07-02-2017

Weer hypotheekrenteaftrek voor gepensioneerden!

Siteimg album news 20 img 2713

We zien het veel gebeuren: mensen gaan met pensioen en willen graag het drukke leven van de grote stad ontvluchten en genieten van hun welverdiende rust. Voor veel gepensioneerden is Duitsland een goede optie. De huizen zijn er een beetje goedkoper, het leven is minder duur en de pensioenen lager belast.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland in werking getreden. Voor veel gepensioneerden is Duitsland hierdoor zijn “aantrekkingskracht” verloren. Onder het nieuwe verdrag zijn veel pensioenen namelijk niet langer belast in het woonland, maar in het uitkeringsland. Dit geldt niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande. In veel gevallen is de belastingheffing over de pensioenen overgegaan van Duitsland naar Nederland wat leidt tot een hogere belastingheffing. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel; de hypotheekrenteaftrek!

Oude regelgeving

In grensoverschrijdende situaties tussen Nederland en Duitsland hadden we tot 1 januari 2016 te maken met het belastingverdrag uit 1959. In dit belastingverdrag wordt onderscheid gemaakt tussen overheids- en private pensioenen.

Overheidspensioenen zijn pensioenen, die voorvloeien uit een vroegere overheidsfunctie. Hierbij kan men denken aan een ambtenaar bij de gemeente, een politieagent of een arts in dienst van een universitair ziekenhuis. In veel gevallen wordt een overheidspensioen opgebouwd en uitgekeerd door het ABP. Dit is tevens het punt dat nog wel eens voor moeilijkheden zorgt. In het verleden faciliteerde het ABP alleen de pensioenen van overheidsfunctionarissen. Eind jaren negentig is het ABP ook private pensioenen aan gaan bieden. Om deze reden moet altijd nauwkeurig bekeken worden of het een overheids- of private pensioensregeling betreft. In het oude belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is het heffingsrecht over publiekrechtelijke pensioenen toegewezen aan het bronland (land van uitkering). Private pensioenen zijn toegekend aan het woonland.

Nieuw belastingverdrag

Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. In het jaar 2016 kan er nog gekozen worden om de oude regels toe te passen. Vanaf 1 januari 2017 gelden alleen nog de nieuwe regels. Voor de regels met betrekking tot pensioenen is het nodige veranderd. Wanneer pensioenen gezamenlijk en per persoon meer dan € 15 000 per jaar bedragen bepaalt het nieuwe verdrag, dat de bronstaat over de uitkeringen mag heffen. Dit bedrag is inclusief het wettelijk ouderdomspensioen AOW. In veel gevallen zal deze grens al snel gehaald worden. Veel mensen, die met een Nederlands pensioen in Duitsland wonen, krijgen derhalve te maken krijgen met deze nieuwe regels. Het heffingsrecht zal overgaan van Duitsland naar Nederland. Aangezien de pensioenen in Duitsland gunstig belast worden, kan dit in bepaalde gevallen grote gevolgen hebben, helemaal wanneer sprake is van een aanzienlijk pensioen.

Hypotheekrenteaftrek

Zitten er dan alleen maar nadelen aan het nieuwe belastingverdrag? Nee, er zijn ook positieve kanten. Veel gepensioneerden die naar Duitsland zijn verhuisd, hebben daar een eigen woning gekocht. In veel gevallen is de woning gefinancierd met een hypothecaire lening.

In de Duitse aangifte inkomstenbelasting is deze rente niet aftrekbaar. In Nederland bestaat deze mogelijkheid wel. Het gaat hier om de veel besproken hypotheekrenteaftrek. De afgelopen jaren is hier in Nederland veel te doen geweest. De Europese commissie heeft Nederland geadviseerd de hypotheekrenteaftrek af te schaffen of verder te beperken. Door het kabinet is gekozen om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Rente is momenteel alleen nog aftrekbaar wanneer sprake is van een annuïteitenhypotheek. Of de renteaftrek in de toekomst verder beperkt wordt en in welke vorm dit dan zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

Wanneer iemand in Nederland woont, is deze persoon in Nederland binnenlands belastingplichtig. Dit houdt in, dat het gehele inkomen uit binnen- en buitenland in de aangifte wordt meegenomen. Dit wordt ook wel het wereldinkomen genoemd. Het inkomen dat door het verdrag aan andere landen is toegekend, wordt in de aangifte weer vrijgesteld. Het buitenlandse inkomen wordt in eerste instantie wel meegenomen in de aangifte om zo de hoogte van het belastingtarief te bepalen. Door het buitenlandse inkomen mee te nemen in de berekening, maar later weer vrij te stellen wordt uiteindelijk een hoger bedrag aan belasting betaald. Dit heet progressievoorbehoud. Voor een binnenlands belastingplichtige is het mogelijk de betaalde hypotheekrente in aftrek te brengen.

Wanneer iemand niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen geniet, wordt deze persoon in Nederland als buitenlands belastingplichtig beschouwd. Er wordt alleen aangifte gedaan over het Nederlandse inkomen. Hierdoor is het in eerste instantie niet mogelijk om de betaalde hypotheekrente in aftrek te brengen. De woning ligt namelijk in Duitsland en het verdrag bepaalt dat het heffingsrecht over de woning toekomt aan Duitsland. Dit geldt ook voor de schulden met betrekking tot de woning.

In de Nederlandse wetgeving bestaat de mogelijkheid om te kwalificeren als binnenlands belastingplichtige. Wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een buitenlands belastingplichtigen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Een van deze voorwaarden is de inkomenseis. Het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige moet voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting.

Onder het oude belastingverdrag voldeden veel mensen niet aan deze inkomenseis, aangezien de privaatrechtelijke pensioenen ter belastingheffing werden toegewezen aan het woonland. Onder het nieuwe belastingverdrag is dat anders. Doordat pensioenen hoger dan € 15 000 euro in het bronland belast zijn, zal in veel gevallen geen sprake meer zijn van inkomen dat is toegerekend aan Duitsland. Hierdoor wordt er sneller voldaan aan de inkomenseis en kan men een beroep doen op de hypotheekrenteaftrek.

Geconcludeerd kan worden, dat het nieuwe belastingverdrag niet alleen maar nadelige gevolgen heeft voor gepensioneerden. Doordat de hypotheekrente onder het nieuwe verdrag weer in aftrek gebracht kan worden, kan het nadeel worden beperkt.

Meer weten?
Neem contact op.
Harold Oude Smeijers - KroeseWevers
Harold Oude Smeijers mr. drs.
Directeur belastingadvies
Stuur een mail +31 (0)5 41 21 74 27
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.