17-05-2016

(Wets-) wijzigingen Personeel & Salaris Mei 2016

Siteimg album news 260 img 1702

De komende (wets)wijzigingen hebben gevolgen voor u als werkgever, maar ook voor uw werknemers. Wij behandelen de volgende onderdelen: - Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) - Wet Werk en Zekerheid (WWZ) - Transitievergoeding - Loondoorbetaling bij ziekte - Wet minimumloon

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Het verbod op inhoudingen is wederom met een halfjaar uitgesteld tot 2017. De WAS zou afgelopen 1 januari 2016 op alle onderdelen in werking treden, maar het verbod op inhoudingen bracht knelpunten met zich mee waardoor dit onderdeel in deze wet in eerste instantie tot 1 juli 2016 was uitgesteld. De inwerkingtreding wordt nu voorzien op 1 januari 2017.

In de WAS is een verbod opgenomen om inhoudingen op het minimumloon te doen. Dit onderdeel belemmert inhoudingen te doen die ten bate van de werknemer staan. Minister Asscher wil nu uitzonderingen maken voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Er worden wel voorwaarden gesteld, zo geldt dit bijvoorbeeld voor kosten voor gecertificeerde huisvesting. Daarnaast overweegt de minister ook een uitzondering op te nemen voor werknemers in sociale werkvoorziening. Om schuldproblematiek te voorkomen kunnen dan ook inhoudingen worden gedaan voor energie, waterschaps- en gemeentelijke belastingen.

Aanpak knelpunten

Minister Asscher is op dit moment volop bezig met de aanpak van een aantal knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de transitievergoeding en de loondoorbetaling bij ziekte. Ook heeft de minister in een uitgebreide kamerbrief aangekondigd om de Wet minimumloon te herzien.

Knelpunt: ketenbepaling WWZ

Het kabinet is samen met sociale partners in overleg om een aantal wijzigingen aan te brengen in de Wet Werk en Zekerheid. Deze hebben betrekking op de ketenbepaling in relatie tot seizoensarbeid, op de transitievergoeding wegens ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en om bedrijfseconomische redenen. De huidige overgangsregeling loopt tot 1 juli 2016 dus voor wat betreft de wijziging in de ketenbepaling in relatie tot seizoenswerk is snelheid geboden aldus de minister. Let wel: dit moet bij cao geregeld gaan worden en geldt voor functies waarin het werk als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn.

Knelpunt: transitievergoeding

De minister heeft aangegeven zich zorgen te maken over de gevolgen van financiële verplichtingen voor een werkgever bij langdurige ziekte. In de huidige regelgeving bent u naast de loondoorbetalingsverplichting ook transitievergoeding verschuldigd. Daarom komt Asscher met voorstellen die betrekking hebben op het verminderen van kosten die de transitievergoeding en ontslag om bedrijfseconomische redenen met zich meebrengen.

Knelpunt: loondoorbetaling bij ziekte

U heeft als werkgever de verplichting om het salaris van een zieke werknemer 104 weken (2 jaar) door te betalen. Asscher heeft de SER gevraagd om voor de zomer een advies uit brengen over een stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers ervaren namelijk knelpunten bij de huidige loondoorbetalingsverplichting.

Directe maatregelen

De minister kondigt, vooruitlopend op het advies van de SER, alvast drie maatregelen aan om knelpunten rondom de loondoorbetalingsverplichting te verminderen. Deze wil de minister voor de zomer nog in werking laten treden.

1e maatregel: Aanpassen loonsanctie

Tijdens de loondoorbetalingsverplichting enerzijds heeft u anderzijds met de Wet Poortwachter (re-integratie) te maken. In artikel 658a van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat er een loonsanctie wordt opgelegd indien u als werkgever re-integratie in het tweede spoor niet (juist) hebt ingezet. Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat u als werkgever een langere loondoorbetalingsverplichting heeft voor uw zieke werknemer dan 104 weken. Hierbij dekt uw eventuele ziekengeldverzekering alleen de eerste 104 weken!

Nu hebben werkgevers aangegeven het tweede spoor als belastend te ervaren en zetten deze alleen in om een loonsanctie te voorkomen. Dus niet voorop het doel tot het re-integreren van de zieke werknemer. Het wel of niet inzetten van een tweede spoor wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van het advies van de bedrijfsarts. Zij leggen dit vast in het plan van aanpak. Het UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform het plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, of het te vroeg of te laat, inzetten van een tweede spoor zal hierdoor niet leiden tot een loonsanctie van het UWV.

2e maatregel: vervoegde IVA uitkering

Indien na 3 weken ziekte duidelijk is dat een werknemer niet meer kan werken, kan hij een vervroegde IVA uitkering aanvragen. Normaliter wordt een werknemer pas gekeurd voor afloop van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Werkgevers zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om een vervroegde IVA uitkering aan te vragen voor hun duurzaam en volledig zieke werknemers. Nu is het zo dat alleen de werknemer deze vervroegde IVA uitkering kan aanvragen tussen de 13e en 68e week. Minister Asscher wil werkgevers, onder voorwaarden, de mogelijkheid geven een vervroegde IVA uitkering aan vragen voor zijn zieke werknemer. De minister zal aan beide bovenstaande maatregelen vorm geven met inachtneming van juridische haalbaarheid en uitvoeringsconsequenties. Vooralsnog schrijft de minister om rond de zomer met de contouren van het wetsvoorstel te komen.

3e maatregel: Premiestelling verzuimverzekering

Veel werkgevers zijn verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting. Deze premies fluctueren terwijl werkgevers behoefte hebben aan een stabiele premie. De minister wil nu met de verzekeraars in gesprek om zodoende meer verzekeraars over te doen stappen op forward-looking. Hierbij wordt gekeken naar het schadeverloop in het verleden wat over het algemeen een stabielere premie oplevert.

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het kabinet heeft plannen om het minimumjeugdloon aan te passen omdat het wettelijk minimumjeugdloon niet meer aan zou sluiten bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. De wettelijke grens van 23 jaar voor het ingaan van het volwassen minimumloon zou stapsgewijs moeten worden bijgesteld naar 21 jaar.
Daarnaast is handhaving een reden tot aanpassen van deze wet doordat de arbeidsduur per week kan verschillen. Dit bemoeilijkt de handhaving door de Inspectie SZW.

Tabel beoogde stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon.

Compensatie

Voor jongeren is dit positief voor het inkomen maar pakt negatief uit voor werkgevers. Met compenserende maatregelen voor werkgevers wil het kabinet dit repareren. Zo gaat het verhoogde minimumjeugdloon niet gelden voor leerwegplekken in de beroepsbegeleidende leerweg en wil het kabinet werkgevers compenseren voor deze loonkostenstijgingen.


Meerwerk en stukloon

In de wet minimumloon is niet omschreven hoe moet worden omgegaan met meerwerk. Hierdoor zou het mogelijk zijn de werknemer 45 uur te laten werken voor het minimumloon zonder dat de inspectie SZW handhavend kan optreden. Stukloonbetaling is straks nog steeds mogelijk maar de werkgever moet in ieder geval het wettelijk minimumloon betalen.Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketingcookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld