24-08-2021

Een nieuw pensioenstelsel: dit zijn de belangrijkste veranderingen

Een nieuw pensioenstelsel dit zijn de belangrijkste veranderingen

Het kabinet heeft een pensioenakkoord gesloten waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over pensioenen. Oorspronkelijk zouden de nieuwe regels voor pensioenen ingaan vanaf 1 januari 2022, maar deze datum is inmiddels uitgesteld. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioenen ingaan vanaf 1 januari 2023. In dit artikel belichten we wat er op hoofdlijnen gaat veranderen in het nieuwe pensioenstelsel en wat dat op korte en langere termijn betekent voor werknemers en werkgevers.

Persoonlijke pensioenverwachtingen in het nieuwe pensioenstelsel

Met de veranderingen in het pensioencontract ligt het accent in het nieuwe pensioencontract minder op zekerheid. Er is dan sprake van een pensioenverwachting in plaats van een pensioenuitkering. Die pensioenverwachting wordt vanaf dat moment geadministreerd per deelnemer en is gebaseerd op het “persoonlijk pensioenvermogen”. Dat betekent in de praktijk dat de hoogte van de beschikbare premie vaststaat, maar de hoogte van de exacte pensioenuitkering niet. Zekerheid is er in principe pas op de pensioendatum als duidelijk is wat het behaalde rendement is op alle ingelegde premies en als bekend is wat de rentestand is (op de pensioendatum). De bedoeling daarvan is onder andere dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie, waarbij het risico op schommelingen lager wordt naarmate werknemers dichter bij hun pensioenleeftijd zitten.

Van opgebouwd pensioen naar beschikbare pensioenpremie

Het wordt in het nieuwe pensioenstelsel duidelijker wat er per werknemer aan premie is ingelegd en welk vermogen wordt opgebouwd. Het pensioenstelsel wordt daarmee transparanter en persoonlijker. Dat komt omdat het nieuwe pensioenstelsel uitgaat van ‘beschikbare pensioenpremie’. Bij beschikbare pensioenpremie is het uitgangspunt niet hoeveel pensioen er is opgebouwd, maar hoeveel pensioenpremie er voor de werknemer is ingelegd. Met die inleg wordt een pensioenkapitaal opgebouwd. Bereikt de werknemer de pensioendatum, dan kan met het pensioenkapitaal een pensioenuitkering worden aangekocht. Er wordt een vast percentage van de pensioengrondslag gehanteerd voor de beschikbare premie. Dit percentage is voor alle leeftijden gelijk. De hoogte van de maximale premie is nog niet definitief vastgesteld. Naar verwachting bedraagt deze tussen de 30 en 33 % van de pensioengrondslag.

Eén type partnerpensioen in nieuw pensioenstelsel

De verschillende soorten nabestaandenpensioen die nu nog bestaan veranderen straks in één type partnerpensioen. Hier worden de regels eenvoudiger gemaakt en wordt de financiële situatie van nabestaanden verbeterd. Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Het maximale partnerpensioen stijgt daarmee van 49% van de pensioengrondslag naar 50% van het salaris. Het partnerpensioen is straks dus niet meer afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in dienst was bij de werkgever. Er mag maximaal 50% van het salaris worden verzekerd. Voor werknemers ontstaat hierdoor duidelijkheid welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden.

Versoepeling heffing RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)

In het nieuwe pensioenakkoord is een tijdelijke versoepeling van de RVU afgesproken die het mogelijk maakt voor werknemers om drie jaar eerder te stoppen met werken. Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2021 en is vastgelegd in de Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Per 1 januari 2021 geldt voor RVU-regelingen tijdelijk een drempelvrijstelling. Normaliter worden bijdragen van de werkgever die het mogelijk maken voor werknemers om eerder te stoppen met werken belast met een RVU-heffing van 52%. De versoepeling van de RVU betekent dat er tijdelijk, onder voorwaarden en in specifieke situaties, geen RVU-heffing plaatsvindt. Deze versoepeling geldt voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat werkgevers in de jaren 2021 tot en met 2025 tot een in de wet bepaald bedrag een van RVU-heffing vrijgestelde uitkering, bijdrage of premie kunnen toekennen aan werknemers. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2025 hoeven werkgevers dus niet te betalen over een RVU tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW (€ 22.165 per jaar voor 2021). De vertrekregeling moet plaatsvinden in de laatste drie jaar voor de AOW-leeftijd.

Direct 10% van pensioenwaarde op te nemen in nieuw pensioenstelsel

Iedere pensioendeelnemer in Nederland krijgt vanaf 1 januari 2023 het wettelijk recht om eenmalig een bedrag op te nemen van maximaal 10% van het ouderdomspensioen. De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager, maar de keuze wordt geboden omdat het voor veel mensen aantrekkelijk kan zijn om eenmalig een bedrag aan het pensioenvermogen te onttrekken om te reizen, (hypotheek)schulden af te lossen, te verbouwen of zorgvoorzieningen te treffen. Alle pensioenuitvoerders moeten deze mogelijkheid aanbieden. Aan deze opnamemogelijkheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de pensioendeelnemer die hiervan gebruik maakt niet (ook) kan kiezen voor een hoog-/laagconstructie. Een pensioendeelnemer die overweegt om een bedrag ineens op te nemen doet er daarom goed aan voorafgaand advies in te winnen bij zijn adviseur.

Overgang naar nieuw pensioenstelsel

Het pensioenakkoord is er, maar de nieuwe Pensioenwet nog niet. In december 2020 is het conceptwetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” voorgelegd aan de markt ter consultatie. Op 10 mei 2021 heeft Minister Koolmees aangegeven dat de behandeling van het wetsvoorstel, rondom de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, meer tijd kost dan vooraf is ingeschat. Een van de redenen is de hoeveelheid reacties die de marktconsultatie heeft opgeleverd. Minister Koolmees verwacht nu dat de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 zal zijn. De overstap moet dan uiterlijk op 1 januari 2027 zijn gerealiseerd.

In het conceptwetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” is ook een overgangsregeling opgenomen. Voor bepaalde op 31 december 2021 bestaande pensioenregelingen kan gebruik worden gemaakt van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling kan worden toegepast op bestaande pensioenregelingen met een progressieve premie. In de brief van 10 mei 2021 aan de Tweede Kamer wordt niet ingegaan op (de termijn voor) het overgangsrecht. Het lijkt logisch dat ook deze met een jaar wordt verlengd. Dit is echter nu (nog) niet bekend. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u.

Vragen over pensioen en inkomen?

Heeft u vragen over de gevolgen voor de huidige pensioenregelingen in uw organisatie? U kunt als werkgever met al uw vragen over pensioen en inkomen bij onze adviseurs terecht. Zij helpen u graag.

Een nieuw pensioenstelsel: dit zijn de belangrijkste veranderingen
Meer weten?
Neem contact op.
Claudia Pont - KroeseWevers
Claudia Grimberg-Pont
Specialist pensioen en inkomen
Stuur een mail +31 (0)5 33 03 43 85
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om onze website te verbeteren maar ook om u gepersonaliseerde content te kunnen bieden. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u uw voorkeuren aanpassen.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld