22-04-2020

Btw en de coronacrisis: maatregelen en mogelijkheden voor ondernemers?

Verlenging maatregelen Noodpakket 2.0 tot 1 oktober 2020

Hoe zit het met de btw-teruggaaf als u door de coronamaatregelen evenementen of bijeenkomsten heeft moeten annuleren? Waar moet u rekening mee houden als u vouchers of tegoedbonnen verstrekt? En wat zijn de btw-gevolgen nu u meer zorgpersoneel uitleent dan anders? De btw-specialisten van KroeseWevers behandelen in dit artikel verschillende btw-gerelateerde onderwerpen en hoe hiermee om te gaan tijdens de coronacrisis.

1. Annuleren van evenementen of bijeenkomsten

Ten aanzien van het organiseren van evenementen of bijeenkomsten is vaak een (gehele of gedeeltelijke) aanbetaling vereist. Als u als ondernemer het bedrag van deze aanbetaling al hebt ontvangen heeft u mogelijk ook de btw over deze aanbetaling reeds voldaan aan de Belastingdienst. In het geval van een annulering is het mogelijk deze btw terug te vragen bij de Belastingdienst. Deze teruggaaf is beperkt tot de btw over het bedrag dat u terugbetaalt aan uw afnemer. Van belang is om op te merken dat voor ondernemers die de reisbureauregeling toepassen andere regels gelden. Bovendien moet u zich er van bewust zijn dat een btw-teruggaaf alleen mogelijk is indien u zelf de terugbetaling verricht aan uw afnemer. Indien de uitkering door bijvoorbeeld een verzekeraar plaatsvindt, is er geen recht op teruggaaf van btw. Deze teruggaaf van btw kunt u verwerken in uw reguliere btw-aangifte. Wij adviseren u ten aanzien van de terugbetaling wel een creditfactuur uit te reiken.

2. Uitstel of de uitreiking van vouchers (tegoedbonnen)

Wordt de bijeenkomst of het evenement niet geannuleerd maar uitgesteld, dan zijn hier in principe geen btw-gevolgen aan verbonden. In het geval dat er een voucher (tegoedbon) wordt verstrekt, dan gelden er specifieke regels met betrekking tot de heffing van btw. Ook in deze situaties kan onder voorwaarden worden toegekomen aan een btw-teruggaaf.

3. Verschuldigde annuleringskosten aangemerkt als schadevergoeding?

Er zijn uiteraard ook situaties denkbaar dat een (gehele of gedeeltelijke) aanbetaling niet wordt terugbetaald aan de afnemer. Ook in die situaties is het (onder voorwaarden) mogelijk om de btw terug te vragen bij de Belastingdienst. Hiervoor is van belang dat de reeds ontvangen vergoeding als gevolg van de annulering wordt omgevormd tot een onbelaste schadevergoeding. Of dit mogelijk is, is sterk afhankelijk van de contractuele afspraken. Dit moet dus per situatie worden beoordeeld.

4. Oninbare vorderingen

Heeft u de btw al voldaan voor facturen die niet zijn betaald door de afnemer en waarvan u weet dat deze ook niet betaald gaan worden? Dan kunt u de btw op ‘oninbare vorderingen’ op korte termijn terugvragen. In de praktijk kan het overigens moeilijk zijn om vast te stellen hoe ‘oninbaar’ de vordering werkelijk is en of de factuur niet alsnog wordt betaald. In een dergelijke situatie geldt dat de btw in ieder geval terug kan worden gevraagd als er na het moment van opeisbaarheid een jaar is verstreken. Een aandachtspunt bij het terugvragen van btw is dat dit in het juiste belastingtijdvak plaatsvindt.

5. Btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel

In deze tijd wordt er - meer dan normaal het geval is - zorgpersoneel in- en uitgeleend. Het uitlenen van zorgpersoneel leidt echter in principe tot de heffing van btw. Die btw is (veelal) niet aftrekbaar bij de inlenende zorgpartij. Dit kostprijsverhogende effect is juist tijdens de coronacrisis ongewenst. Daarom is besloten dat het uitlenen van zorgpersoneel in de periode van 16 maart tot en met 16 juni 2020 (dus gedurende 3 maanden) vrijgesteld is van de heffing van btw. Hierbij gelden de volgende drie voorwaarden (waarbij aan alle voorwaarden moet worden voldaan):

  • Het zorgpersoneel wordt uitgeleend aan een zorginstelling of zorginrichting die voor haar primaire activiteiten een btw-vrijstelling toepast;
  • De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op deze goedkeuring in de administratie vast te leggen; en
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5%.

Met betrekking tot deze goedkeuring is niet van belang welke partij als uitlener optreedt. Het hoeft dus niet uitsluitend te gaan om het in- en uitlenen van zorgpersoneel tussen zorginstellingen.

Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal volledig btw-belaste prestaties verricht, ondanks de toepassing van deze goedkeuring, zijn volledige btw-aftrek behoudt.

6. Gratis verstrekken van medische hulpmiddelen en/of apparatuur

Ten aanzien van de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen en/of apparaten aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw voldaan te worden. Normaliter kunnen deze gratis verstrekkingen wel tot gevolg hebben dat het recht op aftrek van btw bij de verstrekker komt te vervallen. Op basis van de goedkeuring in het nieuwe beleidsbesluit is het nu mogelijk om i.v.m. de coronacrisis gratis medische hulpmiddelen en/of apparatuur te verstrekken, zonder dat daarmee het (gehele) recht op aftrek van voorbelasting komt te vallen. De gemaakte kosten worden namelijk aangemerkt als algemene kosten, waardoor bij de bepaling van de pro rata geen rekening hoeft te worden gehouden met de gratis verstrekkingen.

Let op! De ondernemer dient op de factuur te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring. Ook dient hij de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vast te leggen.

De Rijksoverheid heeft een specifieke lijst gepubliceerd met daarin de medische hulpmiddelen en/of apparaten die onder deze goedkeuring kunnen vallen.

7. Verlaagd btw-tarief online sportlessen

Veel sportscholen bieden tijdens de huidige ‘intelligente lockdown’ online sportlessen aan. Strikt genomen kunnen deze online sportlessen niet delen in verlaagde btw-tarief waar sportscholen normaliter gebruik van maken. Het nieuwe beleidsbesluit bevat de tijdelijke goedkeuring dat het verlaagde tarief ook van toepassing is op het aanbieden van online sportlessen. Deze maatregel geldt totdat de sportscholen weer geopend mogen worden.

Btw en de coronacrisis: maatregelen en mogelijkheden voor ondernemers?
Meer weten? Neem contact op.
Peter van der Sluis - KroeseWevers
Peter van der Sluis MSc
Belastingadviseur
Stuur een mail + 31 (0)5 38 50 49 34
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketingcookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld