23-06-2016

Acht tips voor ondernemers

Siteimg album news 279 img 1862

Wij geven u acht tips die voor u als ondernemer, maar ook voor uw werknemers van belang kunnen zijn.

 1. Loondoorbetalingsplicht bij ziekte dga
  Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie dat wanneer u ziek wordt, uw bv de plicht heeft om uw loon door te betalen. Net als bij iedere andere zieke werknemer geldt voor uw bv als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsplicht gedurende maximaal twee jaar van minimaal 70% van het loon (maximumdagloon). De bv kan zich verzekeren tegen de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. De meeste verzekeraars staan echter niet toe dat de dga deelneemt aan een dergelijke ziekteverzuimverzekering. De dga die verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen kan doorgaans wel verzekerd worden. In de algemene vergadering (van aandeelhouders) kunt u echter ook besluiten om u zelf een hoger percentage dan 70% van het loon door te betalen bij ziekte. Dit moet dan worden vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst.
 2. Brug-WW per 1 april verruimd
  De brug-WW is vanaf 1 april 2016 ook beschikbaar gesteld voor opleiding en omscholing buiten de sectorplannen. Deze brug-WW zonder sectorplan wordt tijdelijk maximaal twee jaar uitgekeerd in plaats van een jaar. Voorwaarde is wel dat een werkgever de nieuwe werknemer acht uur per week in dienst neemt gedurende de opleidingsperiode én een baangarantie biedt van ten minste zes maanden. Aanvragen voor deze uitgebreide Scholingsregeling buiten de sectorplannen kunnen van 1 april 2016 tot uiterlijk 31 maart 2018 worden ingediend.
 3. Eigenrisicodrager of UWV
  Beslis voor de zomer of u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA-vast, WGA-flex en ZW wilt worden. Wijzigingen moeten namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven. Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex namelijk aan elkaar gekoppeld. U wordt dus voor beiden eigenrisicodrager óf u laat de verzekering via het UWV lopen. Omdat het geen eenvoudige materie is, is het verstandig tijdig uit te zoeken wat voor u de beste optie is. Op dit moment is het nog niet mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA-flex te zijn. Wilt u overschakelen van de publieke verzekering via het UWV naar het eigenrisicodragerschap en heeft u een ondernemingsraad? Dan bent u verplicht hen advies te vragen. Niet iedere werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast en -flex. Organisaties die zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van het UWV moeten daar namelijk minimaal drie jaar blijven.
 4. Fiscale eenheid aansprakelijk voor btw-schulden deelnemingen
  Maakt u onderdeel uit van een fiscale eenheid btw, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Let hier op als u bijvoorbeeld een nieuwe fiscale samenwerking aangaat. Wordt de fiscale eenheid verbroken? Maak daar dan direct melding van bij de Belastingdienst om ook de aansprakelijkheid te beëindigen. Het belangrijkste voordeel van een fiscale eenheid btw is dat onderlinge leveringen en diensten van betrokken ondernemers niet belastbaar zijn en dus geen btw-gevolgen hebben. Er is maar één ondernemer, namelijk de fiscale eenheid btw. Deze partij moet de btw berekenen en afdragen. Een belangrijke consequentie van een fiscale eenheid btw is dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de btw-schulden van alle deelnemende partijen. Daarom is het, voornamelijk bij herstructureringen, van belang om te controleren of er sprake is van een fiscale eenheid én of er btw-schulden zijn. Bij staking van de fiscale samenwerking is het van groot belang hier direct melding van te maken bij de Belastingdienst. De aansprakelijkheid komt dan direct te vervallen. Bij beëindiging blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid wel gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op het tijdvak dat ligt vóór de datum van melding.

 5. Sneller loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongere
  Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen. De subsidie dient als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid, zodat u hier straks sneller gebruik van kan maken. Werkgevers kunnen naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente voor arbeidsbeperkte jongeren die ze nu al in dienst hebben en die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder wordt forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk in de eerste zes maanden van het dienstverband. Een wetsvoorstel waarin de uitbreidingen zijn opgenomen, is in de maak. Zodra het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer - dat is waarschijnlijk kort na de zomer - mogen gemeenten de wijzigingen voor de loonkostensubsidie al gaan uitvoeren.
 6. Boete inkerende zwartspaarder per 1 juli naar 120%
  Zwartspaarders die vrijwillig tot inkeer komen, voordat duidelijk is de Belastingdienst het verzegen vermogen op het spoor is of zal komen, kunnen op een ‘gematigde’ boete rekenen. Deze boete gaat wel stapsgewijs omhoog, enerzijds om zwartspaarders te stimuleren zo snel mogelijk in te keren en anderzijds omdat de Belastingdienst met steeds meer landen steeds meer informatie automatisch uitwisselt. Daarbij spelen ook andere informatiebronnen een rol, van (betaalde) tipgevers tot ‘Panama Papers’. Per 1 juli 2016 zal de standaardboete voor inkeerders worden verhoogd van de huidige 60% tot 120% van de ontdoken belasting over 12 jaar (de navorderingstermijn voor buitenlands inkomen). Uiteraard moet ook de belasting zelf over deze periode en de belastingrente daarover worden betaald. In een kabinetsreactie op de Panama Papers heeft Staatssecretaris Wiebes aangegeven te overwegen de boete voor inkeerders wellicht nog verder te verhogen. Wie niet vrijwillig inkeert, maar op andere wijze tegen de lamp loopt, kan op een boete rekenen die kan oplopen tot 300%.
 7. Subsidieregeling praktijkleren 2016
  De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel werkgevers te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Hierdoor kunnen uw werknemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en beschikt u over beter opgeleid personeel. De totale subsidiepot is verdeeld over de categorieën VMBO, MBO, HBO en Promovendi en toio’s. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag in de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal aanvragen, met een maximum van € 2.700. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor studiejaar 2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur)
 8. Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
  In de WAS is een verbod opgenomen om inhoudingen op het minimumloon te doen. Dit onderdeel belemmert inhoudingen te doen die ten bate van de werknemer staan. Minister Asscher wil nu voorwaardelijke uitzonderingen maken voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. In verband met deze wijzigingen is het verbod op inhoudingen wederom met een halfjaar uitgesteld tot 2017.
Meer weten?
Neem contact op.
Peter van der Sluis - KroeseWevers
Peter van der Sluis MSc
Belastingadviseur
Stuur een mail + 31 (0)5 38 50 49 34
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld