27-10-2020

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB TVL opvolger TOGS

Voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis geraakt zijn, is er als onderdeel van het steunpakket met coronamaatregelen de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL biedt een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL loopt tot en met 30 juni 2021. Voor het vierde kwartaal van 2020 gelden een aantal versoepelingen.

Financiële ondersteuning voor vaste lasten

Met de TVL wil de overheid bedrijven helpen waarvoor niet alleen de kosten van personeel, maar ook de vaste lasten voor financiële problemen zorgen. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Voor het eerste deel van de TVL-regeling (tot 1 oktober 2020) was dat een maximum van € 50.000 voor een periode van vier maanden (van 1 juni tot 1 oktober 2020). In het tweede deel van de TVL (van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021) is het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De sectoren die onder de TOGS vallen komen ook in aanmerking voor de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Voorwaarden TVL vanaf het vierde kwartaal 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met 30 juni 2021. Specifiek voor het vierde kwartaal van 2020 gelden een aantal versoepelingen:

 • Alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is van 1 oktober tot en met 31 december 2020 tijdelijk geen beperking van SBI-codes.

 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30% niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden.

 • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen eenmalig een aanvullende subsidie. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter regels. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.

De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf medio november aan te vragen.

Voorwaarden TVL vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 worden de voorwaarden aangescherpt. De omzetdervingsgrens gaat dan van 30% naar 40%. En voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021 moet er sprake zijn van 45% omzetverlies. De overige voorwaarden blijven bij de verlenging ongewijzigd.

TVL aanvragen? Dit zijn de voorwaarden

Overweegt u de TVL aan te vragen? Dan moet u bij de aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.

 • Uw bedrijf heeft minimaal € 3.000 aan vaste lasten.

 • Het omzetverlies door de coronacrisis is tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 meer dan 30%.

 • Bij aanvragen tussen 1 januari 2021 tot 31 maart 2021 is het omzetverlies door de coronacrisis meer dan 40%.

 • Bij aanvragen tussen 1 april 2021 tot 30 juni 2021 is het omzetverlies door de coronacrisis meer dan 45%.

 • De SBI-code van uw bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.

 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.

 • Uw bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

 • Minimaal 1 vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties)

 • Wanneer uw bedrijf 30% (vanaf juni 2020), 40% (vanaf januari 2021), 45% (vanaf april 2021) of meer omzet verliest voor een geregistreerde nevenactiviteit, dan wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.

 • Wanneer u zelf produceert en een winkel hebt, dan komt u alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor subsidie.

 • Uw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de tegemoetkoming? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.

Neem contact op
Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.