08-08-2021

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenregeling?

I Stock 1253272878

Het is belangrijk dat u weet of en zo ja, welke cao van toepassing is en of er sprake is van een verplichte pensioenregeling voor uw werknemers. Heeft u dit niet inzichtelijk? Dan kan dit grote (financiële) gevolgen hebben voor uw onderneming. In dit artikel leest u op welke manieren u gebonden kunt zijn aan een cao en / of pensioenregeling.

Gebondenheid cao

De wet bepaalt dat er meerdere mogelijkheden zijn waardoor een werkgever gebonden kan zijn aan een cao.
Hieronder leest u welke dat zijn:

 • 1. Algemeen verbindend verklaring

  Iedere cao heeft zijn eigen werkingssfeerbepaling. Om te beoordelen of er wordt voldaan aan de werkingssfeerbepaling, moet worden gekeken naar de aard van de onderneming, de bedrijfsactiviteiten en de feitelijke werkzaamheden die binnen de onderneming worden uitgevoerd.

  Valt een onderneming onder de werkingssfeer van een cao die algemeen verbindend is verklaard, dan houdt dit in dat deze cao van toepassing is. De onderneming hoeft hiervoor geen lid te zijn van een werkgeversorganisatie.

 • 3. Lid werkgeversorganisatie

  Het kan ook zijn dat de werkgever is aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Leden van deze werkgeversorganisatie zijn dan rechtstreeks gebonden aan een cao waar de werkgeversorganisatie partij bij is.

 • 2. Incorporatiebeding

  Een tweede mogelijkheid om een cao voor de medewerkers toe te passen is door middel van een incorporatiebeding. De cao maakt hiermee onderdeel uit van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat een werkgeer niet zomaar kan besluiten de cao niet meer toe te passen.

  Let op! Een werkgever kan niet zomaar kiezen voor de meest gunstige cao. Indien de werkgever onder een andere algemeen verbindend verklaarde cao valt, dan is deze cao ook in ieder geval van toepassing. Dit kan betekenen dat de werkgever aan twee cao’s dient te voldoen, hetgeen waarschijnlijk niet de bedoeling zal zijn.

 • 4. Ondernemings-cao

  Tot slot is er ook nog de mogelijkheid voor het afsluiten van een ondernemings-cao. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of meer werknemersorganisatie(s). Dit geldt vaak voor grotere organisaties.

Belang cao

Op het moment dat op grond van bovenstaande mogelijkheden een cao van toepassing is binnen een onderneming, kan de werknemer aanspraak maken op de rechten en plichten die voortvloeien uit deze cao. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor een werkgever.

In het algemeen geldt dat een werknemer met terugwerkende kracht tot 5 jaar nakoming kan vorderen van de aanspraken waar hij volgens de cao recht op heeft.

Pensioen

In Nederland geldt geen pensioenplicht. Toch moet een groot aantal werkgevers in Nederland zich aanmelden bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Hoe kan worden vastgesteld of er sprake is van een verplichte aansluiting?

Een verplichting om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds volgt uit het toepasselijke verplichtstellingsbesluit. In dit besluit wordt beschreven welke bedrijfsactiviteiten tot de werkingssfeer behoren. Ook wordt bepaald wie als werknemer wordt aangemerkt.

Of een werkgever zich verplicht moet aansluiten is veelal verder afhankelijk van de mate waarin de onderneming werkzaamheden uitvoert die zijn opgenomen in het verplichtstellingsbesluit. Wanneer de onderneming deze werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak verricht, dan is sprake van een verplichting om aan te sluiten. Het hoofzakelijkheidscriterium kan per pensioenfonds (c.q. branche) verschillen. Dit kan worden gerelateerd aan de omzet, maar ook aan het aantal werknemers, arbeidsuren of de loonsom. Er zijn ook pensioenfondsen die geen hoofdzakelijkheidscriterium hanteren.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer een werkgever ten onrechte niet is aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, kan dit grote (financiële) gevolgen opleveren voor de werkgever in kwestie.
Het bedrijfstakpensioenfonds kan in een dergelijke situatie de onderneming met terugwerkende kracht aansluiten en de niet betaalde premies over het verleden opeisen. Ook kunnen de bestuurders van de onderneming hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de bijdragen die verschuldigd zijn. Bovendien verwerven de werknemers van rechtswege pensioenaanspraken. Een (voormalig) werknemer of een nabestaande van een (voormalig) werknemer kan dus een pensioenuitkering claimen bij het bedrijfstakpensioenfonds ook al is er geen premie betaald. Dit geldt uiteraard in de situatie dat vast is komen te staan dat de werkgever inderdaad onder de reikwijdte van de verplichtstelling valt en dus aangesloten had moeten zijn bij het bewuste bedrijfstakpensioenfonds. Op het moment dat bedrijfsactiviteiten wijzigen, waardoor een verplichting om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds aan de orde is, dan geldt deze verplichting vanaf het moment dat de werkingssfeer van toepassing is.

Wie is nu verantwoordelijk voor de aanmelding bij het pensioenregeling?

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de vaststelling of er sprake is van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Op grond van de wet heeft de werkgever op dit onderdeel zelfs een onderzoeksplicht. Dit onderzoek is vooral van belang bij het opstarten van de onderneming, bij een fusie, een overname of een wijziging van de bedrijfsactiviteiten.

Meer weten?

Bent u benieuwd of u alles goed hebt geregeld op het gebied van cao en pensioen? Of hebt u andere vragen op het gebied van pensioen & inkomen? Met de adviseurs van de KroeseWevers Werkgeversdesk haalt u de juiste kennis in huis. Voor meer informatie over onze diensten en dit artikel kunt u contact opnemen met Claudia Grimberg-Pont.

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenregeling?
Meer weten?
Neem contact op.
Claudia Pont - KroeseWevers
Claudia Grimberg-Pont
Specialist pensioen en inkomen
Stuur een mail +31 (0)5 33 03 43 85
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om onze website te verbeteren maar ook om u gepersonaliseerde content te kunnen bieden. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u uw voorkeuren aanpassen.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld