16-11-2017

Veranderingen omtrent personeel en salaris voor werkgever en werknemer in 2018

Siteimg album news 388 img 3673

Het jaar is bijna om en dat betekent dat er veranderingen aan gaan komen op het gebied van personeel en salaris. Wat gaat er precies veranderen voor jou als werkgever en je personeel? In dit overzicht lichten wij de wijzigingen rondom het vakantiegeld, de loonkostenvoordelen, de wijziging in de aanvraagprocedure WW toe en de overige veranderingen.

Vakantiegeld en overwerkuren

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag aangepast. Een werknemer heeft vanaf dat moment recht op een vakantietoeslag van minimaal 8% van het loon. Vanaf 1 januari 2018 valt onder het begrip loon ook het overwerk. Afwijken van de vakantietoeslag is alleen toegestaan indien dit in een cao is geregeld. Wanneer dus niet bij cao is afgeweken, geldt vanaf 1 januari 2018 dat overwerk onder het loonbegrip valt en er vakantiegeld over verschuldigd is. Overwerkuren worden dan dus 8% duurder.

Geen overgangsregeling voor overwerkuren
Er is geen overgangsregeling getroffen voor overwerkuren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018. Voor een werkgever is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Bij uitbetaling na 1 januari 2018, ook al zijn de uren opgebouwd vóór de laatstgenoemde datum, moet er immers vakantietoeslag over het overwerk worden betaald.

Loonkostenvoordeel

Na invoering van het lage inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017 treedt per 1 januari 2018 het loonkostenvoordeel in werking. Hiermee is de volledige Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) in werking getreden vanaf 1 januari 2018. Het loonkostenvoordeel vervangt het systeem van premiekortingen zoals dat tot 31 december 2017 geldt.

Wat is het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers wanneer zij een werknemer in dienst nemen die vanuit een uitkeringssituatie komt, of wanneer zij een werknemer in dienst nemen of herplaatsen uit één van onderstaande doelgroepen:

  • Werknemers met een arbeidsbeperking;
  • Werknemers ouder dan 56 jaar en komend uit een uitkeringssituatie;
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers;
  • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en Scholings belemmerden.

Om in aanmerking te komen gelden aanvullende voorwaarden per doelgroep. Bijvoorbeeld de vorm van uitkering of de leeftijd.

Wat verandert er?
De grootste verandering ten opzichten van het huidige systeem van premiekortingen is dat het loonkostenvoordeel niet meer via de aangifte loonheffingen kan worden geclaimd. Het loonkostenvoordeel wordt, net als het lage inkomensvoordeel, achteraf uitgekeerd. Wel dien je in de aangifte loonheffingen aan te geven voor welke werknemers je recht hebt op een tegemoetkoming. Wij adviseren je niet eerder dan wanneer je een doelgroepverklaring hebt ontvangen van je werknemer, deze aan te geven in je aangifte loonheffingen. Let op: deze doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na in dienst treden aangevraagd zijn.

Hoogte en duur loonkostenvoordelen

Jeugd-LIV

Per 1 juli 2017 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de Wet op de Minimumlonen. Vanaf deze datum ontvangt een werknemer die de 22-jarige leeftijd heeft bereikt het vakvolwassen minimumloon. De minimumlonen voor werknemers tussen de 18 en 22 jaar zijn evenredig verhoogd.

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers indien zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. Het is niet nodig om hierin actie te ondernemen. De Belastingdienst toetst vanuit de aangeleverde gegevens in de aangifte loonheffingen of je hiervoor in aanmerking komt. De ingangsdatum is 1 januari 2018 maar het vaststellen aan de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019.

Wijzing aanvraagperiode WW-uitkering

Een werknemer die zijn baan verliest, of meer dan vijf arbeidsuren per week verliest, heeft (onder voorwaarden) recht op een WW-uitkering.

De aanvraag periode voor een WW-uitkering is verkort naar één week voor de eerste WW-dag. Wanneer de aanvraag niet uiterlijk één week na de eerste WW-dag aanwezig is krijgt de (ex-) werknemer mogelijk eenmalig een lagere uitkering. De (ex-) werknemer heeft dus twee weken de tijd om zijn aanvraag te doen.

Let op: voor het aanvragen van een WW-uitkering heeft de persoon een DigiD nodig. Als hij die nog niet heeft dan kan de aanvraag van een DigiD code vijf werkdagen duren.

WGA en Ziektewet Gedifferentieerde premies 2018

Het UWV heeft de premies WGA en ZW voor 2018 bekend gemaakt. De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en Ziektewet (ZW) stijgen licht in 2018. Samengevat ontvangt u hiervan jaarlijks de Beschikking Werkhervattingskas. Voor beide componenten heeft een werkgever de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden of te zijn. De gemiddelde WGA-premie stijgt met 0,01% naar 0,75% in 2018. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,35% in 2017 naar 0,41% in 2018.

Bijstellen grens klein/middelgroot/groot
Het UWV deelt werkgevers in één van deze drie klassen in. De grondslag wordt bepaald door de loonsom van een werkgever. De grenzen voor 2018 zijn:

  • Kleine werkgever, loonsom tot €328.000
  • Middelgrote werkgever, loonsom vanaf €328.000
  • Grote werkgever, loonsom vanaf €3.280.000

Deze indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend.

Sectorpremies 2018

UWV heeft de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. Er zijn in totaal 69 sectoren. Om een vergelijk te maken tussen de sectorpremie in 2017 en 2018 zijn hieronder een aantal sectoren in beeld gebracht.

Lage en hoge premie voor alle sectoren?

Nu nog geldt voor vijf sectoren een hoge en een lage sectorpremie. In het regeerakkoord is aangekondigd dat dit mogelijk voor alle sectoren gaat gelden. Dit om te stimuleren dat werknemers vaker een vast contract of een contract voor langere duur krijgen.

Premies werknemersverzekeringen 2018

UWV heeft in haar begroting sociale Zaken en Werkgelegenheid de premies werknemersverzekeringen voor 2018 kenbaar gemaakt.

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.