20-06-2016

Ruimere toepassing samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

Siteimg album news 273 img 1833

De Staatssecretaris van Financiën heeft 10 juni jl. een goedkeuring (BLKB 2016/508M) gepubliceerd die een ruimere toepassing van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting mogelijk maakt. Wat zijn de gevolgen hiervan?

In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting opgenomen. In hoofdlijnen zorgt deze vrijstelling ervoor dat, indien de levering van een onroerende zaak op basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) is belast met btw, er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Fiscaal bouwterrein

De levering van een fiscaal bouwterrein is één van de leveringen die van rechtswege belast is met btw en op basis van de samenloopvrijstelling vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

Volgens de letterlijke tekst van de samenloopvrijstelling kan de verkrijging van een fiscaal bouwterrein worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting, indien sprake is van een fiscaal bouwterrein dat voldoet aan de definitie van de Wet OB. Deze definitie is (fors) beperkter dan de definitie van fiscaal bouwterrein op grond van de Europese btw-richtlijn.

Weigering samenloopvrijstelling

In situaties waarin wel sprake was van een bouwterrein in de zin van de Europese btw-richtlijn maar niet in de zin van de Nederlandse Wet, werd door sommige inspecteurs de toepassing van de samenloopvrijstelling geweigerd. Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft op 17 december 2015 beslist dat deze weigering onterecht is.

Op verzoek aanpassen

Op basis van deze rechtspraak heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten dat de samenloopvrijstelling in dergelijke situaties op verzoek kan worden toegepast. Dit besluit heeft een terugwerkende kracht tot 17 december 2015. Voor de toepassing van de samenloopvrijstelling op basis van de goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • Zowel de leverancier als de afnemer stellen zich op het standpunt dat over de levering van het bouwterrein omzetbelasting is verschuldigd en deze omzetbelasting is op aangifte voldaan;
  • De goedkeuring vervalt en de door de goedkeuring niet geheven belasting is alsnog verschuldigd, als de leverancier dan wel de afnemer of partijen die in de plaats van de afnemer (geacht worden) te treden zich op enig moment op het standpunt stellen dat de omzetbelasting over deze levering ten onrechte in rekening is gebracht;
  • De goedkeuring vervalt en de door de goedkeuring niet geheven belasting is alsnog verschuldigd, voor zover bij een toekomstige verkrijging een beroep wordt gedaan op grondslagvermindering voor de heffing van overdrachtsbelasting (artikel 9, lid 4 en artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer.)

Gevolgen voor de praktijk

Het gepubliceerde beleidsbesluit levert de praktijk duidelijkheid op voor wat betreft de toepassing van de samenloopvrijstelling in situatie dat een bouwterrein in de zin van de Europese btw-richtlijn wordt geleverd c.q. verkregen. Van belang is wel dat tijdig een verzoek wordt gedaan bij de bevoegde inspecteur.

Heeft u vragen over het nieuwe beleidsbesluit of wilt u ondersteuning bij het indienen van het verzoek bij de Belastingdienst, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij KroeseWevers.


Meer weten?
Neem contact op.
Peter van der Sluis - KroeseWevers
Peter van der Sluis MSc
Belastingadviseur
Stuur een mail + 31 (0)5 38 50 49 34
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.