02-02-2018

Nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtige: geen keuze maar kwalificatie!

KroeseWevers ontcijfert

Voor de heffing van inkomstenbelasting kennen wij in Nederland twee categorieën belastingplichtigen: binnenlandse - en buitenlandse belastingplichtigen. Binnenlandse belastingplichtigen zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen. Zij worden in Nederland belast voor hun wereldinkomen. Buitenlandse belastingplichtigen wonen niet in Nederland maar genieten wel inkomen uit Nederland. Per 1 januari 2015 kunnen buitenlandse belastingplichtigen door een nieuwe regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde, stringentere voorwaarden.

Oud: keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

De keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen bood buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid te worden behandeld als een binnenlandse belastingplichtige. Dit had tot gevolg dat buitenlandse belastingplichtigen het recht op dezelfde aftrekposten verkregen als inwoners van Nederland. Een belangrijk voordeel hiervan was de hypotheekrenteaftrek op de in het buitenland gelegen eigen woning.

Persoonlijke aftrekposten

De keuzeregeling was eigenlijk een reactie van de Nederlandse wetgever op een uitspraak van het Hof van Justitie waarin is bepaald dat wanneer het inkomen van een buitenlandse belastingplichtige voor minimaal 90% in het buitenland wordt verdiend, het buitenland toch persoonlijke aftrekposten moet toekennen. Deze belastingplichtige kan namelijk in zijn woonstaat de aftrekposten niet verzilveren nu zijn inkomen in Nederland is belast. Zo is de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen in Nederland tot stand gekomen.

Nieuw: kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

De keuzeregeling is per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een meer eenvoudige doch stringentere regeling: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen volgens deze regeling alleen een beroep doen op de Nederlandse aftrekposten als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is de inkomenseis. Het wereldinkomen van de buitenlandse belastingplichtige moet voor ten minste 90% in Nederland zijn onderworpen aan heffing van loon- of inkomstenbelasting. Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. Hierbij gaat de regeling uit van het verzamelinkomen voor binnenlandse belastingplichtigen. Het verzamelinkomen is de optelsom van het belastbare inkomen werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

De 90%-eis wordt strikt toegepast. Een vermogende buitenlandse belastingplichtig kwalificeert hierdoor bijvoorbeeld minder snel voor deze regeling, aangezien zijn spaargelden niet in Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor verliest deze buitenlandse belastingplichtige het recht op de fiscale aftrekposten en heffingskortingen die gelden voor binnenlands belastingplichtigen.

Voorwaarden voor buitenlandse belastingplichtige

Daarnaast dient de buitenlandse belastingplichtige een inkomensverklaring te overleggen waarin zijn niet-Nederlandse inkomen is vermeld. Deze moet door de belastingautoriteit in zijn woonland worden voorzien van stempel en handtekening. In bepaalde situaties kan deze verklaring op grond van doelmatigheidsredenen achterwege blijven.

Een buitenlands belastingplichtige moet tenslotte inwoner zijn van de EU, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of de BES-eilanden. Inwoners van andere landen waarmee Nederland wel een belastingverdrag heeft, komen dus niet meer in aanmerking voor de Nederlandse fiscale aftrekposten. Dus de buitenlandse belastingplichtigen hebben geen keuze meer! Ze kwalificeren wel of niet voor deze regeling.

Voldoet een buitenlandse belastingplichtige aan de genoemde voorwaarden dan heeft deze recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Deze tegemoetkomingen blijven in Nederland alleen achterwege als de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige de aftrekposten in zijn woonland kan effectueren.

De kwalificerende buitenlandse belastingplichtige wordt dus in Nederland alleen voor de inkomsten uit Nederland belast. Als gevolg hiervan blijven de nadelige effecten van de oude regeling (het progressievoorbehoud, de terugploegregeling en de inhaalregeling) achterwege.

Fiscaal partnerschap

In de oude ‘keuzeregeling’ kon de in buitenland woonachtige partner altijd opteren voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Deze ruime ‘keuzeregeling’ bestaat echter voor partners niet meer. Het fiscale partnerbegrip in de wet is als gevolg van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aangevuld. De partner van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige wordt slechts als fiscale partner aangemerkt als hij of zij zelf ook kwalificerend buitenlands belastingplichtig is of als het gezamenlijke ‘familie-inkomen’ voor meer dan 90% in Nederland aan loonbelasting of inkomstenbelasting is onderworpen.

Kwalificeert de partner niet, dan krijgt deze ook niet de aftrekposten en heffingskortingen die gelden voor binnenlandse belastingplichtigen. Dit kan nadelige financiële gevolgen hebben. Eén van de grootste nadelen is de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning. Immers als de partner niet kwalificeert, dan is de hypotheekrente voor de helft niet aftrekbaar.

Opnieuw beoordelen

Ieder jaar dient bij de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen beoordeeld te worden of men aan de voorwaarden van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoet. Zo dient er vanaf 2016 rekening gehouden te worden met de gewijzigde heffingsrechten onder het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Voldoet men aan de voorwaarden, dan zal er opnieuw een inkomensverklaring moeten worden overlegd.

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden? Of wenst u ondersteuning bij het invullen van de inkomensverklaring? Neem dan contact op met een van de medewerkers van onze German Desk.

Nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtige: geen keuze maar kwalificatie!
Meer weten? Neem contact op.
Mr farial karimi walibabak rb
mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Belastingadviseur
+31 (0)5 41 21 74 20
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld