31-01-2017

Het nieuwe belastingverdrag Nederland - Duitsland en de overgangsregeling

Bestuurdersbeloning als geschaftsführer

In april 2012 heeft Nederland het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Het nieuwe verdrag is op 1 januari 2016 in werking getreden. In het nieuwe verdrag zijn een aantal zaken gewijzigd. Een van deze wijzigingen betreft de heffingsrechten over pensioenen. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk genoemd worden.

Heffing private pensioen afhankelijk van leeftijd

Onder het oude verdrag werden private pensioenen afkomstig uit Nederland belast in het woonland. Is een belastingplichtige verhuisd naar Duitsland, dan werden deze private pensioenen dus belast in Duitsland. Het Duitse belastingstelsel kent een zeer mild regime voor private pensioenen. Slechts een klein deel van het pensioen wordt in de heffing betrokken. Het percentage dat in de heffing wordt betrokken, is afhankelijk van de leeftijd van de belastingplichtige bij het ingaan van het pensioen. Ontvangt een belastingplichtige pensioen vanaf zijn 65ste, dan wordt slechts 18% van de uitkering in de heffing betrokken.

Nieuwe uitzondering: meer dan €15.000 pensioen inclusief AOW

Onder het huidige (nieuwe) verdrag is de heffingsbevoegdheid over private pensioenen in beginsel ongewijzigd gebleven. Als hoofdregel geldt nog steeds dat private pensioenen worden belast in het woonland. Hier bestaat echter een belangrijke uitzondering op. Wanneer de totale pensioenen tezamen meer dan € 15 000 euro bruto per jaar bedragen, verschuift het heffingsrecht naar het land van uitkering. De genoemde grens van € 15 000 is inclusief AOW. Het behoeft derhalve geen nadere toelichting, dat in veel gevallen het heffingsrecht over private pensioenen door het huidige verdrag naar Nederland is verschoven.

Duizenden euro’s nadelig voor hoogste belastingschijf

Uit eigen berekeningen is gebleken dat vooral voor hogere inkomens het nadeel aanzienlijk kan zijn. Belastingplichtigen die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen, worden het hardst getroffen. Het nadeel kan oplopen tot duizenden euro’s netto per jaar. De staatssecretaris heeft voor deze groep mensen getracht het leed enigszins te verzachten door middel van een overgangsregeling. Deze regeling zorgt er voor dat de overstap naar de huidige/nieuwe situatie meer geleidelijk verloopt.

Keuzerecht

De overgangsregeling zal gedurende zes jaren van toepassing zijn. In het huidige (nieuwe) verdrag is echter een jaar keuzerecht opgenomen. Dit houdt in dat belastingplichtigen na invoering van het verdrag nog een jaar lang het oude verdrag mogen toepassen. Gezien het belastingverdrag per 1 januari 2016 in werking is getreden, kan alleen voor het belastingjaar 2016 gebruik worden gemaakt van dit keuzerecht. Hier zal voor worden gekozen indien dit voor hen voordeliger is. Juist voor de belastingplichtigen die nadeel ondervinden van het huidige verdrag en het oude verdrag gunstig is, zullen gebruik maken van het keuzerecht.

De overgangsregeling bestaat naast het keuzerecht. De overgangsregeling kan – bij gebruik van het keuzerecht - nog slechts vijf jaren toegepast worden. De regeling ziet op een aangepast belastingtarief voor private pensioenen. Dit aangepaste tarief stijgt in de zes jaren met 5% per jaar. In het zesde jaar (2021) geldt een belastingtarief van 30%. Het zevende jaar geldt het reguliere belastingtarief volgens de Nederlandse inkomstenbelasting.

Overgangsregeling: geen noemenswaardig effect voor belastingschijf 2, beperkt effect voor 3e en 4e belastingschijf

Uit berekeningen is gebleken dat in de meeste gevallen de overgangsregeling enkele jaren minder effect heeft dan de genoemde zes jaren. Voor inkomens belast in de tweede schijf heeft de overgangsregeling geen (noemenswaardige) effect. Voor de hogere inkomens belast in de derde en vooral vierde belastingschijf is gebleken dat de regeling maximaal vier jaar werkt. Daarna is het gemiddelde belastingtarief lager dan het gereduceerde tarief uit de overgangsregeling. Hierdoor levert het toepassen van de overgangsregeling in deze jaren geen voordeel op.

Hypotheekrenteaftrek

Vermeld dient te worden, dat veel gepensioneerden onder het oude belastingverdrag geen voordeel van de hypotheekaftrek genoten. Het loonde zich voor hen niet gebruik te maken van de keuzeregeling om aangemerkt te worden als binnenlands belastingplichtige. Onder het huidige (nieuwe) verdrag is hun gehele inkomen echter in Nederland belast, waardoor de hypotheekrenteaftrek wél tot voordeel kan leiden. Vanaf 2015 zijn de regels echter gewijzigd. Het bestaande keuzerecht is vervangen door de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Dit houdt in dat alleen wanneer 90% of meer van het inkomen in Nederland belast is, buitenlands belastingplichtigen in Nederland recht hebben op aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, en heffingskortingen. Het in aftrek brengen van de hypotheekrente brengt een voordeel met zich mee en compenseert zo enigszins het nadeel van de hogere belastingdruk. Onderstaand voorbeeld illustreert dit.

Situatie: inwoner van Duitsland, AOW €13.500 en €50.000 bedrijfspensioen

Uit bovenstaande berekening blijkt dat voor de hogere inkomens de overgangsregeling slechts 3 jaren effect heeft. In sommige situaties kan de hypotheekrente er voor zorgen dat het nadeel enigszins beperkt wordt.

Wat is het effect op uw persoonlijke situatie?

Bent u woonachtig in Duitsland en ontvangt u uw pensioeninkomsten uit Nederland en wilt u uw persoonlijke situatie beoordelen met een adviseur? Onze German Desk is dagelijks actief rondom het nieuwe belastingverdrag en de overgangsregeling hiervan. We kunnen voor u uitzoeken welk nadeel u ondervindt van het nieuwe belastingverdrag en of u gebruik kunt maken van de overgangsregeling. Daarnaast beantwoorden wij graag al uw overige vragen. Zo krijgt u een nauwkeurig beeld over welke gevolgen de nieuwe regels voor u hebben.

Meer weten?
Neem contact op.
Farial Karimi-Walibabak - KroeseWevers
mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Belastingadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 41 21 74 20
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld