Inloggen

Mijn KroeseWevers

Welkom bij Mijn Kroesewevers!
Met Mijn KroeseWevers maakt u uw persoonlijke website op basis van úw voorkeuren.

Uw voordelen:

  • Informatie op maat en als eerste op de hoogte
    Direct overzicht van de meest recente blogs, publicaties en whitepapers die aansluiten op uw interesses
  • Persoonlijke aanbiedingen
    Wanneer u zich registreert bieden wij u graag persoonlijke aanbiedingen aan op gebied van accountancy en (belasting)advies

Veranderen uw interesses? Dan kunt u uw voorkeursinstellingen altijd wijzigen bij ‘voorkeuren’.

Ik ben Zakelijk geïnteresseerd in
Ik ben Privé geïnteresseerd in


Registeren

Door te registreren kunt u uw aangegeven interessegebieden op meerdere apparaten gebruiken.

Door op ‘opslaan’ te klikken gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Instellingen opslaan

Door uw instellingen op te slaan kunt u uw aangegeven interessegebieden op meerdere apparaten gebruiken.

Door op ‘opslaan’ te klikken gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt van ons een e-mail met daarin een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.KroeseWevers maakt gebruik van Cookies

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken, zodat je relevante communicatie aantreft bijvoorbeeld. Onze website maakt ook van cookies van derden gebruik om jou een prettige ervaring op onze online kanalen aan te bieden. Zodat je berichten op social media kunt delen bijvoorbeeld. Of om relevante advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'akkoord' te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord
Kroese Wevers

Actueel

20.11.2018

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenfonds?

Het is belangrijk dat u weet of, en welke, cao van toepassing is en of er sprake is van een verplichte pensioenregeling voor uw werknemers. Heeft u dit niet inzichtelijk? Dan kan dit grote (financiële) gevolgen hebben voor uw onderneming. In dit artikel leest u op welke manieren u gebonden kunt zijn aan een cao en / of pensioenfonds.

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenfonds?

Gebondenheid cao

De wet bepaalt dat er meerdere mogelijkheden zijn waardoor een werkgever gebonden kan zijn aan een cao. Hieronder leest u welke dat zijn.

Algemeen verbindend verklaring
Iedere cao heeft zijn eigen werkingssfeerbepaling. Om te beoordelen of er wordt voldaan aan de werkingssfeerbepaling, moet worden gekeken naar de aard van de onderneming en de feitelijke werkzaamheden die binnen de onderneming worden uitgevoerd. 

Valt uw onderneming onder de werkingssfeer van een cao die algemeen verbindend wordt verklaard, dan houdt dit in dat deze cao van toepassing is op iedere onderneming die voldoet aan de werkingssfeercriteria. De werkgever hoeft hiervoor geen lid te zijn van een werkgeversorganisatie of de cao van toepassing te hebben verklaard op de arbeidsovereenkomst. Door de algemeen verbindend verklaring van de cao is deze van rechtswege van toepassing.

Incorporatiebeding
Een tweede mogelijkheid is om de cao van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst (een incorporatiebeding). Een werkgever dient met iedere werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten. De cao maakt hiermee onderdeel uit van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat een werkgever ook niet zomaar kan besluiten de cao niet meer toe te passen. 

Let op! Als werkgever kunt u niet zomaar kiezen voor de voor u meest gunstige cao. Indien u als werkgever onder een andere algemeen verbindend verklaarde cao valt, dan is deze cao ook in ieder geval van toepassing. Dit kan betekenen dat u aan twee cao’s dient te voldoen.

Lid werkgeversorganisatie
Het kan ook zijn dat u als werkgever bent aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Leden van deze werkgeversorganisatie zijn dan op grond van de Wet CAO rechtstreeks gebonden aan een cao waar de werkgeversorganisatie partij bij is.

Bedrijfseigen cao
Tot slot is er ook nog de mogelijkheid voor het afsluiten van een ondernemings-cao. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of meer werknemersorganisatie(s). Dit geldt vaak voor de grotere organisaties.

Belang cao

Op het moment dat op grond van bovenstaande mogelijkheden een cao van toepassing is binnen een organisatie, kan de werknemer aanspraak maken op de rechten en plichten die voortvloeien uit deze cao. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever. 

In het algemeen geldt dat een werknemer met terugwerkende kracht tot 5 jaar nakoming kan vorderen van de aanspraken waar hij volgens de cao recht op heeft.
Stel dat de werknemer niet conform de cao het salaris krijgt uitbetaald, dan kan de werknemer tot 5 jaar terug nakoming vorderen van het achterstallige salaris.

Het grootste financiële risico voor de werkgever ligt echter bij pensioen, vandaar dat hieronder daar nader op in zal worden gegaan.

Pensioen

In Nederland geldt formeel geen pensioenplicht. Toch moet een groot aantal werkgevers in Nederland zich aanmelden bij een door de wet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Deze verplichting vloeit voort uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Op grond van deze wetgeving kan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling binnen de betrokken bedrijfstak verplicht stellen.

Ook kan een verplichting van een werkgever om zich aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds voortvloeien uit de cao die de werkgever (verplicht) toepast.

Hoe kan worden vastgesteld of er sprake is van een verplichte aanmelding?
Een verplichting om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds volgt uit het toepasselijke verplichtstellingsbesluit. In dit besluit wordt beschreven welke bedrijfsactiviteiten tot de werkingssfeer behoren. Ook wordt bepaald wie als werknemer wordt aangemerkt.

Of een werkgever zich verplicht moet aansluiten is verder afhankelijk van de mate waarin de onderneming de werkzaamheden uitvoert die zijn opgenomen in het verplichtstellingsbesluit. Wanneer de onderneming deze werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak verricht, dan is sprake van een verplichting om aan te sluiten. Het hoofzakelijkheidscriterium kan per pensioenfonds (c.q. branche) verschillen. Dit kan worden gerelateerd aan de omzet, maar ook aan het aantal werknemers, arbeidsuren of de loonsom.

Wat zijn de gevolgen?
Wanneer een werkgever ten onrechte niet is aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, kan dit grote (financiële) gevolgen opleveren voor de werkgever in kwestie. Zo zijn de bestuurders van de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen die verschuldigd zijn aan het bedrijfstakpensioenfonds.

Het pensioenfonds kan met terugwerkende kracht de niet betaalde premies over de afgelopen jaren opeisen. Bovendien verwerven de werknemers van rechtswege pensioenaanspraken bij het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. Een (voormalig) werknemer of een nabestaande van een (voormalig) werknemer kan in deze situatie een pensioenuitkering claimen bij het bedrijfstakpensioenfonds ook al is er geen premie betaald. Het bedrijfstakpensioenfonds zal dan niet alleen de gemiste premiebetalingen verhalen, maar ook de volledige (contante) waarde van de pensioenuitkeringen.

Op het moment dat bedrijfsactiviteiten wijzigen, waardoor een verplichting om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds aan de orde is, dan geldt deze verplichting vanaf het moment dat de werkingssfeer van toepassing is.

Wie is nu verantwoordelijk voor de aanmelding bij het pensioenfonds?
De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de vaststelling of er sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Op grond van de wet heeft de werkgever op dit onderdeel zelfs een onderzoeksplicht. Dit onderzoek is vooral van belang bij het opstarten van de onderneming, bij een fusie, een overname of een wijziging van de bedrijfsactiviteiten.

Meer weten?

Bent u benieuwd of u alles goed hebt geregeld op het gebied van cao en pensioen? Of hebt u andere vragen op het gebied van pensioen & inkomen? Met de adviseurs van de KroeseWevers Werkgeversdesk haalt u de juiste kennis in huis. Voor meer informatie over onze diensten en dit artikel kunt u contact opnemen met Claudia Pont.

  • Claudia Pont
  • Adviseur Pensioen en inkomen
  • +31 (0)546 82 14 28