21-06-2016

Exit VAR, welkom modelovereenkomsten

Siteimg album news 277 img 1861

Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Wat resteert is de mogelijkheid om zekerheid vooraf te verkrijgen over de gevolgen van een gebruikte overeenkomst voor de loonheffingen. Die zekerheid kan worden verkregen door de eigen overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst, of door een van de goedgekeurde (model-) overeenkomsten te gebruiken. In de praktijk bestaan nog veel vragen en onduidelijkheden over de nieuwe situatie.

Inhoudelijk geen wijzigingen

De wetgeving op grond waarvan al dan niet sprake is van inhoudingsplicht is niet gewijzigd. In antwoord op Kamervragen bevestigt de Staatssecretaris expliciet dat de grens tussen ondernemerschap en dienstverband niet verandert: “Alles wat ten tijde van de VAR mocht, mag onder de Wet DBA ook. Alles wat onder de Wet DBA niet kan, kon onder de VAR ook al niet. Het wordt met de modelovereenkomsten wel veel duidelijker wat wel en niet kan”.

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van vier stappen of sprake is van inhoudingsplicht voor de loonbelasting:

  • beoordelen gezagsverhouding
  • beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid
  • beoordelen verplichting om loon te betalen
  • fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling

Tip
In de praktijk bestaat er regelmatig verschil van inzicht tussen de Belastingdienst en zzp’ers over de exacte grens tussen ondernemerschap en dienstbetrekking, getuige ook de vele rechtszaken over de VAR. Dat zal met de modelovereenkomsten niet anders zijn, waarbij de goedgekeurde overeenkomsten altijd binnen de grenzen van het ondernemerschap in de visie van de Belastingdienst passen. Dat betekent dat ook als de Belastingdienst geen goedkeuring verleent, toch sprake kan zijn van ondernemerschap. Uw adviseur kan u in deze situatie met maatwerk begeleiden.

In bijzondere situaties is het bovendien mogelijk dat een zzp’er wel als ondernemer wordt aangemerkt, maar dat een opdracht voor een of enkele opdrachtgevers zodanig is vormgegeven dat toch sprake is van een dienstbetrekking.

In die situaties moeten dan wel loonheffingen worden ingehouden en afgedragen. Het één sluit het ander namelijk niet uit.

Pas op met aanpassingen modelovereenkomst

In de gepubliceerde modelovereenkomsten staan bepaalde passages gemarkeerd. Als u deze passages aanpast, heeft u geen zekerheid meer over de loonheffingen. De overige artikelen kunt u aanvullen of aanpassen naar uw eigen situatie, in beginsel zonder dat de zekerheid vervalt. Zorg er hierbij wel voor dat door aanvulling/aanpassing geen strijd ontstaat met de gemarkeerde artikelen. Anders vervalt de zekerheid alsnog.

Let op
Ook bij het aanpassen van de niet gemarkeerde passages kunnen problemen met de fiscale kwalificatie ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als deze onderdelen zodanig worden aangepast dat deze daarmee strijdig zijn met de gemarkeerde passages. Daar komt bij dat de overeenkomsten vooralsnog alleen getoetst zijn op de fiscale aspecten. Het is niet uitgesloten dat de overeenkomsten andere juridische misslagen bevatten. Het is daarom raadzaam de overeenkomst goed te (laten) controleren. In de gepubliceerde individuele overeenkomsten zijn geen markeringen aangebracht. U kunt deze overeenkomsten alleen gebruiken als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep.

Overgangstermijn

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR-verklaring niet meer geldig. Dit hoeft echter geen directe gevolgen te hebben. Tot 1 mei 2017 geldt namelijk een transitieperiode, waarin de Belastingdienst voornamelijk voorlichtend en ondersteunend op zal treden. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten partijen zich voortdurend inspannen om te zorgen dat aan de regels wordt voldaan. Bij misbruik wordt wel daadwerkelijk gehandhaafd en kan ook een boete worden opgelegd. Vanaf 1 mei 2017 moet u uw zaken definitief op orde hebben. De Belastingdienst zal vanaf die datum handhavend optreden als dat niet zo is. Hierbij kan sprake zijn van terugwerkende kracht als de (fictieve) dienstbetrekking feitelijk al voor 1 mei 2017 bestond. Beschikt u over een VAR met vrijwarende werking tot 1 mei 2016 dan geldt die terugwerkende kracht maximaal tot 1 mei 2016.

Btw en modelovereenkomsten

Daar waar de modelovereenkomsten zijn opgesteld om de gevolgen voor de loonheffingen te verduidelijken, zeggen deze overeenkomsten feitelijk niets over andere belastingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor de omzetbelasting een ander ondernemerbegrip. Daar waar sprake is van een dienstbetrekking, is geen ruimte voor de heffing van btw. De modelovereenkomsten gaan uit van het ontbreken van werkgeversgezag, zodat van een dienstbetrekking geen sprake is. In die situatie zal al gauw sprake zijn van btw-ondernemerschap, maar dit moet per geval afzonderlijk worden beoordeeld. Daarbij kunnen dan uiteraard specifieke vrijstellingen van toepassing zijn waardoor er geen btw hoeft te worden vermeld op de factuur, bijvoorbeeld als er medische prestaties worden verricht waarbij een BIG-registratie is vereist.

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld