09-01-2017

Werken in Duitsland: wat zijn de fiscale gevolgen?

Werken in Duitsland wat zijn de fiscale gevolgen - KroeseWevers German Desk

Woont u in Nederland en wilt u gaan werken in Duitsland? Dan betekent dit dat u, naast een andere werkgever, ook te maken krijgt met wijzigingen met betrekking tot de belastingheffing. Naast de veranderingen op het gebied van de belastingheffing, dient ook rekening gehouden te worden met de verzekeringsplicht, pensioenopbouw, kinderbijslag etc. Het is goed om dit vooraf in kaart te brengen, zodat achteraf niet blijkt dat zaken niet juist zijn geregeld en daardoor ten onrechte geen beroep is gedaan op bepaalde fiscale faciliteiten.

Belastingheffing Nederland of Duitsland?

Allereerst dient vastgesteld te worden welk land over het inkomen mag heffen; het woonland Nederland of het werkland Duitsland? Hiervoor hebben Nederland en Duitsland een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag worden de heffingsrechten over diverse inkomensbronnen over de landen verdeeld. Op 1 januari 2016 is een nieuw verdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Het oude verdrag komt daarmee te vervallen.

In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is een bepaling opgenomen voor inkomsten uit loondienst. Iemand die in Nederland woont is in beginsel belastingplichtig in Nederland. Echter het werkland, in dit geval Duitsland, is heffingsbevoegd over het inkomen indien;

  • De werkgever in die andere staat gevestigd is;
  • De werkgever over een vaste inrichting beschikt in de andere staat en het loon ook ten laste van de vaste inrichting komt;
  • De werknemer 183 dagen of meer per jaar (binnen een periode van twaalf maanden) in de andere staat werkt of verblijft.

Premieplicht in Nederland of Duitsland?

Vervolgens dient bepaald te worden in welk land u premieplichtig bent. Het belastingverdrag regelt namelijk alleen de heffingsbevoegdheden voor de belastingen, maar niet voor de premieheffing van werknemers- en volksverzekeringen. Deze sociale verzekeringsplicht wordt binnen de Europese Unie namelijk geregeld in een Europese verordening. Deze verordening bepaalt dat een belastingplichtige altijd maar in één land verzekerd kan zijn. Indien 25% of meer in het woonland gewerkt wordt, ligt de verzekeringsplicht in het woonland. Wordt deze grens niet gehaald, of werkt iemand voor meerdere werkgevers, dan gelden er specifieke uitzonderingen.

Het land waarin u sociaal verzekerd bent, heeft gevolgen voor uw AOW- en pensioenopbouw. De sociale zekerheidsplicht heeft daarnaast invloed op de ziektekostenverzekering en gezinstoelagen. Denk hierbij aan de Nederlandse kinderbijslag en het Duitse Kindergeld. Laat u derhalve hierover goed informeren.

Als de werkzaamheden volledig in Duitsland worden uitgeoefend, is in Nederland geen belasting verschuldigd. Het gevolg hiervan is dat u in Nederland geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Eventueel kan de rente in aftrek worden gebracht bij uw partner.

Salary Split

Er zijn mogelijkheden om dit nadeel te compenseren. Een van deze mogelijkheden is om te zorgen dat een aantal dagen in Nederland wordt gewerkt (bijvoorbeeld in een home-office). Op deze wijze verschuift de belastingheffing over het Nederlandse deel van het loon naar Nederland en kan de hypotheekrente wel in aftrek worden gebracht in Nederland. Het verdelen van het salaris over meerdere landen wordt ook wel salary split genoemd. Een salary split kan een belastingvoordeel opleveren aangezien in beide landen gebruik kan worden gemaakt van eventueel vrijstellingen en/of lagere tarieven.

Compensatieregeling

Een tweede mogelijkheid is om gebruik te maken van de compensatieregeling. Bij deze regeling dient te worden beoordeeld of de belastingdruk, wanneer u in Nederland woont en in Duitsland werkt, hoger is dan de situatie wanneer u in Nederland woont en werkt. Ingeval de verschuldigde belasting in Duitsland hoger is ten opzichte van de situatie waarin gewoond en gewerkt wordt in Nederland (en dus de hypotheekrenteaftrek kan worden benut), wordt dit verschil door de Nederlandse Belastingdienst gecompenseerd. Toepassing van deze compensatieregeling heeft echter niet altijd effect.

Stallingsregeling

Een derde mogelijkheid is om gebruik te maken van de stallingsregeling. Wanneer de aftrekpost eigen woning niet in mindering gebracht kan worden op het inkomen, kan deze aftrekpost worden gestald voor later gebruik. Wanneer u op een gegeven moment wél inkomen uit Nederland geniet, waarop deze aftrekpost in mindering kan worden gebracht, dan kan de gestalde eigen woningaftrek alsnog worden verrekend.

Belastingheffing Duitsland

Om de belasting in Duitsland af te dragen zal in Duitsland een loonstrook worden gemaakt. Het Duitse belastingsysteem kent verschillende loonbelastinggroepen, Steuerklassen genoemd. De meest voorkomende groepen zijn Steuerklasse 1 en Steuerklasse 3. De meeste verloningen van in Nederland woonachtige werknemers vinden plaats in Steuerklasse 1. Steuerklasse 3 kent echter een hogere belastingvrije voet. U kunt een beroep doen op Steuerklasse 3 als u getrouwd bent en uw partner een laag inkomen heeft. Aan Steuerklasse 3 hangt wel een verplichting; u bent bij het toepassen van deze Steuerklasse namelijk verplicht om in Duitsland een aangifte inkomstenbelasting te doen.

Hulp bij het in kaart brengen van de fiscale gevolgen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de (fiscale) gevolgen van een dienstverband in Duitsland, dienen er verschillende afwegingen gemaakt te worden. Graag helpen wij u met het in kaart brengen van deze gevolgen. Wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard is het ook mogelijk om dit in overleg met uw (toekomstige) werkgever te doen.

Werken in Duitsland: wat zijn de fiscale gevolgen?
Meer weten? Neem contact op.
Farial Karimi-Walibabak - KroeseWevers
mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Belastingadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 41 21 74 20
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.