22-05-2020

Noodpakket 2.0 voor bedrijven: kabinet verlengt maatregelen en breidt regelingen uit

Noodpakket 2.0 voor bedrijven kabinet verlengt maatregelen

Het kabinet blijft ondernemers die zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen financieel ondersteunen. Bestaande maatregelen worden verlengd of uitgebreid, maar er komen ook nieuwe regelingen in het Noodpakket 2.0. Zo komt er voor mkb’ers in zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, recreatie- en evenementensector, een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 om vaste lasten te kunnen betalen. Bestaande regelingen, zoals de NOW en Tozo, worden onder bepaalde voorwaarden verlengd.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
De nieuwste regeling die op 20 mei is aangekondigd is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze regeling is specifiek bedoeld voor mkb-ondernemers in sectoren die extra zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen en naast personeelskosten moeite hebben om de vaste lasten door te betalen. Denk hierbij aan horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Mkb-ondernemers in deze sectoren kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bedrijven die een omzetverlies hebben van minstens 30% kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 50.000 voor een periode van drie maanden. Deze tegemoetkoming is belastingvrij.

Tegemoetkoming loonkosten (NOW) verlengd en aangepast
Voor personeelskosten kunnen ondernemers een beroep blijven doen op de NOW: Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. De NOW wordt verlengd, zodat ondernemers die meer dan 20% omzetverlies verwachten ook voor de komende maanden (juni, juli en augustus) een tegemoetkoming in de loonkosten aan kunnen vragen via de NOW. Aan de tegemoetkoming stelt het kabinet wel voorwaarden:

  • Ondernemers die gebruik maken van de NOW mogen dit jaar geen winstuitkering doen aan de aandeelhouders, geen bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • Een andere, nieuwe voorwaarde is dat bedrijven die NOW aanvragen een inspanningsverplichting aangaan om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Werknemers krijgen hierdoor volgens het kabinet de gelegenheid en ruimte om zich voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.

In de huidige NOW-regeling (looptijd tot en met eind mei) gold als voorwaarde dat bedrijven die gebruik maken van de NOW in principe geen personeel mogen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Als dat wel gebeurde, zou de ondernemer een deel van de gesubidieerde loonkosten inclusief een boete van 50% terug moeten betalen. In de NOW-regeling 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet extra verlaagd met een boete. Als ondernemer of bedrijf moet u bij de aanvraag van de nieuwe NOW verklaren dat u in overleg treedt met vakbonden als u voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. De bovengenoemde aanpassingen voert het kabinet door om te voorkomen dat bedrijven op voorhand geen NOW aanvragen en daardoor alsnog failliet dreigen te gaan.

Meer voorwaarden aan overbruggingsregeling zzp’ers (Tozo)
De overbruggingsregeling voor zzp’ers (Tozo) blijft tot eind augustus bestaan. Wel gaat er bij de verlengde regeling een partnerinkomenstoets plaatsvinden. Dat betekent dat vanaf 1 juni alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de aanvullende inkomensondersteuning via de Tozo. Zelfstandigen kunnen de tijdelijke uitkering aanvragen bij de gemeente waarin ze wonen. Als ze voldoen aan de voorwaarden, kunnen ze tot eind augustus een aanvulling krijgen op hun inkomen tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

Fiscale maatregelen verlengd tot 1 september 2020
Ondernemers en werkgevers kunnen van verschillende fiscale maatregelen gebruik blijven maken tot 1 september 2020. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanvragen van betalingsuitstel van belastingen en voor het betalen van eventuele verzuimboetes. Op deze pagina hebben we als KroeseWevers voor u diverse fiscale maatregelen en mogelijkheden verzameld op onder andere het gebied van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.

Kredieten en garanties lopen door
Voor ondernemers met liquiditeitsproblemen verruimde het kabinet eerder al verschillende krediet- en garantiemogelijkheden. Al deze extra kredietmogelijkheden en garanties uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat hierbij om de volgende financieringsmogelijkheden:

Aan de Corona Overbruggingslening (COL) die innovatieve bedrijven, startups en scale-ups ondersteunt, werd eerder € 100 miljoen toegekend. Voor de lening wordt nu extra geld (€ 150 miljoen) vrijgemaakt.

Hoe kunnen wij u helpen?
Het is logisch dat er bij u als ondernemer nu veel vragen leven. Bij KroeseWevers werken verschillende specialisten die u kunnen ondersteunen en adviseren over manieren en mogelijkheden om uw bedrijf de komende tijd financieel zo gezond mogelijk te houden. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.

Noodpakket 2.0 voor bedrijven: kabinet verlengt maatregelen en breidt regelingen uit
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.