24-03-2020

De meestgestelde vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De 10 meestgestelde vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet verschillende maatregelen aan om u als ondernemer te ondersteunen. Eén van die maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die per direct de regeling werktijdverkorting heeft vervangen. Met de NOW kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% ontvangen als u meer dan 20% omzetverlies hebt door de coronacrisis. De specialisten van KroeseWevers krijgen van werkgevers veel vragen over deze maatregel. In dit artikel geven we antwoord op de meestgestelde vragen.

De 10 meestgestelde vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vraag 1: Ik heb werktijdverkorting aangevraagd, krijg ik nu automatisch een uitkering op basis van de NOW?

De regeling werktijdverkorting is op 17 maart 2020 per direct vervangen door de NOW. Al ingediende aanvragen worden volgens de nieuwe regeling afgehandeld. Het UWV zal bij behandeling van de aanvraag bij de werkgever de ontbrekende informatie opvragen zodat de aanvraag volgens de criteria voor de NOW-regeling beoordeeld kan worden. Deze informatie moet voor 30 april aangeleverd worden.

De enige uitzondering geldt voor aanvragen van werktijdverkorting die al voor de inwerkingtreding van de NOW waren afgehandeld. Voor deze aanvragen geldt dat eerst 6 weken sprake is van werktijdverkorting en daarna eventueel pas van de NOW.

Vraag 2: Wat zijn de voorwaarden van de NOW-regeling?

Naast een verwachte omzetdaling van ten minste 20% vanwege de coronamaatregelen, geldt dat u tijdens de periode dat u gebruik maakt van de NOW-regeling geen verzoek mag doen om iemand te ontslaan vanwege bedrijfseconomische maatregelen.

Vraag 3: Hoe moet het omzetverlies worden berekend?

Zowel omzetverlies als loonsom zijn belangrijke variabelen in deze regeling. Want hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor u als werkgever. Maar hoe berekent u nu uw omzetverlies? In eerste instantie deelt u uw totale omzet in 2019 door vier om zo tot een driemaandelijkse omzet te komen. Deze omzet vergelijkt u met de omzet in de maanden maart, april en mei in 2020. Als u van mening bent dat het omzetverlies pas later terug te zien is, mag u ook een vergelijk maken met de periode april tot en met juni 2020 of mei tot en met juli 2020. Is het verwachte omzetverlies meer dan 20%, dan kunt u een aanvraag voor de NOW indienen.

Vraag 4: Wat wordt er bedoeld met loonsom?

Het UWV berekent de loonsom op basis van gegevens uit de loonaangifte januari 2020 bij de Belastingdienst. Zij gebruikt hiervoor gegevens van het socialeverzekeringsloon (SV-loon), die zij automatisch van de Belastingdienst overneemt. Als deze gegevens niet voor handen zijn, dan worden de gegevens van november 2019 gebruikt. Hier bovenop komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten. Denk hierbij aan vakantiegeld, pensioen en sociale premies. Verder geldt een compensatie tot een loon van € 9.538,- per werknemer, per maand.

Vraag 5: Hoeveel geld krijg ik vergoed?

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een pakket maatregelen bekend gemaakt, waarbij de vergoeding is gemaximeerd op 90% van het totale loon van het bedrijf. Wanneer een ondernemer aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de loonkosten voldoet zal het UWV een voorschot van 80% subsidie verstrekken op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Het UWV verwacht het eerste voorschot binnen 2-4 weken te betalen.

Vraag 6: Geldt de regeling ook voor oproepkrachten?

Ja, de regeling geldt ook voor oproepkrachten. Ook als er wettelijk gezien geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. Kiest de werkgever er voor om in de periode waarover subsidie wordt gevraagd de lonen van oproepkrachten door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in januari 2020, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie.

Vraag 8: Mag een DGA ook de NOW aanvragen?

DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen niet onder de regeling. Ook niet als voor een vrijwillige verzekering is gekozen.

Vraag 9: Wanneer kan ik de NOW aanvragen?

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 open te stellen. Het is nog niet duidelijk of deze datum haalbaar is. Daarom is in de regeling opgenomen dat de aanvraagperiode voor deze subsidie van 14 april tot en met 31 mei 2020 loopt of zoveel eerder als mogelijk. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Vraag 10: Heb ik voor het doen van een aanvraag e-herkenning nodig?

Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Uiteraard wordt wel op fraude gecontroleerd.

Andere vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u als werkgever vragen over uw situatie of wilt u geholpen worden met de aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel? Neem voor de tegemoetkoming in loonkosten contact op met Thessa van Zoeren via thessa.vanzoeren@kroesewevers.nl of één van onze andere specialisten. Zij zijn bereikbaar op +31 (0)546 82 14 28. Zij helpen u graag verder. Heeft u als ondernemer vragen over andere maatregelen in verband met de coronacrisis? Bijvoorbeeld over fiscale maatregelen of wenst u hulp bij het verkrijgen van een financiering of krediet, in dit artikel ziet u bij wie u hiervoor binnen KroeseWevers terecht kunt.

De meestgestelde vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Meer weten? Neem contact op.
Thessa van Zoeren - KroeseWevers
Thessa van Zoeren
Adviseur arbeidsrecht
Stuur een mail +31 (0)5 33 03 43 36
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.