15-09-2020

Loonbelasting en corona: verlaging DGA loon, reiskostenvergoeding en werkkostenregeling

Loonbelasting en corona verlaging DGA loon reiskostenvergoeding en werkkostenregeling

De coronacrisis kan ook effecten hebben voor de loonbelasting die u als werkgever moet afdragen. Omdat veel werknemers thuiswerken, maken ze minder reiskosten voor woon-werkverkeer en minder algemene onkosten. Op deze pagina leest u hoe u als werkgever kunt omgaan met reis- of onkostenvergoedingen van uw werknemers. Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en verantwoordelijk voor uw eigen beloning? Ook dan zijn er fiscale mogelijkheden voor uw DGA-loon.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kan ook voor thuiswerkers onbelast blijven worden doorbetaald

Werkgevers kunnen een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast blijven uitbetalen, voor zover zij die vergoeding al vóór de coronacrisis ontvingen en die vergoeding niet meer bedraagt dan € 0,19 per kilometer. Vaste reiskostenvergoedingen kunnen worden vastgesteld volgens de zogenaamde praktische regeling. Bij een verwachte afwezigheid van langer dan 6 weken kan de vaste reiskostenvergoeding in de daaropvolgende maand niet langer onbelast worden uitbetaald. De staatssecretaris acht dit ongewenst en keurt in het nieuwe beleidsbesluit het volgende goed: een werkgever hoeft gedurende de werking van dit besluit geen gevolgen te verbinden aan een verandering in het reispatroon van de werknemer. Dit betekent dat de vaste reiskostenvergoeding (die voldoet aan de fiscale voorwaarden) ook voor thuiswerkers onbelast blijft. In ons artikel over de reiskostenvergoeding leest u antwoorden op veelgestelde vragen van werkgevers hierover.

N.B. voor andere onkostenvergoedingen zoals een lunchkostenvergoeding, waar de werknemer al recht op had op 12 maart 2020, geldt hetzelfde. Deze mogen in elk geval in 2020 onbelast doorbetaald worden als de werknemer thuis moet werken vanwege het coronavirus.

Recht op reisaftrek in inkomstenbelasting loopt door

Er zijn situaties waarin werknemers geen vergoeding van de werkgever ontvangen voor hun woon-werkverkeer als zij met het openbaar vervoer reizen. Deze werknemers kunnen de kosten voor het woon-werkverkeer aftrekken via de reisaftrek in de inkomstenbelasting. In 2020 hebben veel werknemers door de coronamaatregelen echter thuisgewerkt, waardoor zij minder hebben gereisd met het ov en daarom minder recht op reisaftrek zouden hebben. De kosten voor ov-abonnementen liepen in veel gevallen door. Voor deze uitzonderlijke situatie heeft het kabinet op 28 augustus 2020 een aanvullende maatregel getroffen. In het jaar 2020 mag (zolang de reiskosten gelijk blijven) de reisaftrek worden toegepast in de inkomstenbelasting alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet.

Ruimere mogelijkheden voor het geven van onbelaste onkostenvergoedingen

Naast reiskostenvergoeding ontvangen veel medewerkers een onbelaste onkostenvergoeding in het kader van de werkkostenregeling. U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Op 21 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de vrije ruimte 2021 wordt verhoogd van 1,7% naar 3% over uw fiscale loon tot en met € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Als u hiervoor de financiële ruimte hebt biedt dit u de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan dan weer ondernemers helpen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Mogelijkheden voor verlaging van het DGA-loon

Bent u aanmerkelijkbelanghouder van een bv dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonbelasting in. Dit geldt in beginsel ook als uw onderneming onvoldoende resultaat behaald.

Regeling gebruikelijk loon
Heeft u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 tijdelijk uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan die omzetdaling die in de eerste vier maanden heeft plaatsgevonden. De daling van uw loon over 2020 is aldus evenredig aan de daling van de omzet tot en met april 2020 ten opzichte de omzet over deze maanden in 2019. Aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 achteraf voor de DGA vaststellen. In het besluit inzake de fiscale tegemoetkomingen is aangegeven dat in situaties die niet rechtstreeks onder het besluit vallen overleg mogelijk is met de Belastingdienst over verlaging van het gebruikelijk loon. Is in uw situatie de omzetdaling pas vanaf een later tijdstip aan de orde dan is in overleg met de Belastingdienst een verlaging van het gebruikelijk loon wellicht toch mogelijk.

Omdat niet met terugwerkende kracht uw loon kan worden verlaagd is het aan te raden om binnenkort actie te ondernemen.

Versoepeling bepaalde administratieve verplichtingen

Werkgevers hebben voor de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. Een werkgever dient bijvoorbeeld vóór aanvang van de eerste werkdag de identiteit van de werknemer vast te stellen. Namelijk aan de hand van het origineel van een toegelaten identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het zogenoemde anoniementarief (52%). De coronacrisis kan er voor zorgen dat werkgevers deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen. Om die reden is goedgekeurd dat - gedurende de werking van het nieuwe beleidsbesluit - niet aan deze verplichting hoeft te worden voldaan. Let op! Er moet nog wel een digitale kopie van het identiteitsbewijs bij de administratie worden bewaard. Het is dus van belang dat een werknemer een digitale kopie van zijn paspoort of ID-kaart mailt aan de werkgever, zodra dit mogelijk is. Uit veiligheidsoverwegingen dient de werknemer dan wel zijn BSN onleesbaar te maken. Lees hierover meer op de website van de rijksoverheid.

Loonbelasting en corona: verlaging DGA loon, reiskostenvergoeding en werkkostenregeling
Meer weten?
Neem contact op.
Gerard Gelling - KroeseWevers
mr. Gerard Gelling
Loonheffingsspecialist
Stuur een mail +31 (0)5 91 65 78 57
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.