09-02-2018

Ondernemen in Duitsland: oprichting Duitse BV / Gründung GmbH

Ondernemen in Duitsland: oprichting Duitse BV / Gründung GmbH - KroeseWevers German Desk

Naar kansen zoeken zit in het bloed van de ondernemer. Mede door de huidige verslechte internationale economie is een groot aantal ondernemers uit Nederland geïnteresseerd in het betreden van de markt in Duitsland. Het betreden van die markt vereist een degelijk marktonderzoek en inventarisatie van de fiscale en juridische aspecten, maar ook moet men op zoek gaan naar een passende rechtsvorm voor de onderneming. Net als in Nederland bestaan in Duitsland verschillende rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Hieronder schenken wij aandacht aan de Duitse tegenhanger van de Nederlandse besloten vennootschap (B.V.), de Gesellschaft mit beschränkter Haftung, afgekort de GmbH.

Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Hieronder vallen de Einzelkaufmann (eenmanszaak) en de zogenoemde Personengesellschaften (personenvennootschappen):

 • Gesellschaft bürgerliche Rechts (GbR, vergelijkbaar met de Nederlandse maatschap);

 • offene Handelsgesellschaft (oHG, vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschap onder firma) en;

 • de Kommanditgesellschaft (KG, de commanditaire vennootschap);

 • GmbH & CO. KG (een mengvorm van GmbH en Personengesellschaft).

Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid

Hiervoor kent de Duitse wet drie rechtsvormen:

 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, vergelijkbaar met de Nederlandse B.V.);

 • Aktiengesellschaft (AG, vergelijkbaar met de Nederlandse N.V.) en;

 • Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung (UG, vergelijkbaar met de Flex B.V.).

We lichten specifiek de oprichting en een aantal fiscaal- juridische aspecten van de GmbH toe omdat dit de meest voorkomende rechtsvorm is in Duitsland. Tot slot besteden we nog in het kort de aandacht aan en de UG (alternatief Flex B.V.).

Waarom een GmbH?

Het oprichten van een Duitse GmbH heeft vele voordelen voor Nederlandse ondernemers:

 • Toegankelijk voor Duitse zakenpartners: Duitsers graag zaken doen met Duitsers. Door zaken te doen met een GmbH weten Duitse zakenpartners zeker dat de Duitse wet- en regelgeving wordt nageleefd. Hierdoor wordt de afstand tussen Duitse afnemers en toeleveranciers verkleind.

 • Gemakkelijk aannemen Duits personeel: het aannemen van Duits personeel is voor buitenlandse ondernemers vaak een hele opgave. Met een Duitse GmbH gaat dit veel eenvoudiger. Het aannemen van Duits personeel gaat bijvoorbeeld gemakkelijker met een GmbH dan met een buitenlandse entiteit.

 • Risicospreiding: de GmbH heeft een gescheiden vermogen waarop de Duitse schuldeisers zich kunnen beroepen. De Nederlandse B.V. blijft hierdoor buiten schot.

 • Voordelen versus nadelen: de GmbH heeft natuurlijk niet alleen voordelen. Zo gaat het hebben van een GmbH gepaard met extra administratie, extra kosten voor oprichting en onderhoud ervan. Maar over het algemeen wegen de voordelen zeker op tegen de nadelen.

Het oprichten van een GmbH

Een GmbH kan opgericht worden door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
De bestuurder van een GmbH moet echter een natuurlijk persoon zijn. Een Nederlandse B.V. kan dus een aandeelhouder zijn van een Duitse GmbH, maar nimmer een bestuurder. Het stappenplan voor het oprichten van een GmbH ziet er als volgt eruit:

Stappenplan voor oprichten van een GmbH
1. Onderzoek
2. Adres
3. Notaris
4. Inschrijving handelsregister
Kroese Wevers Homepage

1. Onderzoek

Er moet een (markt)onderzoek gedaan worden naar de geplande activiteiten in Duitsland. Voor bepaalde activiteiten is in Duitsland een vergunning nodig. Daarnaast is het binnen bepaalde sectoren gebruikelijk dat de ondernemer over bepaalde kwalificaties en/of diploma’s beschikt.

Learn More

2. Adres

Voor de oprichting van een GmbH is een Duits correspondentieadres nodig. Een postbus adres is hiervoor niet voldoende. De statutaire zetel van de GmbH mag daarentegen wel in een andere plaats liggen dan het correspondentieadres.

Learn More

3. Notaris

Voor de oprichting van een GmbH moet men in Duitsland naar een notaris. Deze stelt een concept-oprichtingsakte op waarin de naam, zetel, doelomschrijving en het kapitaal van de GmbH wordt vastgelegd. De naam mag vrij gekozen worden maar uit de naam moet wel blijken welke rechtsvorm de onderneming heeft. De doelomschrijving dient nauwkeurig en gedetailleerd te zijn. Het aandelenkapitaal “Stammkapital” van de GmbH moet tenminste € 25.000 bedragen. Verder is het gebruikelijk in de oprichtingsakte van de GmbH ook de eerste bestuurder ("Geschäftsführer") te benoemen. De oprichtingsakte moet door de oprichters bij de notaris worden ondertekend. Na het definitief afronden van de akte ontstaat de zogenoemde “Vor-GmbH”. Hierna kan er een bankrekening worden geopend waarop (tenminste de helft van) het aandelenkapitaal gestort kan worden. De Geschäftsführer dient te verklaren dat het aandelenkapitaal tot zijn vrije beschikking staat.

Learn More

4. Inschrijving handelsregister

De inschrijving in het Duitse handelsregister is alleen mogelijk als het aandelenkapitaal van de GmbH (minimaal € 25.000) volledig is gestort. Met de inschrijving in het handelsregister is oprichting van een GmbH juridisch volbracht. Tot slot moet de GmbH nog worden ingeschreven bij het plaatselijke Gewerbeamt in het Gewerberegister.

Learn More

Tijdsbeslag

De tijdsduur van het (markt)onderzoek is per onderneming verschillend. De notaris-werkzaamheden en de inschrijvingsprocedure nemen doorgaans 3 tot 5 weken in beslag.

Belastinggevolgen

Duitse rechtspersonen zijn onderhevig aan de Duitse vennootschapsbelasting. In Duitsland bestaat de vennootschapsbelasting uit meerdere soorten belasting. Het bestaat uit de Körperschafsteuer, deze bedraagt 15%, een solidariteitstoeslag van 0,825% en de gemeentelijke belasting (Gewerbesteuer). De Gewerbesteuer is per gemeente verschillend.

Aansprakelijkheid bestuurders (Geschäftsführer)

Er bestaan aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders van een GmbH. Deze worden veelal door Nederlandse ondernemers onderschat. De regelgeving in Duitsland omtrent aansprakelijkheid van bestuurders verschilt namelijk sterk van de Nederlandse regelgeving. Het begint al met het feit dat een bestuurder van een GmbH een natuurlijk persoon moet zijn. Een rechtspersoon zoals een B.V. kan niet als een bestuurder optreden. Verder speelt in Duitsland bij de toetsing van de handelingen van de bestuurder de zorgvuldigheidsnorm een centrale rol. Bestuurders moeten aan de in Duitsland geldende wet- en regelgeving voldoen. Komen de bestuurders deze plichten niet of niet voldoende na, dan zijn de bestuurders in beginsel in privé aansprakelijk voor de door de GmbH of door haar afnemers geleden schade. Een bestuurder kan daarnaast ook strafrechtelijk worden vervolgd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het niet op tijd aanvragen van faillissement. Het is in Duitsland dan ook niet ongebruikelijk dat curatoren aangifte doen tegen een ‘Geschäftsführer’.

Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung (UG), de ´GmbH-light´

De Duitse tegenhanger van de Engelse Limited en een alternatief voor de Nederlandse Flex B.V. is de UG, ook wel de ‘GmbH-light’ genoemd. De UG kent een lage kapitaaleis en is daarom vooral voor startende ondernemers interessant. Daarnaast zijn de oprichtingskosten van UG lager dan bij een GmbH.

De aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag waarvoor zij deelnemen in de UG. Tot slot kan de UG omgezet worden in een normale GmbH. Een UG is namelijk verplicht jaarlijks 25% van de winst te reserveren als aandelenkapitaal. Wanneer het minimumkapitaal van een GmbH (€ 25.000) bereikt is, dan is het mogelijk een omzetting te laten plaatsvinden naar een ‘gewone’ GmbH, dit is niet verplicht.

Ondernemen in Duitsland: oprichting Duitse BV / Gründung GmbH
Meer weten?
Neem contact op.
Marielle kisfeld mommer mb rb
Marielle Kisfeld-Mommer RB MB
Belastingadviseur
+31 (0)5 41 21 74 09
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld