22-05-2020

Tegemoetkoming loonkosten via NOW 2.0

Kabinet breidt NOW regeling uit voor concerns

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) wordt verlengd. Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen ook een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de periode juni, juli, augustus en september. De verlenging van de NOW tot 1 oktober 2020 maakt deel uit van het Noodpakket 2.0. De NOW 2.0 kent wel een aantal aanvullende voorwaarden ten opzichte van de NOW 1.0. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Aanvullende voorwaarden NOW 2.0

De NOW wordt verlengd, zodat ondernemers die meer dan 20% omzetverlies verwachten ook voor de maanden juni, juli, augustus en september een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen via de NOW. De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd. Aan de tegemoetkoming stelt het kabinet wel aanvullende voorwaarden.

  • Ondernemers die gebruik maken van de NOW mogen dit jaar geen winstuitkering doen aan de aandeelhouders, geen bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

  • Bedrijven die NOW aanvragen gaan een inspanningsverplichting aan om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Werknemers krijgen hierdoor volgens het kabinet de gelegenheid en ruimte om zich voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.

Versoepeling voorwaarden bedrijfseconomisch ontslag

In de huidige NOW-regeling geldt als voorwaarde dat bedrijven die de tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen geen personeel mogen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Bedrijven die NOW ontvangen en toch ontslag op deze grond aanvragen, krijgen in de huidige variant van de NOW een correctie op de gesubsidieerde tegemoetkoming in de vorm van een boete. Hierop komt het kabinet terug, deze boete wordt teruggebracht van 50% naar 5% en gaat bovendien alleen onder voorwaarden in de nieuwe NOW nog gelden voor grotere ontslagaanvragen van meer dan 20 werknemers.

Welke bedrijven kunnen NOW 2.0 aanvragen?

Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen ook voor de maanden juni, juli, augustus en september bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming blijft hetzelfde: maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De uitvoering van de regeling blijft ook ongewijzigd: werkgevers die een aanvraag indienen bij het UWV om NOW te ontvangen, committeren zich om het loon van hun werknemers 100% door te betalen. Het UWV zal een voorschot van 80% van het bedrag verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Werkgevers die ook de eerste keer al een beroep deden op de NOW, kunnen opnieuw een aanvraag indienen. Ook werkgevers die voor het eerst aanvragen, komen vanzelfsprekend in aanmerking voor een tegemoetkoming als ze voldoen aan de voorwaarden.

Doel van NOW: banen behouden en voorbereiden op ander werk

Baanbehoud blijft ook in de nieuwe NOW-regeling het belangrijkste doel. Ook stuurt het kabinet aan op ontwikkeling en scholing voor medewerkers waarvoor bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Nu veel werknemers minder uren werken of soms zelfs helemaal thuis zitten, vraagt het kabinet van bedrijven die NOW aanvragen dat zij zich gaan inspannen om hun personeel te laten omscholen of bijscholen. Deze omscholing of bijscholing is nodig omdat de arbeidsmarkt is veranderd en gaat veranderen. Werkgevers moeten hun personeel de kans bieden om zich hier op voor te bereiden, door tijd beschikbaar te stellen in de uren die door de coronacrisis zijn vrijgevallen en medewerkers middelen aan te bieden. De inspanningsverplichting geldt vanaf 6 juli voor alle bedrijven die NOW aanvragen. Het kabinet zal bedrijven ondersteunen in deze scholings- en ontwikkelambitie met een extra crisispakket, dat de naam krijgt ‘NL Leert door’. Dit crisispakket komt eind juli en gaat steun bieden aan mensen die hun werk als gevolg van de crisis (dreigen te) verliezen.

Ondersteuning nodig of vragen?

Heeft u als werkgever vragen over uw situatie of wilt u geholpen worden met de aanvraag voor NOW? Neem dan gerust met ons op. We helpen u graag verder.

Tegemoetkoming loonkosten via NOW 2.0
Meer weten?
Neem contact op.
Bart Velner - KroeseWevers
Bart Velner
Personeelsadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 33 03 43 31
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.