25-05-2018

Werken als grensarbeider in Duitsland

Werken als grensarbeider in Duitsland - KroeseWevers German Desk

Woont u in Nederland maar werkt u als grensarbeider in Duitsland? Dan heeft u altijd te maken met belastingverplichtingen in zowel Nederland als Duitsland. Wanneer bent u eigenlijk een grensarbeider en welke rechten en plichten komen hierbij kijken? En in welke Steuerklassen wordt u ingedeeld? In dit artikel lichten wij toe waar u als grensarbeider in Duitsland rekening mee moet houden.

Wanneer bent u een grensarbeider in Duitsland?

U bent een grensarbeider wanneer u in Nederland woont en in bijvoorbeeld Duitsland werkt en minimaal 1 keer per week reist tussen je woon- en werkland.

Belastingverdrag Nederland – Duitsland

Wanneer u een grensarbeider bent in Duitsland, dan krijgt u te maken met het belastingverdrag Nederland – Duitsland. Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. Artikel 14 van dit verdrag bepaalt welk land over inkomsten uit loondienst belasting mag heffen. Over het algemeen is het zo dat wanneer een in Nederland woonachtige belastingplichtige in Duitsland gaat werken, de staat waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht belasting mag heffen over het inkomen. Hierbij gelden een aantal uitzonderingen, die worden geformuleerd in dit artikel. Op grond van deze uitzonderingen blijft de belastingheffing in het woonland, Nederland, indien:

  • U niet langer dan 183-dagen in Duitsland verblijft in een periode van 12 maanden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de werkdagen, maar ook naar de overige dagen die in het werkland worden doorgebracht;

  • U uitbetaald wordt door een werkgever die niet in het werkland is gevestigd;

  • U niet voor een vaste inrichting van de werkgever in het werkland werkt.

Compensatieregeling
In het nieuwe belastingverdrag is ook de compensatieregeling opgenomen. Deze regeling heeft als doel om het werken als grensarbeider in Duitsland soepeler te laten verlopen, vanuit het Nederlands oogpunt dat het nooit nadelig mag zijn om in Duitsland als werknemer aan de slag te gaan.

Lohnsteurklassen voor grensarbeiders in loondienst

Werkt u als grensarbeider in loondienst in Duitsland? Dan wordt u ingedeeld in de zogeheten Lohnsteurklassen. De Lohnsteurklasse waarin u als werknemer wordt ingedeeld is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Daarnaast bepaalt de klasse waarin u bent ingedeeld de hoogte van de belastingheffing die door de werkgever wordt ingehouden. Net als in Nederland is de loonbelasting in Duitsland een voorheffing op de inkomstenbelasting. De werkgever is verplicht loonheffingen in te houden en af te dragen. Hieronder geven we de diverse Lohnsteurklassen met bijbehorende eigenschappen weer.

Lohnsteurklassen voor grensarbeiders in loondienst
Lohnsteurklasse: 1
Lohnsteurklasse 2:
Lohnsteurklasse 3:
Lohnsteurklasse 4:
Lohnsteurklasse 5:
Lohnsteurklasse 6:
Kroese Wevers Homepage

Lohnsteurklasse: 1

Werknemers die binnenlands (unbeschränkt) belastingplichtig zijn en ongehuwd zijn dan wel getrouwd, weduwe of gescheiden zijn en niet voldoen aan de voorwaarden van Steuerklassen 3 of 5. Ook werknemers die buitenlands belastingplichtig zijn komen in aanmerking voor Steuerklasse 1.

Lohnsteurklasse 2:

Ongehuwde werknemers die binnenlands (unbeschränkt) belastingplichtig zijn en waarbij het belastingvrije bedrag voor alleenstaanden mag worden afgetrokken.

Lohnsteurklasse 3:

Werknemers die gehuwd zijn en waarbij beide partners binnenlands belastingplichtig zijn, niet duurzaam gescheiden leven en een van beide partners geen inkomen uit arbeid geniet of op verzoek van beide partners waarbij de partner niet in Steuerklasse 5 ingedeeld wordt. Daarnaast geldt deze Steuerklasse ook voor de werknemer die weduwe is en de werknemer en zijn of haar partner voor het overlijden beide binnenlands belastingplichtige waren en op dat moment niet permanent gescheiden van elkaar leefden. Dit geldt alleen voor het jaar volgend op het jaar dat de partner van de werknemer is overleden. Tot slot kan de werknemer die in dat kalenderjaar gescheiden is, ook in aanmerking komen voor Steuerklasse 3.

Lohnsteurklasse 4:

Werknemers die getrouwd zijn waarbij beide partners binnenlands belastingplichtig zijn, niet permanent gescheiden leven en de partner van de werknemer eveneens inkomen uit arbeid ontvangt.

Lohnsteurklasse 5:

De partner van de werknemer die op verzoek in Steurklasse 3 ingedeeld wordt.

Lohnsteurklasse 6:

Werknemers die meerdere dienstverbanden hebben, voor het tweede of meerdere dienstverband, of als niet alle gegevens van de werknemer bij de werkgever bekend zijn.

Belastingaftrek per Steuerklasse

De genoemde 6 Steuerklassen geven recht op belastingaftrek. Hieronder geven we per klasse in euro’s weer welke bedragen hiervoor in 2018 gelden.

Steuerklasse 1 2 3 4 5 6
Belastingvrij bedrag € 9.000 € 9.000 € 18.000 € 9.000 X X
Werknemersaftrek € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 X
Vaste kostenaftrek € 36 € 36 € 36 € 36 € 36 X
Alleenstaandenaftrek X € 1.908 X X X X
Belastingvrij bedrag per kind € 7.428 € 7.428 € 7.428 € 3.714 X X

Binnenlands of buitenlands belastingplichtig zijn?

Als een in Nederland wonende werknemer zal u in eerste instantie buitenlands belastingplichtig zijn. In Duitse termen heet dit beschränkt steuerpflichtig. Daarmee zal u worden ingedeeld in Steurerklasse 1. Uw persoonlijke omstandigheden bepalen of u wellicht in Steuerklasse 3 of 4 ingedeeld kan worden.

Binnenlandse belastingplichtige in Duitsland
Om in Duitsland aangemerkt te kunnen worden als binnenlands belastingplichtige, in Duitse termen unbeschränkt Steuerpflichtig, dient u 90% van het inkomen aan Duitse belastingheffing af te dragen. Wanneer de 90% norm niet gehaald wordt, dan mag het niet-Duitse inkomen niet meer dan twee keer de belastingvrije norm zijn. Voor echtparen worden deze grenzen op gezinsniveau beoordeeld. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan u als werknemer in Duitsland in Steuerklasse 3 worden ingedeeld. Een gevolg hiervan is dat er een aangifteplicht ontstaat voor de inkomstenbelasting in Duitsland. Hierbij moeten tevens de eventuele Nederlandse inkomsten van uw partner verwerkt worden. Hierdoor ontstaat een progressienadeel, waarbij een hoger inkomen en dus een hoger tarief wordt gerekend. Wanneer op gezinsniveau niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt individueel beoordeelt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Indeling Steuerklasse getrouwd of ongetrouwd

Ondanks dat u als werknemer in Steuerklasse 1 valt, heeft u de mogelijkheid om persoonlijke aftrekposten (conform Duits recht) in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Een binnenlandse belastingplicht moet altijd worden aangevraagd. Duitse werkgevers delen een buitenlandse werknemer vaak alleen op grond van getrouwd of ongetrouwd in Steuerklasse 3 in. Echter is ook de hoogte van het overige inkomen van belang. Daarnaast stelt Duitsland geregistreerd partnerschap niet gelijk met een huwelijk, zoals dat in Nederland wel het geval is. In Duitsland moet u voor de indeling van Steuerklasse 3,4 of 5 gehuwd zijn.

Versoepeling binnenlandse belastingplicht Duitsland
Tegelijk met de inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag op 1 januari 2016, heeft Duitsland een versoepeling doorgevoerd van de regeling met betrekking tot de binnenlands belastingplicht. Zoals hierboven reeds is aangegeven, moet 90% van het gezinsinkomen aan Duitse heffing onderworpen zijn. Dit geldt zowel voor u als in Duitsland werkende werknemer, als ook voor uw partner. Alleen wanneer hier aan voldaan wordt, kan in Duitsland gebruik worden gemaakt van Steuerklasse 3 (en 5) en dient een gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting in Duitsland te worden gedaan. Per 1 januari 2016 is dit gewijzigd. Het inkomen van de (niet in Duitsland werkende) partner is niet langer relevant. Louter de werknemer zelf dient aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Dat het per 1 januari 2016 sneller mogelijk is om gezamenlijk aangifte te doen, wil niet altijd zeggen dat dit ook voordelig is. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomens en dient per geval afzonderlijk te worden beoordeeld. 

Tips voor werknemers

  • Controleer of u, indien u gehuwd bent, terecht in Steuerklasse 3 bent ingedeeld. In veel gevallen zijn Duitse werkgevers niet op de hoogte van de aanvullende voorwaarden die gelden voor getrouwde buitenlandse werknemers en worden zij ingedeeld in Steuerklasse 3. Hierdoor ontstaat het risico dat bij de aangifte een groot bedrag terug betaald moet worden.

  • Is vooraf niet duidelijk of een gezamenlijke aangifte lonend is? Pas dan Steuerklasse 1 toe. Blijkt naderhand dat er een recht op Steuerklasse 3 bestond, doe dan alsnog aangifte inkomstenbelasting. De voordelen worden dan alsnog toegerekend.

Wanneer u bent ingedeeld en uitbetaald op grond van Steuerklasse 1 of 6, bestaat er geen aangifteplicht voor de inkomstenbelasting in Duitsland. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen. In Lohnsteuerklasse 2, 3, 4 en 5 bent u verplicht om na het betreffende fiscale jaar een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

Sociaal verzekeringsrecht

Waar een belastingplichtige in grensoverschrijdende situaties verzekerd is, wordt geregeld in de Europese Verordening. Een persoon kan altijd maar in één land verzekerd zijn. De hoogte van de verschuldigde bijdrage en de wijze van afdracht wordt geregeld in de nationale wet van de lidstaat waar de werknemer is verzekerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de fiscale regelingen rondom het werken als grensarbeider in Duitsland? Neem dan hier contact op met onze German Desk. Wij helpen u graag verder.

Werken als grensarbeider in Duitsland
Meer weten?
Neem contact op.
Farial Karimi-Walibabak - KroeseWevers
mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Belastingadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 41 21 74 20
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketingcookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld