21-09-2016

Prinsjesdag 2016: veranderingen minimumloon, transitievergoeding en meer veranderingen voor werkgevers en werknemers

Siteimg album news 301 img 2146

Het pakket belastingmaatregelen voor 2017 is gepresenteerd op Prinsjesdag 2016. De belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers op het gebied van personeel & salaris zetten wij hieronder kort uiteen.

Minimumloon

Werkende jongeren van 21 jaar worden geacht financieel zelfstandig te zijn. In de huidige vormgeving ontvangen jongeren vanaf 23 jaar het reguliere wettelijk minimumloon. Vanaf 1 juli 2017 werkt het kabinet daarom stapsgewijs toe naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar en een hoger minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20 jarigen. Een verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019.

Wet Werk en Zekerheid / Transitievergoeding

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waardoor werkgevers en werknemers meer mogelijkheden krijgen om binnen cao’s afspraken te maken over transitievergoedingen. Zoals omscholing en van werk-naar-werk begeleiding van werknemers in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Daarnaast werkt het kabinet aan een wetsvoorstel waardoor werkgevers bij ontslag na de loondoorbetalingsverplichting compensatie kunnen krijgen voor de wettelijke transitievergoeding.
In 2017 zal dit implementatieproces vorm moeten krijgen, om vervolgens 1 januari 2018 in werking te treden. Er wordt vanuit gegaan dat de regeling terugwerkende kracht zal hebben tot 1 juli 2015.

Loonsanctie

Bij re-integratie van een zieke werknemer dient een zogenaamd tweede spoor te worden opgestart. Dat houdt in dat na 52 weken niet alleen de mogelijkheden voor re-integratie bij de eigen werkgever onderzocht dienen te worden, maar ook bij een nieuwe werkgever. Indien dit niet gebeurt kan het UWV een loonsanctie opleggen. Het kabinet gaat de beoordeling van re-integratietrajecten begrijpelijker en meer voorspelbaar maken. Hiermee moet worden voorkomen dat het tweede spoor alleen wordt opgestart om een loonsanctie te voorkomen.

Gezond en veilig werken door inzet op preventie

Het kabinet blijft inzetten op preventie van beroepsgerelateerde ziekten en ongevallen. Met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet wil het kabinet onder andere de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterken en de toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor werknemers beter borgen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 2017 wordt het lage-inkomensvoordeel ingevoerd om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een laag inkomen te vergroten. Zie ons nieuwsbericht van juli voor de voorlopige voorwaarden en bedragen.

Scholingsvouchers in 2017

Ook in 2017 zijn scholingsvouchers beschikbaar om de overgang van werk naar werk of van een uitkering naar werk. Mensen met een baan of een WW-uitkering, en zelfstandigen, kunnen zich hiermee omscholen.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Volgens het kabinet gaat het nog vaak mis dat schuldeisers de beslagvrije voet niet in acht nemen. Daarom wordt het vaststellen van de beslagvrije voet gemakkelijker gemaakt met het wetsvoorstel Vereenvoudiging beslagvrije voet. Het aantal gegevens dat nodig is voor een aanvraag gaat omlaag en er worden alleen nog gegevens uit de standaardregistraties gebruikt. Daarnaast wordt het proces van beslaglegging aangepast zodat beslagleggers beter van elkaars incassoactiviteiten op de hoogte zijn. In 2017 zal dit implementatieproces vorm moeten krijgen om vervolgens in 2018 in werking te treden.

Wet tegemoetkoming loondomein (WTL)

Per 1 januari 2018 worden de bestaande premiekortingen omgevormd naar loonkostenvoordelen. Nu zijn dit premiekortingen voor het in dienst houden en aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten. Met de WTL kunnen ook kleine werkgevers de loonkostenvoordelen verzilveren. Binnen de wet WTL is overigens ook de Wet lage-inkomensvoordeel opgenomen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Om voor startersaftrek in aanmerking te komen moet worden voldaan aan het uren criterium. Door een handicap of ziekte kunnen gedeeltelijk arbeidsongeschikten vaak niet aan het gebruikelijke urencriterium voldoen. Daarom kunnen zij in de eerste drie jaren van hun onderneming een beroep doen op de regeling ‘startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid’ waarvoor een verlaagd urencriterium geldt.

Stimulering start-ups

Onder de huidige gebruikelijk-loonregeling wordt het belastbare loon van directeuren-grootaandeelhouders ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf verbonden bedrijven; c. € 44.000 (bedrag 2016).

Voor dga’s van (startende) ondernemingen met lage of geen winst is het onder omstandigheden mogelijk om het loon in overleg met de Belastingdienst op een lager bedrag vast te stellen dan bij dga’s van andere ondernemingen. Dat proces wordt door sommige start-ups ervaren als tijdrovend met een onzekere uitkomst. Vanwege deze door de start-upsector ervaren knelpunten van de gebruikelijk-loonregeling wordt voorgesteld om deze fiscale regeling te versoepelen.

Uitbreiding verlof zwangerschap partner

De echtgeno(o)t(e)e/ partner van de moeder, dan wel diegene die het kind heeft erkend, heeft in de huidige regeling recht op twee dagen kraamverlof met behoud van loon. Er is een wetsvoorstel gedaan om dit uit te breiden met drie dagen verlof met een uitkering van het UWV. De verwachting is dat parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in 2017 wordt afgerond om per 1 januari 2019 in werking te treden.

Premies werknemersverzekeringen

De minister van SZW heeft de voorstellen voor de werknemersverzekering voor 2017 voorlopig vastgesteld. De premies zijn als volgt voorgesteld:

Premies en Parameters Werkhervattingskas

Bron illustraties: SZW

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketingcookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld