19-06-2017

Veranderingen omtrent Personeel & Salaris

Siteimg album news 378 img 3179

Op het gebied van Personeel & Salaris gaat er voor u als werkgever en uw personeel het een en ander veranderen. In dit overzicht lichten wij de wijzigingen rondom het minimumloon en het minimumjeugdloon toe, wijzen wij u op de nieuwe regels rondom de privacy van een zieke werknemer, vermelden wij de aangepaste bijtellingsregeling voor een bestelauto en wijzen wij u op de overige veranderingen voor u als werkgever en uw personeel.

Minimumloon 22 jarige stijgt met ruim 18%!

De Wet minimumloon (WML) wijzigt per 1 juli 2017 met de nodige consequenties tot gevolg voor uw huidige loonkosten. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon namelijk omlaag van 23 naar 22 jaar. Daarnaast gaat het wettelijk minimumjeugdloon van 18 jarigen tot en met 21 jarigen omhoog. Het is overigens de bedoeling dat op 1 juli 2019 het volwassen minimumloon naar 21 jaar gaat. Er komt een minimumjeugdloonvoordeel dat u compenseert in de loonkosten, echter ontvangt u dit pas in de tweede helft 2019!

Uitgangspunt hiervan is, aldus demissionair minister Asscher, dat de algemene welvaartsontwikkeling ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon.
Het wettelijk minimumloon voor een vakvolwassen werknemer van 22 jaar en ouder is vanaf
1 juli 2017 € 1.565,40 bruto per maand.

Minimumjeugdlonen per 1 juli 2017Uitzondering BBL
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in het kader van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een uitzondering. Voor werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar komen per 1 juli 2017 alternatieve staffels.

Compensatie werkgevers voor stijging loonkosten

Vanaf 2018 kunnen werkgevers een compensatie krijgen voor de stijging van de loonkosten van deze jongeren. Het minimumjeugdloonvoordeel. De compensatie wordt vastgesteld op basis van de ingediende loonaangiften. Let op: u krijgt de compensatie vervolgens pas in de tweede helft van 2019, doordat de gegevens uit de loonaangifte 2018 bepalend zijn en deze pas achteraf bepaald worden.
Hieronder de bedragen die bij de tegemoetkoming horen:

Privacy: Aard en oorzaak ziekte werknemer niet vastleggen

U mag bij ziekmelding van een werknemer alleen gegevens vragen en vastleggen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verplichting om loondoorbetaling. U mag de aard en oorzaak van de ziekte van uw werknemer niet registreren volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit is alleen voorbehouden aan de bedrijfsarts. Wat u wel mag vragen in het kader van de loondoorbetalingsverplichting is onder meer de duur van het verzuim en of er mogelijkheden zijn voor het doen van (andere) werkzaamheden.

Bestelauto uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

Normaal gesproken geldt voor een bestelauto ook de bijtellingsregeling. Een bestelauto die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer valt niet onder de bijtellingsregeling privégebruik auto.

Maar wanneer kwalificeert een bestelauto nu als een bestelauto die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het goederenvervoer? Jurisprudentie heeft hier de afgelopen jaren meer duidelijkheid in gebracht. Volgens de Belastingdienst kunnen de volgende vier categorieën bestelauto’s als zodanig worden aangemerkt:

  1. Bestelauto waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd en de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast;
  2. Bestelauto waar het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak en de inhoud van de laadruimte 90% of meer is van de totale inhoud;
  3. Bestelauto die zo groot is dat deze niet in een parkeergarage past en is voorzien van stellingen en waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen.
  4. Bestelauto die vies en stoffig is en waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen. Hierbij moet het gaan om ernstige vervuiling die niet gemakkelijk te verwijderen is met wassen en/of stofzuigen.

Let op, het gaat hier om bestelauto’s zonder dubbele cabine.

Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen is niet het gebruik van de auto bepalend maar de inrichting.

Bijtelling bepalen bij privégebruik
Wordt met een dergelijke bestelauto privé gereden dan moet de bijtelling worden berekend door het aantal privé kilometers maal de kilometerprijs van de bestelauto te nemen. Een eventuele eigen bijdrage komt hierop in mindering.

Te veel opgenomen vakantiedagen

Indien een werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan opgebouwd kunt u deze als werkgever niet zomaar verrekenen. Te veel opgenomen vakantiedagen mogen namelijk alleen verrekend worden als u dit vooraf schriftelijk bent overeengekomen. Dit kan overigens ook in een cao geregeld zijn. De wet voorziet namelijk niet in een mogelijkheid om te verrekenen.

Voorlopig geen compensatie transitievergoeding

Werkgevers krijgen per 1 januari 2019 geen compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na de loondoorbetalingsperiode van de zieke werknemer. De Tweede Kamer heeft kenbaar gemaakt het wetsvoorstel opnieuw te behandelen als er een nieuw kabinet is.

Geen quotumheffing in 2019

In 2016 zijn 98.013 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. De doelstelling was 95.680. In 2019 wordt daarom geen quotumheffing opgelegd aan werkgevers. Mochten er in 2017 niet voldoende banen worden gecreëerd dan wordt dit medio 2018 bekend gemaakt. De quotumwet treed dan in 2019 in werking zodat werkgevers vanaf 2020 te maken kunnen krijgen met een quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.

Werken in Frankrijk

Per 1 april 2017 is het verplicht een geldige A1-verklaring te hebben als uw werknemer(s) werkzaamheden uitvoeren in Frankrijk. De boete bedraagt € 3.269 per werknemer voor het niet kunnen tonen van de A1-verklaring. Met een A1-verklaring wordt verklaard dat de werkgever in Nederland premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet afdraagt en deze niet in Frankrijk afgedragen dienen te worden.

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.