05-12-2019

Belasting over inkomen piloten; waak voor dubbele belasting!

Belasting over inkomen piloten; waak voor dubbele belasting! KroeseWevers Belastingadvies

Piloten vliegen niet alleen overal naartoe, ze werken ook vaak voor een buitenlandse werkgever of worden op een buitenlandse locatie gestationeerd. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingheffing. Nederland wil - als woonstaat van de piloot - belasting over het salaris heffen. Terwijl de staat waar de werkgever gevestigd is, of de staat waar de piloot gestationeerd is, ook hun deel van de koek wil. Dit kan leiden tot vervelende situaties waarbij de piloot dubbel belasting moet betalen over het salaris. Hoe voorkom je dat je dubbel belasting betaalt?

Belastingverdragen

Belastingverdragen zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat inkomen dat eenmalig is genoten, meerdere malen wordt belast. Er is in sommige verdragen zelfs een speciaal artikel voor piloten opgenomen, die uit praktische overwegingen het heffingsrecht toebedeelt aan het land waar de werkgever is gevestigd. Nederland heeft echter een aantal verdragen gesloten waarin in afwijking hiervan de heffing is toegewezen aan het woonland van de werknemer. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Werknemersartikel

Dit artikel gaat echter alleen op als het land waar de feitelijke leiding van de werkgever gevestigd is overeenkomt met het land waar de piloot gestationeerd is. Als de piloot vervolgens ook weer in een ander land gestationeerd is, en dat land is een ander land dan zijn woonland of het land waar de feitelijke leiding van de werkgever is gevestigd, dan wordt teruggegrepen naar het reguliere werknemersartikel. Welk land dan het heffingsrecht heeft, is afhankelijk van de situatie.

Gesimplificeerde schematische weergave van het recht op belastingheffing

Gesimplificeerde schematische weergave van het recht op belastingheffing

Rechtszaak

Een recente uitspraak van de rechter heeft deze problematiek weer aan de kaak gesteld. Het betrof een piloot die in Nederland woonde, werkte bij een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde luchtvaartmaatschappij, en als gezagvoerder was gestationeerd in Italië. In totaal was de piloot 73 dagen werkzaam in Italië. Over het salaris dat de piloot hiervoor kreeg, werd door de werkgever Italiaanse loonbelasting ingehouden. De Belastingdienst gaf echter ook aan loonbelasting in te gaan houden, zodat de piloot in twee landen belasting moest gaan afdragen over eenzelfde salaris. De piloot is hierop naar de rechter gestapt.

Uitzonderingen

Aangezien het land waar de feitelijke leiding van de werkgever gevestigd is (het Verenigd Koninkrijk), niet overeenkomt met het land waar de piloot gestationeerd is (Italië), gaat het speciale pilotenartikel niet op. Daarom is het reguliere werknemersartikel van toepassing. Hierbij is het uitgangspunt dat de woonstaat – in dit geval Nederland - heft. De inspecteur is dan ook van mening dat Nederland exclusief bevoegd is om te heffen. De rechter stelt echter dat de uitzondering van toepassing is. Hierdoor heeft de werkstaat - Italië - het recht om te heffen. Er is namelijk sprake van een vaste inrichting in Italië. Een Italiaanse vestiging van de vliegmaatschappij, met een eigen bestuur en een eigen HR-afdeling. Zo werden ook de salariskosten van de piloot vanuit het Verenigd Koninkrijk doorbelast aan de in Italië gelegen vestiging. De piloot heeft recht op voorkoming van dubbele belasting voor het aantal dagen, te weten 73, dat hij in Italië heeft gewerkt. Door een tegemoetkoming van de inspecteur heeft de piloot echter voorkoming van dubbele belasting gekregen voor het gehele genoten brutosalaris.

Onaangename verrassingen voorkomen

Het internationale karakter van de werkzaamheden van piloten kan soms gecompliceerde belastingperikelen met zich meebrengen. Het is daarom altijd verstandig om uw fiscale positie goed te laten onderzoeken om onaangename verrassingen te voorkomen.

Meer weten? Neem contact op.

Mocht u vragen hebben of advies willen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan gerust en vrijblijvend contact op met één van onze belastingadviseurs.

Belasting over inkomen piloten; waak voor dubbele belasting!
Meer weten?
Neem contact op.
Farial Karimi-Walibabak - KroeseWevers
mr. Farial Karimi-Walibabak RB
Belastingadviseur
Stuur een mail +31 (0)6 10 95 89 20
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.