09-10-2020

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) onderdeel van Belastingplan 2021

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Bent u als ondernemer voornemens om te investeren in bedrijfsmiddelen? Mogelijk kunt u dan bij investeringsverplichtingen die zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020 profiteren van de nieuw in te voeren Baangerelateerde investeringskorting.

Het doel van de Baangerelateerde investeringskorting

Het doel van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) is het stimuleren van ondernemingen om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren en daarmee te voorkomen dat investeringen worden uitgesteld. De BIK is vormgegeven als een afdrachtvermindering loonheffingen. Dit betekent dat de ondernemingen de investeringskorting (gedeeltelijk) kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffingen.

Werking regeling

De BIK geldt alleen voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Dit betekent dat bij betaling op 31 december 2022 het bedrijfsmiddel dus uiterlijk op 30 juni 2023 in gebruik moet zijn genomen.

Bepaalde investeringen zijn uitgesloten voor toepassing van de BIK. Hiervoor wordt aangesloten bij investeringen die ook zijn uitgesloten voor toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Denk hierbij aan investeringen in woonhuizen, grond, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten en personenauto’s welke niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Ook investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur komen niet in aanmerking voor de BIK.

Voor de toepassing van de BIK zullen met ingang van 1 oktober 2020 de volgende staffels gelden:

  • Bij investeringen tot en met € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen ondernemingen een korting van 3,9% van het investeringsbedrag.

  • Bij investeringen boven € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen ondernemingen een korting van 3,9% over € 5.000.000 en 1,8% op het deel van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000.

Uitvoering van de regeling

De regeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de Belastingdienst. Uit de uitwerking van de regeling volgt dat bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen, wegens uitvoeringstechnische redenen, niet eerder dan 1 september 2021 een aanvraag kunnen doen. De maximale doorlooptijd tussen een ingediende aanvraag en de afgifte van een BIK-verklaring is 12 weken. Na ontvangst van deze BIK-verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de af te dragen loonheffingen.

Cumulatie met overige fiscale investeringsfaciliteiten

Voor kleinere investeringen geldt dat – als wordt voldaan aan alle voorwaarden – de KIA en BIK samen kunnen worden toegepast. Voor groene investeringen geldt dat – als wordt voldaan aan alle voorwaarden – de BIK kan worden toegepast in combinatie met de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Samenwerkingsverbanden voor de inkomstenbelasting

Bij samenwerkingsverbanden voor de inkomstenbelasting, zoals de vennootschap onder firma en de maatschap, mogen investeringen die in aanmerking komen voor de BIK onder voorwaarden op het niveau van het samenwerkingsverband worden beoordeeld.

Als voorwaarde wordt hierbij gesteld dat het samenwerkingsverband in zijn geheel bezien baangerelateerde investeringen doet welke investeringen (afgezien van de omvang) kwalificeren voor toepassing van de KIA en welke investeringen door de vennoten in het kader van het samenwerkingsverband zijn verricht. Ook investeringen in het buitenvennootschappelijk vermogen van (een van) de vennoten kunnen in aanmerking komen voor de BIK, voor zover deze investeringen zijn gedaan in het kader van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband zal in dit geval de aanvraag voor de BIK kunnen indienen en kwalificeren als BIK-inhoudingsplichtige.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Voor ondernemingen die deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting mogen investeringen die in aanmerking komen voor de BIK onder voorwaarden op het niveau van de fiscale eenheid worden beoordeeld.

Als voorwaarde wordt hierbij gesteld dat de fiscale eenheid in zijn geheel bezien baangerelateerde investeringen doet welke investeringen (afgezien van de omvang) kwalificeren voor toepassing van de KIA. Eén onderneming uit de fiscale eenheid dient aangewezen te worden als BIK-inhoudingsplichtige. Deze aangewezen BIK-inhoudingsplichtige kan vervolgens de aanvraag voor de BIK indienen met betrekking tot de kwalificerende investeringen van de gehele fiscale eenheid. De BIK-inhoudingsplichtige die de BIK-verklaring heeft aangevraagd, mag vervolgens de BIK-afdrachtvermindering die volgt uit de BIK-verklaring zelf toedelen aan de inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Als de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige geen toedeling maakt, wordt het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering volledig aan de BIK-inhoudingsplichtige toegewezen die de aanvraag heeft ingediend.

Budget en toekomst BIK

Er zal een budget beschikbaar gesteld worden van € 2 miljard per jaar. Eind 2021 zal, op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken worden of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of naar boven bij te stellen voor 2022. Dit zal uiterlijk op 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Wetsvoorstel ingediend

Let op: het wetsvoorstel inzake de BIK is op dit moment ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet dus eerst nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd en vervolgens ook worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Informeer bij uw fiscalist over de laatste stand van zaken indien u een (forse) investering overweegt.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) onderdeel van Belastingplan 2021

Meer weten? Neem contact op.

908 A3036 bewerkt
mr. Dennis Zuidersma
Belastingadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 70 21 93 38
908 A2834 bewerkt
Michiel Geurds MSc
Adviseur loonheffingen
Stuur een mail +31 (0)3 14 37 48 56
Erik Schapink - KroeseWevers
Erik Schapink
Subsidieadviseur
Stuur een mail +31 (0)5 41 21 74 49
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om onze website te verbeteren maar ook om u gepersonaliseerde content te kunnen bieden. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u uw voorkeuren aanpassen.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld