gedaan over het jaar 2020. De Belastingdienst snapt dat dat voor veel bedrijven mogelijk te lang duurt en wil voorkomen dat hierdoor liquiditeitsproblemen ontstaan. “Door je verlies fiscaal naar voren te halen, houd je meer liquide middelen in kas”, zegt accountant Michel Zweers.

136 B4357

5. Zorg voor een juiste presentatie van je netto-omzet in de jaarrekening van 2019

Omzet is het sleutelwoord bij alle steunmaatregelen van de overheid. Om vast te kunnen stellen hoeveel subsidie een onderneming krijgt, wordt bij zowel de NOW als de TVL gekeken naar de omzetdaling die het bedrijf doormaakt als gevolg van de coronacrisis. Om de omzetdaling goed te kunnen vaststellen is het belangrijker dan ooit om de netto-omzet in de jaarrekening juist te presenteren. Michel Zweers: “Je wil als bedrijf voorkomen dat je straks subsidie moet terugbetalen. Daarom is een juiste bepaling en weergave van de omzet nu extra belangrijk”.

6. Anticipeer bij subsidies als NOW en TVL op de jaarrekening 2020

De coronacrisis heeft nu al impact op de jaarrekening van 2019, maar zal vanzelfsprekend ook gevolgen hebben voor de jaarrekening van 2020. Zeker als bedrijven in 2020 gebruik maken van een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) of een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Voor beide subsidies geldt dat deze straks ook goed gepresenteerd moeten worden in de jaarrekening 2020. Michel Zweers: “2020 is straks het jaar waarin de subsidies zijn verkregen. De tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW-subsidie, telt niet mee als omzet voor de afrekening. Maar de tegemoetkoming in de vaste lasten, telt bijvoorbeeld weer wel mee als omzet voor de afrekening. Bij elke regeling die een ondernemer ontvangt stellen wij als accountant de vraag: wat betekent dat voor de jaarrekening?” De accountant raadt ondernemers die subsidie ontvangen aan om rekening te houden met een eventuele verrekening die pas plaatsvindt als de werkelijke omzetdaling bekend is. “Er zijn bedrijven die behoorlijke bedragen aan loonkostensubsidie hebben gekregen, maar er zit wel een terugbetalingsverplichting in als blijkt dat de loonkosten zijn gedaald of als de omzetdaling niet zo groot is als verwacht. Als accountants verdiepen we ons in de mogelijke gevolgen, zodat ondernemers hier tijdig op kunnen anticiperen.”

7. Houd rekening met de juiste presentatie van betalingsregelingen in de jaarrekening 2020 en daarna

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van betalingsuitstel bij de Belastingdienst en gaan naar verwachting verlenging van dit uitstel aanvragen. Hierdoor hebben ze geld in kas gehouden om hun bedrijf door een moeilijke fase te loodsen. “De verwachting is dat de Belastingdienst met diverse betalingsregelingen zal komen om de uitgestelde belastingen alsnog te innen”, vertelt Zweers. Volgens de accountant is het belangrijk om - als er betalingsregelingen worden getroffen - rekening te houden met de juiste presentatie in de jaarrekening van de betreffende betalingsregeling.

8. Neem inspanningsverplichtingen op in jaarrekeningen vanaf 2020

Bedrijven die een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, gaan een inspanningsverplichting aan om hun werknemers te stimuleren zich te laten her- of bijscholen. Werknemers krijgen hierdoor volgens het kabinet de gelegenheid en ruimte om zich voor te bereiden op een veranderende arbeidsmarkt. Volgens Michel Zweers kun je hiervoor eventueel voorzieningen opnemen in de balans vanaf 2020 en voor zolang nodig. Denk bijvoorbeeld aan een voorziening voor x en x en x.

Corona en de jaarrekening: acht aandachtspunten voor ondernemers
Meer weten?
Neem contact op.
Michel Zweers - KroeseWevers
Michel Zweers drs. RA
Accountant
Stuur een mail +31 (0)3 14 37 48 60
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.