26-10-2020

Bestuurdersbeloning als geschaftsführer; let op, wijziging beleid!

Bestuurdersbeloning als geschaftsführer

In een eerder artikel op onze website hebben wij u reeds gewezen op de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting indien sprake is van een bestuurdersbeloning als geschäftsführer. De regelgeving inzake buitenlandse bestuurdersbeloningen wordt echter mogelijk aangepast. In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 heeft het kabinet in een beleidsstandpunt aangekondigd niet langer de goedkeuring te hanteren om de vrijstellingsmethode toe te passen inzake bestuurdersbeloningen. Dit leidt voor directeuren/commissarissen mogelijk tot een hogere belastingdruk.

Voorkoming dubbele belasting werknemersbeloningen

Ter voorkoming van dubbele belasting bestaat een verschil in behandeling inzake de bestuurdersbeloningen en de beloningen die zien op inkomsten uit dienstbetrekking. Voor inkomsten uit dienstbetrekking wordt de vrijstellingsmethode gehanteerd (met progressievoorbehoud) om dubbele belastingheffing te voorkomen. Bij toepassing van deze vrijstellingsmethode wordt het Duitse inkomen vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelasting. In feite leidt de vrijstelling met progressievoorbehoud tot een vrijstelling tegen het gemiddelde Nederlandse tarief dat van toepassing is op de werknemer. De methode houdt geen rekening met het (lagere) belastingtarief dat in Duitsland over de inkomsten wordt geheven.

Belastingheffing en voorkoming dubbele belasting bestuurders- en commissarisbeloningen

Het inkomen van een bestuurder of commissaris is op basis van belastingverdrag Nederland-Duitsland belast in het land waar de vennootschap is gevestigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen is in het verdrag de afspraak gemaakt tot de verrekeningsmethode. De verrekeningsmethode werkt als volgt: de daadwerkelijk in Duitsland betaalde inkomstenbelasting wordt verrekend met de Nederlandse inkomstenbelasting. Het is nadelig wanneer de in Duitsland betaalde belasting lager is dan de toerekenbare Nederlandse belasting. Nederland zal heffen naar Nederlandse maatstaven waardoor er in principe ‘bij wordt geheven’. Vergeleken met de vrijstellingsmethode betekent dit dat er extra Nederlandse belasting betaald zal moeten worden.

Goedkeuring toepassing vrijstellingsmethode

In een goedkeuring, Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 18 juli 2008, staat Nederland het toe om op bestuurders/commissarisbeloningen in plaats van de verrekeningsmethode, de vrijstellingsmethode toe te passen. Er dient wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De bestuurdersbeloning is daadwerkelijk onderworpen aan de belastingheffing in het buitenland;

  • En in het buitenland geldt voor dergelijke inkomsten geen gunstiger belastingregime dan voor gewone inkomsten uit arbeid.

In Duitsland is hier in de meeste gevallen sprake van.

Wijzigingen: intrekken van de goedkeuring toepassen vrijstellingsmethode

In de notitie 2020 is aangekondigd dat de goedkeuring voor het toepassen van de vrijstellingsmethode voor bestuurders/commissarisbeloningen zal worden ingetrokken. In plaats van dat bestuurders de vrijstellingsmethode kunnen toepassen inzake de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, zal de verrekeningsmethode van toepassing zijn. Dit zal (mogelijk) leiden tot een hogere belastingdruk op het inkomen van bestuurders/commissarissen.

Gevolgen voor bestuursleden

Wanneer de wijzigingen zullen plaatsvinden is nog niet nader bekend gemaakt. Mogelijk zal dit per 1 januari 2021 zijn. Doordat de belastingdruk stijgt op het inkomen, zullen bestuursleden als gevolg van de wijziging een lager netto inkomen ontvangen. Door de toepassing van de verrekeningsmethode wordt de beloning van bestuurders minstens even zwaar belast als het inkomen van bestuurders in Nederlandse ondernemingen.

Impact van de wijziging in kaart brengen

Het is aan te raden voor bedrijven (bestuurders) om de impact van de wijziging in kaart te brengen en daarop te anticiperen. Zo is het goed om voor ogen te hebben welk deel van de beloning ziet op inkomsten uit dienstbetrekking (werknemers) en welk deel van de inkomsten ziet op de beloning voor bestuurderswerkzaamheden. Het is wellicht mogelijk hierin een splitsing aan te brengen. Werkzaamheden die de bestuurder uitvoert welke door ‘normale’ werknemers normaliter worden gedaan blijven belast in het land waar de fysieke arbeid wordt verricht. De beloning die voor deze werkzaamheden wordt genoten valt niet onder het bestuurdersartikel, maar onder het ‘normale’ werknemersartikel. Hierop wordt wel de vrijstellingsmethode toegepast.

Vragen over de aangekondigde wijziging?

Let wel op dat Duitsland in sommige gevallen het attractiebeginsel toepast. Dat houdt in dat de gehele vergoeding wordt geacht te zijn genoten in de hoedanigheid als bestuurder. Het is dan niet mogelijk een splitsing aan te brengen. Deze situatie kan worden voorgelegd aan de Nederlandse fiscus, om vooraf zekerheid te verkrijgen over de belastingheffing over de beloning. Wij kunnen u hiermee helpen.

Voor vragen over de aangekondigde wijziging, of wanneer u hulp nodig bij het splitsen van de werkzaamheden, kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs van de German Desk.

Bestuurdersbeloning als geschaftsführer; let op, wijziging beleid!
Meer weten?
Neem contact op.
Mr drs harold oude smeijers
Harold Oude Smeijers mr. drs.
Directeur belastingadvies
+31 (0)5 41 21 74 27
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld