08-10-2014

Personeel en salaris: veranderingen 2015 op een rij voor werkgevers en werknemers

Siteimg album news 109 img 598

Een beknopt overzicht van de veranderingen voor werkgevers en werknemers in 2015 naar aanleiding van het belastingplan 2015.

De Werkkostenregeling gaat definitief gelden

Vanaf 2015 gaat de Werkkostenregeling (WKR) dan toch definitief voor iedere werkgever gelden.
De vrije ruimte voor vergoedingen en verstrekkingen voor 2015 is 1,2% van uw fiscale loonsom. Mocht u nog geen voorbereidingen voor de WKR hebben gedaan, dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk te doen. Het kan ook zijn dat u arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen die langs uw PVT of OR moeten.

Wet Werk en Zekerheid - versterken positie van flexwerkers

Deze wet heeft tot doel het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken en de positie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW te krijgen. De wet gaat in 2015 in 2 fasen in.
Vanaf 1 januari 2015:

 • Proeftijd: In contracten voor bepaalde tijd van max. 6 maand mag geen proeftijd meer worden opgenomen
 • Aanzegtermijn: Bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maand of langer moet een werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wel of niet verlengd. Doet u dit niet dan loopt u het risico tot het betalen van een boete van maximaal 1 maandsalaris.
 • Concurrentiebeding: In contracten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen tenzij bijzondere omstandigheden van toepassing zijn.


Vanaf 1 juli 2015:

 • Ketenbepaling: Nu kunnen maximaal 3 arbeidsovereenkomsten, met een maximum van 3 jaar, voor bepaalde tijd worden overeengekomen. Vanaf 1 juli kunt u nog steeds 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan maar dan met een maximum van 2 jaar. Na 2 jaar moet u de werknemer dan een contract voor onbepaalde tijd aanbieden of de arbeidsovereenkomst beëindigen. De onderbrekingsperiode was 3 maanden en deze gaat naar 6 maanden.
 • Ontslagroute: Ontslag om bedrijfseconomische reden en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV. Ontbinden vanwege persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.
 • Transitievergoeding: De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Wanneer een werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is geweest ontslagen wordt dan heeft hij recht op een transitievergoeding.


Binnen de Wet Werk en Zekerheid bestaat er o.a. overgangsrecht, aandachtspunten en uitzonderingen en mogelijk in toekomstige cao’s afwijkingen. Arbeidsovereenkomsten dienen ook aangepast te worden aan deze nieuwe wetgeving.

Premiekorting oudere werknemers

Wanneer u een werknemer in dienst neemt, ouder dan 50 jaar en hij of zij komt uit een uitkeringssituatie, dan heeft u drie jaar recht op een premiekorting van € 7.000 (bij een fulltime dienstverband, anders naar rato) per jaar. In 2015 geldt deze regeling voor werknemers vanaf 56 jaar. Hebt u in 2014, of eerder, al een uitkeringsgerechtigde aangenomen dan verandert er niets. De leeftijdgrens geldt voor werknemers die u in dienst neemt vanaf 1 januari 2015.

U hebt de mogelijkheid om de premiekorting oudere werknemers met terugwerkende kracht vanaf 2009 nog te claimen. Naast deze premiekorting oudere werknemers bestaat nog een aantal premiekortingen of vrijstellingen.

Scholingsubsidie voor 50-plussers met WW uitkering

50-Plussers met een WW uitkering komen in aanmerking voor een scholingsvoucher. De voorwaarden zijn versoepeld en de aanvraag procedure is vereenvoudigd. In het Actieplan 55pluswerkt zijn de volgende punten aangepast:

 • De leeftijdgrens gaat van 55+ naar 50+ per 20 september 2014;
 • De voorwaarde om 3 maand werkloos te zijn vervalt. Wel moet er sprake zijn van een WW uitkering;
 • De persoon moet 50 jaar zijn op de dag dat de scholing of dienstbetrekking begint;
 • De scholingsvoucher kan tot 2 weken na startdatum scholing aangevraagd worden;
 • Het bedrag van de scholingsvoucher gaat omhoog van € 750 naar € 1.000;
 • Er geldt een voorwaarde dat er 12 verloonde uren per week moeten zijn;
 • De regeling loopt tot 31 december 2016.

De VAR gaat veranderen

De wetgeving voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat veranderen. Het wetsvoorstel ligt momenteel nog bij de Tweede Kamer. De zelfstandige kan straks geen VAR meer aanvragen maar vraagt digitaal een ‘Beschikking geen Loonheffingen’ (BGL) aan. De BGL wordt via een web module aangevraagd en afgegeven door het beantwoorden van een aantal vragen.
Bij de BGL is een bijlage opgenomen met de voorwaarden en omstandigheden van de uit te voeren werkzaamheden. U als opdrachtgever moet deze bijlage controleren! U moet controleren of de voorwaarden en omstandigheden zoals genoemd in de bijlage overeenkomt met de voorwaarden en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Als dit niet overeenkomt met de praktijk dan moet u zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden en afdragen. De BGL vrijwaart dus niet onder alle omstandigheden de opdrachtgever van een naheffing loonheffing als blijkt dat de feiten niet juist zijn weergegeven.

Wij raden u aan om de zzp-er een nieuwe BGL aan te laten vragen met de juiste omstandigheden en voorwaarden. Met de BGL worden opdrachtgevers en zelfstandigen samen verantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie die tussen hen bestaat. De BGL is 1 kalenderjaar geldig en wordt niet automatisch verlengd door de Belastingdienst.

Uitvoeringsregeling Wet banenafspraak en quotum voor mensen met arbeidsbeperking

In het sociaal akkoord van 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over het aan een baan helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers moeten zich garant stellen voor 100.000 extra banen en de overheid stelt zich in aanvulling daarop garant voor 25.000 extra banen. Het ontwerpbesluit hiervoor is op 19 september jl. gepubliceerd. Doel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het moet hierbij gaan om betekenisvolle arbeidsrelaties.

Quotumregeling
De wet bevat een uitgewerkte quotumregeling en de mogelijkheid om deze te activeren. Na activeren geeft het quotumpercentage het percentage van het totaal aantal verloonde uren dat een quotum plichtige werkgever (meer dan 25 werknemers) door iemand uit de doelgroep moet laten invullen. Komt een werkgever niet aan dit percentage dan wordt het tekort (vastgesteld in te verlonen uren) omgerekend naar het aantal niet ingevulde arbeidsplaatsen.

De quotumheffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. Mocht er meer bekend komen over deze regeling dan informeren wij u hierover.

Veranderingen bijtelling auto in 2015

Met ingang van 2015 worden de tabellen, op basis waarvan het bijtellingspercentage wordt bepaald, aangepast. Nieuwe auto’s die nu nog het zeer zuinige tarief (14%) en het zuinige tarief (20%) kennen vallen na 1 januari 2015 mogelijk in een hoger tarief. Per 1 januari 2015 zijn de zuinigheidsgrenzen voor de bijtelling van een benzine en diesel auto gelijk aan elkaar.

Zuinigheidsgrenzen 2015:

Er zijn bijvoorbeeld situaties waarbij de auto over gaat van de één naar de andere werknemer. Daarvoor bestaan overgangsregelingen. Het kan dan zijn dat een auto 20% blijft terwijl deze nu 25% zou zijn. Neem altijd contract op met uw salarisadministrateur wanneer dit zich voordoet.

In de autobrief 2.0 die later dit jaar wordt gepresenteerd door de minister wordt het bijtellingsregime volledig herzien.

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketingcookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld