09-02-2018

Hypotheekrenteaftrek bij werken in Duitsland - compensatieregeling

Hypotheekrenteaftrek bij werken in Duitsland, compensatieregeling - KroeseWevers German Desk

In de grensstreek komt het veel voor dat men aan de ene kant van de grens woont en aan de andere kant van de grens werkt. Indien u in Nederland woont en in Duitsland werkt kan dat op dit moment een financieel nadeel met zich meebrengen. Dit nadeel ontstaat door het feit dat u in beginsel in Nederland geen belasting betaalt over uw arbeidsinkomsten uit Duitsland. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wijst de heffing over arbeidsinkomsten toe aan Duitsland. Het gevolg hiervan is dat u uw hypotheekrenteaftrek niet kunt effectueren.

Hypotheekrenteaftrek

Indien uw partner in Nederland werkt kan het zo zijn dat dit geen nadeel voor u is. U kunt in dat geval de hypotheekrenteaftrek aan uw partner toedelen. Indien uw partner echter een lager inkomen dan u geniet, kan er toch een nadeel ontstaan. Dit kan doordat uw partner bijvoorbeeld minder belasting verschuldigd is in Nederland. Het gevolg hiervan is dat de hypotheekrente ook tegen een lager belastingpercentage aftrekbaar is.

Omdat uw buren die in Nederland werken dit nadeel niet ondervinden, is er in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling opgenomen. Op deze manier wil men gelijkheid “in de straat” bewerkstelligen. Als tegenhanger komt Duitsland met een extra faciliteit voor Nederlanders werkend in Duitsland.

De compensatieregeling in Nederland

Vanaf het moment dat het nieuwe belastingverdrag in werking is getreden, oftewel per 1 januari 2016, bestaat er voor belastingplichtigen die wonen in Nederland en werken in Duitsland de mogelijkheid om gebruik te maken van de compensatieregeling.

Deze regeling werkt als volgt:
Er dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de fictieve fiscale situatie dat men in Nederland zou werken en wonen en wat hierbij de belastingdruk is ten opzichte van de situatie waarin men in Nederland woont en in Duitsland werkt.
Indien de verschuldigde belasting in Duitsland hoger is ten opzichte van de fictieve situatie dat men in Nederland woonachtig is en in Nederland werkt (en dus de hypotheekrenteaftrek kan effectueren), wordt dit verschil door de Nederlandse Belastingdienst gecompenseerd.
Doordat naast de Nederlandse faciliteit in de vorm van de compensatieregeling, Duitsland tevens een faciliteit heeft ingevoerd die uiteindelijk invloed kan hebben op de hoogte van de compensatie, bespreken wij onderstaand tevens deze Duitse faciliteit.

De tegemoetkoming vanuit Duitsland

Nederland wil gelijkheid in de straat, Duitsland wil daarnaast gelijkheid op de werkvloer. Indien men in Duitsland werkt, dient in Duitsland inkomstenbelasting te worden betaald.

In de Duitse nationale wet is een regeling opgenomen voor buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer onderworpen is aan de Duitse inkomstenbelasting of van wie de niet aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen inkomsten minder zijn dan de in Duitsland geldende belastingvrije som van +/- € 8.800 (bij gehuwden +/- € 17.600).

Ehegattensplitting

Indien u aan deze voorwaarden voldoet heeft u op verzoek recht op dezelfde persoonlijke fiscale voordelen als inwoners van Duitsland. Het belangrijkste fiscale voordeel waarvoor u in Duitsland in aanmerking komt, is de indeling in de belastinggroep 3 (Steuerklasse 3) met een hogere belastingvrije voet, de zogenoemde ‘Ehegattensplitting’.

Ter verduidelijking volgt hier een voorbeeld uit de parlementaire behandeling van dit onderwerp (Kamerstukken, 33 615 Nota naar aanleiding van het Verslag).

Voorbeeld

X woont in Nederland en werkt als grensarbeider in Duitsland. Hij geniet een inkomen van € 60.000.
Zijn echtgenoot Y geniet inkomen uit Nederland van € 20.000. X en Y hebben geen kinderen. De bedragen en tarieven hebben betrekking op 2013.

De inkomsten van de beide echtgenoten waarover zij in Duitsland niet belastingplichtig zijn, zijn hoger dan 2x de belastingvrije som van € 8.130 = € 16.260, namelijk € 20.000. Zij komen op grond van de Duitse nationale wet dan niet in aanmerking voor het ‘Splittingverfahren’. De bij het inkomen (na aftrekbare bedragen) behorende Duitse belasting is € 13.517 en € 743 ‘Solidaritätszuschlag’.

Onder het nieuwe belastingverdrag is Duitsland akkoord gegaan om het “splittingverfahren” toe te passen indien het gezinsinkomen niet voldoet aan de voorwaarden van de bovengenoemde Duitse wetgeving (Kamerstukken, 33 615 Nota naar aanleiding van het Verslag):

Vervolg

Onder de regeling van het nieuwe Verdrag komen zij wel in aanmerking voor het ‘Splittingverfahren’. Zij hebben dan recht op de dubbele belastingvrije som, maar bij de tariefsberekening wordt rekening gehouden met de € 20.000 Nederlandse inkomsten vanwege het progressievoorbehoud. De gezamenlijke belasting bedraagt dan € 10.363 en de ‘Solidaritätszuschlag’ € 570.

Ten opzichte van het huidige belastingverdrag brengt dit in de bovenstaande berekening een voordeel van
€ 3.327 met zich mee. Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken is het overigens van belang dat u bent getrouwd. Geregistreerd partnerschap wordt op dit moment in Duitsland (nog) niet erkend.

Conclusie

Nederland en Duitsland komen u tegemoet indien u in Nederland woont en in Duitsland werkt. Nederland door de invoering van de compensatieregeling en Duitsland middels het van toepassing verklaren van het “splittingverfahren” in een verruimde vorm. Men kan alleen van de Duitse faciliteit gebruik maken indien men getrouwd is. Trouwplannen maken en deze doorzetten kan voor wat betreft deze faciliteit dus bijzonder interessant zijn. Mocht er in Duitsland vervolgens meer belasting verschuldigd zijn dan volgens de fictieve Nederlandse berekening, dan zal Nederland dit nadeel compenseren.

Hypotheekrenteaftrek bij werken in Duitsland - compensatieregeling
Meer weten?
Neem contact op.
Farial Karimi-Walibabak - KroeseWevers
mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Belastingadviseur
+31 (0)5 41 21 74 20
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld