06-03-2015

Een stimulans voor het reorganiserend vermogen van ondernemingen

Een stimulans voor het reorganiserend vermogen van ondernemingen - KroeseWevers

Een onderneming in moeilijkheden kan ervoor kiezen om een zogenaamd buitengerechtelijke akkoord aan te bieden aan haar schuldeisers. Op basis van de huidige wetgeving kan een enkele schuldeiser de totstandkoming van een dergelijk akkoord frustreren. Het wetsvoorstel ‘Wet Continuïteit Ondernemingen II’ tracht hier verandering in te brengen door mogelijk te maken dat tegenstemmende schuldeisers onder voorwaarden door de rechter kunnen worden gedwongen om medewerking te verlenen aan een buitengerechtelijke akkoord. Het doel van het wetsvoorstel is om onnodige faillissementen te voorkomen door ondernemers met dreigende betalingsproblemen te stimuleren die problemen in een vroeg stadium aan te pakken door middel van reorganisatie en herstructurering buiten faillissement.

Bevordering van succesvolle saneringen

Het wetsvoorstel beoogt het proces van herstructurering van problematische schulden bij ondernemingen buiten faillissement te flexibiliseren en te bespoedigen ten opzichte van de huidige situatie. Een buitengerechtelijk (dwang)akkoord, geïnspireerd door soortgelijke Engelse/Amerikaanse akkoorden, met zo min mogelijk formaliteiten, kosten en onzekerheden, moet voor ondernemingen hierin gaan voorzien.

Zowel de ondernemer zelf als een schuldeiser kan een akkoord aanbieden. De inhoud van het akkoord kan worden afgestemd op de omstandigheden van het geval. Gedacht kan worden aan de omzetting van schulden in aandelen met verwatering van de bestaande aandeelhouders, het kwijtschelden van (een deel van) de vorderingen door schuldeisers, uitgifte van nieuwe aandelen aan een derde, of een combinatie hiervan.

Indien het akkoord door een meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders wordt ondersteund, die gezamenlijk twee derde deel van de schuldenlast vertegenwoordigen, kunnen de tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders tot medewerking worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring van het akkoord door de rechter. De voorgestelde regeling geldt voor ondernemingen, ongeacht welke activiteiten zij ontplooien en de rechtsvorm waarin zij worden gedreven. Als waarborg voor de schuldeisers dienen financiële gegevens en plannen voor de toekomst aan het voorstel van het akkoord te worden toegevoegd.

Stimulering van noodzaakfinanciering

Kredietverschaffers die kredieten verstrekken aan noodlijdende ondernemingen en daarbij zekerheden bedingen lopen op basis van de huidige wetgeving het risico dat indien er toch een faillissement volgt een curator de verstrekking van de zekerheden ongedaan maakt. Dit zorgt ervoor dat kredietverschaffers op dit moment erg terughoudend zijn met het verschaffen van een noodkrediet.

In het wetsvoorstel wordt een nieuwe regeling voorgesteld welke dit risico voor de kredietverschaffers verkleint. Bij het verschaffen van een noodkrediet door kredietverstrekkers ten behoeve van een buitengerechtelijk akkoord, komt in de wet een uitzondering voor deze kredietverschaffers op het gebied van de pauliana en verrekening. Naar verwachting zullen kredietverschaffers na invoering van het wetsvoorstel ‘eerder’ geneigd zijn om kredieten te verstrekken aan noodlijdende ondernemingen ten behoeve van een buitengerechtelijk akkoord.

Het streven van de minister van Veiligheid en Justitie is om het wetsvoorstel in het voorjaar van 2015 voor advies aan de Afdeling Advisering van de Raad van State te zenden. Indien het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt aangenomen betekent dit dat de Faillissementswet de grootste wijziging in jaren ondergaat.

Een stimulans voor het reorganiserend vermogen van ondernemingen
Meer weten?
Neem contact op.
Hans Eppink - KroeseWevers
mr. Hans Eppink
Directeur belastingadvies
Stuur een mail +31 (0)5 70 21 93 46
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketingcookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld