26-03-2019

Tien belangrijke onderwerpen aangifte inkomstenbelasting 2018

Belastingdienst - KroeseWevers

Het is weer de tijd van het jaar dat u uw aangifte inkomstenbelasting moet indienen. De Belastingdienst heeft bekend gemaakt welke onderwerpen in de aangifte inkomstenbelasting 2018 haar bijzondere aandacht krijgen. In dit artikel hebben wij de tien belangrijkste onderwerpen voor u op een rijtje gezet.

Het betreft de volgende onderwerpen:

 • Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)

 • Eigen woning en echtscheiding

 • Eigen woning: hypotheekverhoging

 • Starters op de woningmarkt

 • Studiekosten

 • Resultaat uit overige werkzaamheden

 • Afkoop lijfrente

 • Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap

 • Ervenrekening

 • Cryptovaluta

Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)

Een restant persoonsgebonden aftrek ontstaat als iemand zijn persoonsgebonden aftrek (uitgaven voor zorg, studie en giften) in een voorgaand jaar niet helemaal heeft kunnen verrekenen, omdat hij of zij onvoldoende inkomen had. Het deel dat niet aftrek kon worden gebracht, schuift door naar het volgende jaar.

Het bedrag van dit restant persoonsgebonden aftrek staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. Neem dit bedrag juist over in de aangifte inkomstenbelasting 2018.

Eigen woning en echtscheiding

Bij huwelijken na 1 januari 2018 kan dit fiscale gevolgen hebben. Wie er niet voor gekozen heeft in gemeenschap van goederen te trouwen, huwt vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden. Bij scheiding kan dit onder andere gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. U kunt alleen gebruik maken van deze aftrek als u eigenaar bent van zowel de eigen woning als de bijbehorende schuld.

Eigen woning: hypotheekverhoging

Heeft u het afgelopen jaar uw hypotheek verhoogd? Een verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente:

 • als sprake is van de aankoop van een nieuwe woning kunnen de regels van de bijleenregeling hierbij een rol spelen.

 • als de lening is aangegaan voor de financiering van oversluitkosten, boeterente en bouwrente, dan is de rente die is betaald voor dit deel van de lening niet aftrekbaar.

 • ook de rente van leningen voor andere consumptieve bestedingen is niet aftrekbaar.

Voorwaarden voor het aftrekken van de (extra) hypotheekrente

In de vooraf ingevulde aangifte (VIA) staat weliswaar een bedrag aan rente maar dat wil niet zeggen dat het totale bedrag afgetrokken mag worden. Houd rekening met de voorwaarden voor het aftrekken van de (extra) hypotheekrente.

Starters op de woningmarkt

De Belastingdienst constateert dat in de aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten staan als het gaat om de aftrekbare financieringskosten eigen woning. Ga dus na welke kosten in aftrek kunnen worden gebracht en welke niet.

Studiekosten

U mag onder bepaalde voorwaarden scholingsuitgaven als aftrekpost opvoeren in de aangifte IB. Het is niet toegestaan om scholingsuitgaven af te trekken als nog sprake is van enige vorm van studiefinanciering, zoals het recht om te lenen bij Dienst Uitvoering & Onderwijs (DUO).

Wanneer is aftrek van (bepaalde) scholingsuitgaven wel toegestaan? Als u geen studiefinanciering ontvangt en daarop ook geen recht heeft. Verder moet de betreffende studie of opleiding voor een (toekomstige) beroep zijn. En het moet gaan om een leertraject. Dat wil zeggen dat belastingplichtige kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van bijvoorbeeld een leraar.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Uit voorgaande jaren blijkt dat het opgeven van ‘resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)’ (te) vaak niet gebeurt. Sommige belastingplichtigen vergeten die inkomsten in te vullen. Anderen weten niet precies welk bedrag zij als inkomsten moeten aangeven en welke kosten ze mogen aftrekken. Men moet de ROW zelf aangeven in de aangifte IB.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers geven dergelijke betalingen voor werkzaamheden of diensten door aan de Belastingdienst. Dit is het geval als de opdrachtnemer niet in dienstbetrekking is bij de opdrachtgever, of de opdrachtnemer de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer verricht.

Deze gegevens staan echter niet in de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Alle bedragen die de ondernemer voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen, moeten aangegeven worden als inkomsten uit overig werk. Dit gaat dus om inkomsten én onkostenvergoedingen. De kosten van de inkomsten uit overig werk die direct te maken hebben met deze inkomsten (zakelijke kosten) mogen afgetrokken worden. Voor een aantal van deze kosten is een vast bedrag aftrekbaar. Er zijn ook kosten die niet aftrekbaar zijn, of alleen als ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen.

Afkoop lijfrente

Wie een lijfrenteverzekering afkoopt, moet de afkoopsom in de aangifte vermelden. De afkoopsom is belast in box 1. Omdat de afkoop in de VIA al is ingevuld moet u de juistheid van het bedrag controleren aan de hand van de opgave van de bank of verzekeraar.

Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap

Fiscale partners kunnen een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling verdelen. Dit geldt voor bepaalde inkomensbestanddelen van box 1 en inkomen box 2 en box 3. Om deze onderlinge verdeling toe te passen, moeten de partners het hele jaar elkaars fiscale partner zijn. De verdeling van ‘inkomensbestanddelen box 1 eigen woning’ en de toedeling van ‘vermogensbestanddelen box 3’ blijkt niet altijd goed te gaan in aangiften van fiscale partners. Er ontstaat een onjuiste verdeling als fiscale partners:

 • meer of minder dan 100% van het te verdelen inkomensbestanddeel van de eigen woning aangeven; en

 • minder dan 100% van de te verdelen vermogensbestanddelen aan elkaar toedelen

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning;

 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3);

 • het (restant) persoonsgebonden aftrek.

Fiscale partners kunnen de onderlinge verdeling wijzigen zolang de definitieve aanslagen van beide partners nog niet onherroepelijk zijn vastgesteld. Een definitieve aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Ervenrekening

De Belastingdienst ziet in de praktijk dat erfgenamen vaak ten onrechte vergeten een ervenrekening op te nemen in hun aangifte Inkomstenbelasting. De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten het saldo op de peildatum (1 januari) van een ervenrekening dan ook aangeven in box 3 van hun aangifte.

In het jaar dat de nalatenschap is verdeeld tussen, en/of ter beschikking is gesteld aan, de erfgenamen, kunnen twee situaties ontstaan:

 • De erfgenamen heffen de rekening op: u hoeft de ervenrekening niet meer op te nemen in de aangifte IB van uw klant.

 • De ervenrekening blijft bestaan: u moet het erfdeel van uw klant nog steeds opgeven in de aangifte IB.

Cryptovaluta

Cryptovaluta horen, in beginsel, tot de bezittingen in box 3. Van de cryptovaluta dient de waarde in het economische verkeer te worden aangegeven op 1 januari (peildatum). U hanteert daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

Vragen?

Neem voor vragen naar aanleiding van deze onderwerpen gerust contact op met de belastingadviseurs van KroeseWevers.

Tien belangrijke onderwerpen aangifte inkomstenbelasting 2018
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld