10-05-2017

UBO-register: alle gegevens van een aandeelhouder zichtbaar per juni 2017?

Siteimg album news 373 img 3022

Kort geleden heeft de Nederlandse wetgever haar invulling van de Europese wetgeving bekendgemaakt. Het Ultimate Beneficiairy Owner-register (UBO-register) wordt openbaar per 26 juni 2017. Wat zijn de gevolgen van het UBO-register? Welke gegevens worden opgenomen in het UBO-register? En kunnen al deze gegevens eenvoudig worden geraadpleegd door een willekeurige derde?

Op grond van Europese wetgeving is Nederland verplicht om een zogenoemd UBO-register bij te houden. Het doel van dit register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude door inzichtelijk te maken wie de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) van een bedrijf is. In het UBO-register worden gegevens geregistreerd over deze uiteindelijke belanghebbenden van entiteiten (onder andere vennootschappen, stichtingen, maatschappen en coöperaties). Tegen een geringe betaling kan inzage in het UBO-register worden verkregen. Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel en wordt onderdeel van het handelsregister.

Welke gegevens worden opgenomen en wie kan het UBO-register raadplegen?

Vooralsnog worden in het register alleen de gegevens van uiteindelijk gerechtigden opgenomen met een belang van 25% of meer in een entiteit als hiervoor genoemd. Uiteindelijk wordt er naar gestreefd dit percentage om te zetten naar 10%.

In het UBO-register worden per 26 juni 2017 de volgende gegevens van de UBO opgenomen:

  • naam;
  • aard en omvang van het economische belang in de entiteit (bandbreedte 25%, 50%, 75% en 100%);
  • geboortemaand + Geboortejaar;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • BSN en/of fiscaal nummer;
  • volledige geboortedatum en geboorteplaats;
  • aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het identiteitsdocument.

De eerste vijf gegevenssets zijn openbaar te raadplegen tegen betaling van een klein bedrag. Alle gegevenssets zijn echter alleen te raadplegen door bevoegde (veelal overheids-) instanties zoals banken en verzekeraars. Dit deel is echter alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op naam van de UBO.

Bestuurders ANBI registreren

Bestuurders van een algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten zich straks ook registreren in het Ultimate Beneficiairy Owner-register (UBO-register). In het wetsvoorstel is voor deze goede doelen geen uitzondering opgenomen.

Bestaande entiteiten moeten binnen 18 maanden na 26 juni 2017 de gegevens registreren bij de Kamer van Koophandel.

Inbreuk op de privacy?

Het UBO-register staat momenteel volop in de schijnwerpers en is voer voor discussie. Met name het privacy-aspect speelt een voorname rol in de discussie. Met de invoering van het register worden immers veel gegevens, ongewild, zichtbaar. Waar ligt de grens tussen schending van de privacy en de gewenste transparantie van de overheid? Wanneer door publicatie van de gegevens risico wordt gelopen op kidnapping of geweld, kan verzocht worden om een deel van de gegevens af te schermen. Onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst hebben echter altijd inzage in het register.

Fonds voor gemene rekening

De afgelopen jaren maakte men in de praktijk veelvuldig gebruik van een zogenoemd 'Fonds voor gemene rekening' (FGR). Uit het huidige wetsvoorstel blijkt dat gegevens van participanten in een FGR vooralsnog niet worden opgenomen in het UBO-register. Hiermee blijft de FGR een belangrijke tool om vermogen te anonimiseren.

Heeft u vragen over het UBO-register? Bent u benieuwd in hoeverre het register gevolgen heeft voor uw vermogen? Of wilt u meer weten over het anonimiseren van vermogen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst en brengen de mogelijkheden graag in kaart.

Meer weten?
Neem contact op.
Boris Meinders - KroeseWevers
mr. Boris Meinders
Directeur belastingadvies
Stuur een mail +31 (0)5 38 50 49 60
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.